کادیز

کادیز

تاریخ تاسیس: 1910

شهر: Cádiz

ورزشگاه: Estadio Ramón de Carranza

ظرفیت: 22,000 نفر

Estadio Ramón de Carranza

برنامه بازی های کادیز

یکشنبه، 30 آذر 1399
0 - 2
پنجشنبه، 4 دی 1399
1 - 0
چهارشنبه، 10 دی 1399
0 - 0
دوشنبه، 15 دی 1399
1 - 1
یکشنبه، 21 دی 1399
3 - 1
سه شنبه، 30 دی 1399
21:30
شنبه، 4 بهمن 1399
18:45

لیست بازیکنان

Á. Negredo Á. Negredo
مهاجم
کادیز 4 گل
A. Lozano A. Lozano
مهاجم
کادیز 3 گل
Salvi Salvi
هافبک
کادیز 2 گل
Álvaro Giménez Álvaro Giménez
مهاجم
کادیز 2 گل
Alejo Alejo
هافبک
کادیز 1 گل
Jorge Pombo Jorge Pombo
هافبک
کادیز 1 گل
Álex Álex
هافبک
کادیز 1 گل
A. Espino A. Espino
مدافع
کادیز 0 گل
A. Fernández A. Fernández
هافبک
کادیز 0 گل
Akapo Akapo
مدافع
کادیز 0 گل
Alberto Perea Alberto Perea
مهاجم
کادیز 0 گل
Alcala Alcala
مدافع
کادیز 0 گل
B. Adekanye B. Adekanye
مهاجم
کادیز 0 گل
David Gil David Gil
دروازه بان
کادیز 0 گل
F. Malbašić F. Malbašić
مهاجم
کادیز 0 گل
Fali Jiménez Fali Jiménez
مدافع
کادیز 0 گل
Isaac Carcelén Isaac Carcelén
مدافع
کادیز 0 گل
J. Flere J. Flere
دروازه بان
کادیز 0 گل
J. Izquierdo J. Izquierdo
هافبک
کادیز 0 گل
J. Jønsson J. Jønsson
هافبک
کادیز 0 گل
J. Ledesma J. Ledesma
دروازه بان
کادیز 0 گل
Jon Garrido Jon Garrido
هافبک
کادیز 0 گل
José Mari José Mari
هافبک
کادیز 0 گل
Juan Cala Juan Cala
مدافع
کادیز 0 گل
Kike Carrasco Kike Carrasco
مدافع
کادیز 0 گل
L. Quezada L. Quezada
هافبک
کادیز 0 گل
M. López M. López
مدافع
کادیز 0 گل
Marc Baró Marc Baró
مدافع
کادیز 0 گل
Nano Nano
مهاجم
کادیز 0 گل
S. Erimuya S. Erimuya
مدافع
کادیز 0 گل
Y. Bodiger Y. Bodiger
هافبک
کادیز 0 گل
Á. Negredo Á. Negredo
مهاجم
کادیز 3 پاس گل
A. Espino A. Espino
مدافع
کادیز 2 پاس گل
A. Lozano A. Lozano
مهاجم
کادیز 1 پاس گل
Alberto Perea Alberto Perea
مهاجم
کادیز 1 پاس گل
F. Malbašić F. Malbašić
مهاجم
کادیز 1 پاس گل
Álvaro Giménez Álvaro Giménez
مهاجم
کادیز 1 پاس گل
A. Fernández A. Fernández
هافبک
کادیز 0 پاس گل
Akapo Akapo
مدافع
کادیز 0 پاس گل
Alcala Alcala
مدافع
کادیز 0 پاس گل
Alejo Alejo
هافبک
کادیز 0 پاس گل
B. Adekanye B. Adekanye
مهاجم
کادیز 0 پاس گل
David Gil David Gil
دروازه بان
کادیز 0 پاس گل
Fali Jiménez Fali Jiménez
مدافع
کادیز 0 پاس گل
Isaac Carcelén Isaac Carcelén
مدافع
کادیز 0 پاس گل
J. Flere J. Flere
دروازه بان
کادیز 0 پاس گل
J. Izquierdo J. Izquierdo
هافبک
کادیز 0 پاس گل
J. Jønsson J. Jønsson
هافبک
کادیز 0 پاس گل
J. Ledesma J. Ledesma
دروازه بان
کادیز 0 پاس گل
Jon Garrido Jon Garrido
هافبک
کادیز 0 پاس گل
Jorge Pombo Jorge Pombo
هافبک
کادیز 0 پاس گل
José Mari José Mari
هافبک
کادیز 0 پاس گل
Juan Cala Juan Cala
مدافع
کادیز 0 پاس گل
Kike Carrasco Kike Carrasco
مدافع
کادیز 0 پاس گل
L. Quezada L. Quezada
هافبک
کادیز 0 پاس گل
M. López M. López
مدافع
کادیز 0 پاس گل
Marc Baró Marc Baró
مدافع
کادیز 0 پاس گل
Nano Nano
مهاجم
کادیز 0 پاس گل
S. Erimuya S. Erimuya
مدافع
کادیز 0 پاس گل
Salvi Salvi
هافبک
کادیز 0 پاس گل
Y. Bodiger Y. Bodiger
هافبک
کادیز 0 پاس گل
Álex Álex
هافبک
کادیز 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.