اسپزیا

اسپزیا

تاریخ تاسیس: 1906

شهر: La Spezia

ورزشگاه: Stadio Alberto Picco

ظرفیت: 10,336 نفر

Stadio Alberto Picco

برنامه بازی های اسپزیا

چهارشنبه، 1 اردیبهشت 1400
1 - 1
شنبه، 4 اردیبهشت 1400
2 - 0
شنبه، 11 اردیبهشت 1400
1 - 1
شنبه، 18 اردیبهشت 1400
1 - 4
چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400
2 - 2
شنبه، 25 اردیبهشت 1400
4 - 1
یکشنبه، 2 خرداد 1400
17:30

لیست بازیکنان

M. N'Zola M. N'Zola
مهاجم
اسپزیا 11 گل
R. Piccoli R. Piccoli
مهاجم
اسپزیا 5 گل
T. Pobega T. Pobega
هافبک
اسپزیا 5 گل
Verde Verde
مهاجم
اسپزیا 5 گل
Diego Farias Diego Farias
مهاجم
اسپزیا 4 گل
E. Gyasi E. Gyasi
هافبک
اسپزیا 4 گل
G. Maggiore G. Maggiore
هافبک
اسپزیا 3 گل
Galabinov Galabinov
مهاجم
اسپزیا 3 گل
M. Erlić M. Erlić
مدافع
اسپزیا 3 گل
R. Saponara R. Saponara
هافبک
اسپزیا 2 گل
C. Terzi C. Terzi
مدافع
اسپزیا 1 گل
Ismajli Ismajli
مدافع
اسپزیا 1 گل
J. Chabot J. Chabot
مدافع
اسپزیا 1 گل
K. Agudelo K. Agudelo
هافبک
اسپزیا 1 گل
S. Bastoni S. Bastoni
مدافع
اسپزیا 1 گل
A. Desjardins A. Desjardins
دروازه بان
اسپزیا 0 گل
C. Dell\'Orco C. Dell\'Orco
مدافع
اسپزیا 0 گل
D. Boloca D. Boloca
هافبک
اسپزیا 0 گل
E. Capradossi E. Capradossi
مدافع
اسپزیا 0 گل
G. Acampora G. Acampora
هافبک
اسپزیا 0 گل
G. Mastinu G. Mastinu
هافبک
اسپزیا 0 گل
I. Provedel I. Provedel
دروازه بان
اسپزیا 0 گل
J. Ramos J. Ramos
مدافع
اسپزیا 0 گل
J. Sala J. Sala
مدافع
اسپزیا 0 گل
J. Zoet J. Zoet
دروازه بان
اسپزیا 0 گل
L. Agoume L. Agoume
هافبک
اسپزیا 0 گل
L. Colombini L. Colombini
مدافع
اسپزیا 0 گل
L. Scarlino L. Scarlino
مهاجم
اسپزیا 0 گل
L. Vignali L. Vignali
مدافع
اسپزیا 0 گل
Léo Sena Léo Sena
هافبک
اسپزیا 0 گل
M. Ricci M. Ricci
هافبک
اسپزیا 0 گل
Mattiello Mattiello
مدافع
اسپزیا 0 گل
N. Estévez N. Estévez
هافبک
اسپزیا 0 گل
R. Marchizza R. Marchizza
مدافع
اسپزیا 0 گل
Rafael Rafael
دروازه بان
اسپزیا 0 گل
S. Gudjohnsen S. Gudjohnsen
هافبک
اسپزیا 0 گل
Salvador Ferrer Salvador Ferrer
مدافع
اسپزیا 0 گل
T. Krapikas T. Krapikas
دروازه بان
اسپزیا 0 گل
E. Gyasi E. Gyasi
هافبک
اسپزیا 6 پاس گل
S. Bastoni S. Bastoni
مدافع
اسپزیا 6 پاس گل
Diego Farias Diego Farias
مهاجم
اسپزیا 3 پاس گل
N. Estévez N. Estévez
هافبک
اسپزیا 3 پاس گل
K. Agudelo K. Agudelo
هافبک
اسپزیا 2 پاس گل
M. Ricci M. Ricci
هافبک
اسپزیا 2 پاس گل
R. Marchizza R. Marchizza
مدافع
اسپزیا 2 پاس گل
C. Terzi C. Terzi
مدافع
اسپزیا 1 پاس گل
G. Maggiore G. Maggiore
هافبک
اسپزیا 1 پاس گل
Galabinov Galabinov
مهاجم
اسپزیا 1 پاس گل
J. Chabot J. Chabot
مدافع
اسپزیا 1 پاس گل
M. Erlić M. Erlić
مدافع
اسپزیا 1 پاس گل
M. N'Zola M. N'Zola
مهاجم
اسپزیا 1 پاس گل
Rafael Rafael
دروازه بان
اسپزیا 1 پاس گل
Salvador Ferrer Salvador Ferrer
مدافع
اسپزیا 1 پاس گل
Verde Verde
مهاجم
اسپزیا 1 پاس گل
A. Desjardins A. Desjardins
دروازه بان
اسپزیا 0 پاس گل
C. Dell\'Orco C. Dell\'Orco
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
D. Boloca D. Boloca
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
E. Capradossi E. Capradossi
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
G. Acampora G. Acampora
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
G. Mastinu G. Mastinu
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
I. Provedel I. Provedel
دروازه بان
اسپزیا 0 پاس گل
Ismajli Ismajli
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
J. Ramos J. Ramos
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
J. Sala J. Sala
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
J. Zoet J. Zoet
دروازه بان
اسپزیا 0 پاس گل
L. Agoume L. Agoume
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
L. Colombini L. Colombini
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
L. Scarlino L. Scarlino
مهاجم
اسپزیا 0 پاس گل
L. Vignali L. Vignali
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
Léo Sena Léo Sena
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
Mattiello Mattiello
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
R. Piccoli R. Piccoli
مهاجم
اسپزیا 0 پاس گل
R. Saponara R. Saponara
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
S. Gudjohnsen S. Gudjohnsen
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
T. Krapikas T. Krapikas
دروازه بان
اسپزیا 0 پاس گل
T. Pobega T. Pobega
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.