اسپزیا

اسپزیا

تاریخ تاسیس: 1906

شهر: La Spezia

ورزشگاه: Stadio Alberto Picco

ظرفیت: 10,336 نفر

Stadio Alberto Picco

برنامه بازی های اسپزیا

شنبه، 6 شهریور 1400
6 - 1
یکشنبه، 21 شهریور 1400
0 - 1
یکشنبه، 28 شهریور 1400
1 - 2
چهارشنبه، 31 شهریور 1400
2 - 3
شنبه، 3 مهر 1400
16:30
یکشنبه، 11 مهر 1400
16:30
شنبه، 24 مهر 1400
16:30

لیست بازیکنان

E. Gyasi E. Gyasi
هافبک
اسپزیا 2 گل
S. Bastoni S. Bastoni
مدافع
اسپزیا 2 گل
D. Verde D. Verde
مهاجم
اسپزیا 1 گل
J. Antiste J. Antiste
مهاجم
اسپزیا 1 گل
M. Bourabia M. Bourabia
هافبک
اسپزیا 1 گل
A. Desjardins A. Desjardins
دروازه بان
اسپزیا 0 گل
A. Galabinov A. Galabinov
مهاجم
اسپزیا 0 گل
A. Reca A. Reca
هافبک
اسپزیا 0 گل
Amian Adou Amian Adou
مدافع
اسپزیا 0 گل
C. Terzi C. Terzi
مدافع
اسپزیا 0 گل
D. Boloca D. Boloca
هافبک
اسپزیا 0 گل
D. Nikolaou D. Nikolaou
مدافع
اسپزیا 0 گل
E. Colley E. Colley
هافبک
اسپزیا 0 گل
F. Mattiello F. Mattiello
مدافع
اسپزیا 0 گل
G. Acampora G. Acampora
هافبک
اسپزیا 0 گل
G. Maggiore G. Maggiore
هافبک
اسپزیا 0 گل
G. Mastinu G. Mastinu
هافبک
اسپزیا 0 گل
I. Provedel I. Provedel
دروازه بان
اسپزیا 0 گل
J. Ramos J. Ramos
مدافع
اسپزیا 0 گل
J. Sala J. Sala
مدافع
اسپزیا 0 گل
J. Zoet J. Zoet
دروازه بان
اسپزیا 0 گل
K. Agudelo K. Agudelo
هافبک
اسپزیا 0 گل
L. Colombini L. Colombini
مدافع
اسپزیا 0 گل
L. Scarlino L. Scarlino
مهاجم
اسپزیا 0 گل
Léo Sena Léo Sena
هافبک
اسپزیا 0 گل
M. Erlić M. Erlić
مدافع
اسپزیا 0 گل
M. N'Zola M. N'Zola
مهاجم
اسپزیا 0 گل
N. Estévez N. Estévez
هافبک
اسپزیا 0 گل
P. Hristov P. Hristov
مدافع
اسپزیا 0 گل
R. Manaj R. Manaj
مهاجم
اسپزیا 0 گل
Rafael Rafael
دروازه بان
اسپزیا 0 گل
S. Ferrer S. Ferrer
مدافع
اسپزیا 0 گل
S. Gudjohnsen S. Gudjohnsen
هافبک
اسپزیا 0 گل
S. Podgoreanu S. Podgoreanu
مهاجم
اسپزیا 0 گل
Salcedo Mora Salcedo Mora
مهاجم
اسپزیا 0 گل
T. Krapikas T. Krapikas
دروازه بان
اسپزیا 0 گل
V. Kovalenko V. Kovalenko
هافبک
اسپزیا 0 گل
G. Maggiore G. Maggiore
هافبک
اسپزیا 2 پاس گل
Amian Adou Amian Adou
مدافع
اسپزیا 1 پاس گل
D. Verde D. Verde
مهاجم
اسپزیا 1 پاس گل
A. Desjardins A. Desjardins
دروازه بان
اسپزیا 0 پاس گل
A. Galabinov A. Galabinov
مهاجم
اسپزیا 0 پاس گل
A. Reca A. Reca
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
C. Terzi C. Terzi
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
D. Boloca D. Boloca
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
D. Nikolaou D. Nikolaou
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
E. Colley E. Colley
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
E. Gyasi E. Gyasi
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
F. Mattiello F. Mattiello
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
G. Acampora G. Acampora
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
G. Mastinu G. Mastinu
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
I. Provedel I. Provedel
دروازه بان
اسپزیا 0 پاس گل
J. Antiste J. Antiste
مهاجم
اسپزیا 0 پاس گل
J. Ramos J. Ramos
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
J. Sala J. Sala
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
J. Zoet J. Zoet
دروازه بان
اسپزیا 0 پاس گل
K. Agudelo K. Agudelo
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
L. Colombini L. Colombini
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
L. Scarlino L. Scarlino
مهاجم
اسپزیا 0 پاس گل
Léo Sena Léo Sena
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
M. Bourabia M. Bourabia
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
M. Erlić M. Erlić
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
M. N'Zola M. N'Zola
مهاجم
اسپزیا 0 پاس گل
N. Estévez N. Estévez
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
P. Hristov P. Hristov
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
R. Manaj R. Manaj
مهاجم
اسپزیا 0 پاس گل
Rafael Rafael
دروازه بان
اسپزیا 0 پاس گل
S. Bastoni S. Bastoni
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
S. Ferrer S. Ferrer
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
S. Gudjohnsen S. Gudjohnsen
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
S. Podgoreanu S. Podgoreanu
مهاجم
اسپزیا 0 پاس گل
Salcedo Mora Salcedo Mora
مهاجم
اسپزیا 0 پاس گل
T. Krapikas T. Krapikas
دروازه بان
اسپزیا 0 پاس گل
V. Kovalenko V. Kovalenko
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.