اسپزیا

اسپزیا

تاریخ تاسیس: 1906

شهر: La Spezia

ورزشگاه: Stadio Alberto Picco

ظرفیت: 10,336 نفر

Stadio Alberto Picco

برنامه بازی های اسپزیا

شنبه، 20 فروردین 1401
0 - 0
جمعه، 26 فروردین 1401
1 - 3
شنبه، 3 اردیبهشت 1401
2 - 1
شنبه، 10 اردیبهشت 1401
3 - 4
یکشنبه، 18 اردیبهشت 1401
1 - 3
شنبه، 24 اردیبهشت 1401
2 - 3
یکشنبه، 1 خرداد 1401
0 - 3

لیست بازیکنان

D. Verde D. Verde
مهاجم
اسپزیا 8 گل
E. Gyasi E. Gyasi
هافبک
اسپزیا 6 گل
R. Manaj R. Manaj
مهاجم
اسپزیا 5 گل
K. Agudelo K. Agudelo
هافبک
اسپزیا 3 گل
S. Bastoni S. Bastoni
مدافع
اسپزیا 3 گل
G. Maggiore G. Maggiore
هافبک
اسپزیا 2 گل
M. Erlić M. Erlić
مدافع
اسپزیا 2 گل
M. N'Zola M. N'Zola
مهاجم
اسپزیا 2 گل
Amian Adou Amian Adou
مدافع
اسپزیا 1 گل
D. Strelec D. Strelec
مهاجم
اسپزیا 1 گل
J. Antiste J. Antiste
مهاجم
اسپزیا 1 گل
J. Sala J. Sala
مدافع
اسپزیا 1 گل
M. Bourabia M. Bourabia
هافبک
اسپزیا 1 گل
P. Hristov P. Hristov
مدافع
اسپزیا 1 گل
V. Kovalenko V. Kovalenko
هافبک
اسپزیا 1 گل
A. Nguiamba A. Nguiamba
هافبک
اسپزیا 0 گل
A. Reca A. Reca
هافبک
اسپزیا 0 گل
A. Sher A. Sher
هافبک
اسپزیا 0 گل
D. Nikolaou D. Nikolaou
مدافع
اسپزیا 0 گل
E. Colley E. Colley
هافبک
اسپزیا 0 گل
I. Provedel I. Provedel
دروازه بان
اسپزیا 0 گل
J. Kiwior J. Kiwior
مدافع
اسپزیا 0 گل
J. Zoet J. Zoet
دروازه بان
اسپزیا 0 گل
L. Scarlino L. Scarlino
مهاجم
اسپزیا 0 گل
Léo Sena Léo Sena
هافبک
اسپزیا 0 گل
N. Bertola N. Bertola
مدافع
اسپزیا 0 گل
P. Zovko P. Zovko
دروازه بان
اسپزیا 0 گل
Rafael Rafael
دروازه بان
اسپزیا 0 گل
S. Ferrer S. Ferrer
مدافع
اسپزیا 0 گل
S. Podgoreanu S. Podgoreanu
مهاجم
اسپزیا 0 گل
Salcedo Mora Salcedo Mora
مهاجم
اسپزیا 0 گل
D. Verde D. Verde
مهاجم
اسپزیا 6 پاس گل
V. Kovalenko V. Kovalenko
هافبک
اسپزیا 4 پاس گل
G. Maggiore G. Maggiore
هافبک
اسپزیا 3 پاس گل
S. Bastoni S. Bastoni
مدافع
اسپزیا 3 پاس گل
A. Reca A. Reca
هافبک
اسپزیا 2 پاس گل
S. Ferrer S. Ferrer
مدافع
اسپزیا 2 پاس گل
Amian Adou Amian Adou
مدافع
اسپزیا 1 پاس گل
K. Agudelo K. Agudelo
هافبک
اسپزیا 1 پاس گل
M. N'Zola M. N'Zola
مهاجم
اسپزیا 1 پاس گل
P. Hristov P. Hristov
مدافع
اسپزیا 1 پاس گل
S. Podgoreanu S. Podgoreanu
مهاجم
اسپزیا 1 پاس گل
A. Nguiamba A. Nguiamba
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
A. Sher A. Sher
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
D. Nikolaou D. Nikolaou
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
D. Strelec D. Strelec
مهاجم
اسپزیا 0 پاس گل
E. Colley E. Colley
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
E. Gyasi E. Gyasi
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
I. Provedel I. Provedel
دروازه بان
اسپزیا 0 پاس گل
J. Antiste J. Antiste
مهاجم
اسپزیا 0 پاس گل
J. Kiwior J. Kiwior
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
J. Sala J. Sala
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
J. Zoet J. Zoet
دروازه بان
اسپزیا 0 پاس گل
L. Scarlino L. Scarlino
مهاجم
اسپزیا 0 پاس گل
Léo Sena Léo Sena
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
M. Bourabia M. Bourabia
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
M. Erlić M. Erlić
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
N. Bertola N. Bertola
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
P. Zovko P. Zovko
دروازه بان
اسپزیا 0 پاس گل
R. Manaj R. Manaj
مهاجم
اسپزیا 0 پاس گل
Rafael Rafael
دروازه بان
اسپزیا 0 پاس گل
Salcedo Mora Salcedo Mora
مهاجم
اسپزیا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.