اسپزیا

اسپزیا

تاریخ تاسیس: 1906

شهر: La Spezia

ورزشگاه: Stadio Alberto Picco

ظرفیت: 10,336 نفر

Stadio Alberto Picco

برنامه بازی های اسپزیا

چهارشنبه، 13 اردیبهشت 1402
3 - 2
شنبه، 16 اردیبهشت 1402
2 - 0
شنبه، 23 اردیبهشت 1402
2 - 0
یکشنبه، 31 اردیبهشت 1402
0 - 0
شنبه، 6 خرداد 1402
0 - 4
یکشنبه، 14 خرداد 1402
2 - 1
یکشنبه، 21 خرداد 1402
22:15

لیست بازیکنان

M. N'Zola M. N'Zola
مهاجم
اسپزیا 13 گل
D. Verde D. Verde
هافبک
اسپزیا 3 گل
D. Maldini D. Maldini
هافبک
اسپزیا 2 گل
E. Gyasi E. Gyasi
هافبک
اسپزیا 2 گل
S. Bastoni S. Bastoni
مدافع
اسپزیا 2 گل
A. Reca A. Reca
هافبک
اسپزیا 1 گل
D. Nikolaou D. Nikolaou
مدافع
اسپزیا 1 گل
E. Holm E. Holm
مدافع
اسپزیا 1 گل
E. Shomurodov E. Shomurodov
مهاجم
اسپزیا 1 گل
M. Bourabia M. Bourabia
هافبک
اسپزیا 1 گل
P. Wiśniewski P. Wiśniewski
مدافع
اسپزیا 1 گل
S. Esposito S. Esposito
هافبک
اسپزیا 1 گل
A. Ekdal A. Ekdal
هافبک
اسپزیا 0 گل
A. Nguiamba A. Nguiamba
هافبک
اسپزیا 0 گل
Amian Adou Amian Adou
مدافع
اسپزیا 0 گل
B. Drągowski B. Drągowski
دروازه بان
اسپزیا 0 گل
E. Ampadu E. Ampadu
مدافع
اسپزیا 0 گل
F. Marchetti F. Marchetti
دروازه بان
اسپزیا 0 گل
J. Beck J. Beck
هافبک
اسپزیا 0 گل
J. Sala J. Sala
مدافع
اسپزیا 0 گل
J. Zoet J. Zoet
دروازه بان
اسپزیا 0 گل
K. Agudelo K. Agudelo
هافبک
اسپزیا 0 گل
L. Scarlino L. Scarlino
مهاجم
اسپزیا 0 گل
Leandro Sanca Leandro Sanca
هافبک
اسپزیا 0 گل
M. Caldara M. Caldara
مدافع
اسپزیا 0 گل
N. Bertola N. Bertola
مدافع
اسپزیا 0 گل
P. Zovko P. Zovko
دروازه بان
اسپزیا 0 گل
Rafael Rafael
دروازه بان
اسپزیا 0 گل
S. Ferrer S. Ferrer
مدافع
اسپزیا 0 گل
S. Żurkowski S. Żurkowski
هافبک
اسپزیا 0 گل
V. Kovalenko V. Kovalenko
هافبک
اسپزیا 0 گل
S. Bastoni S. Bastoni
مدافع
اسپزیا 4 پاس گل
M. Bourabia M. Bourabia
هافبک
اسپزیا 3 پاس گل
A. Ekdal A. Ekdal
هافبک
اسپزیا 2 پاس گل
M. N'Zola M. N'Zola
مهاجم
اسپزیا 2 پاس گل
A. Reca A. Reca
هافبک
اسپزیا 1 پاس گل
Amian Adou Amian Adou
مدافع
اسپزیا 1 پاس گل
B. Drągowski B. Drągowski
دروازه بان
اسپزیا 1 پاس گل
E. Ampadu E. Ampadu
مدافع
اسپزیا 1 پاس گل
E. Holm E. Holm
مدافع
اسپزیا 1 پاس گل
E. Shomurodov E. Shomurodov
مهاجم
اسپزیا 1 پاس گل
K. Agudelo K. Agudelo
هافبک
اسپزیا 1 پاس گل
S. Żurkowski S. Żurkowski
هافبک
اسپزیا 1 پاس گل
A. Nguiamba A. Nguiamba
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
D. Maldini D. Maldini
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
D. Nikolaou D. Nikolaou
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
D. Verde D. Verde
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
E. Gyasi E. Gyasi
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
F. Marchetti F. Marchetti
دروازه بان
اسپزیا 0 پاس گل
J. Beck J. Beck
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
J. Sala J. Sala
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
J. Zoet J. Zoet
دروازه بان
اسپزیا 0 پاس گل
L. Scarlino L. Scarlino
مهاجم
اسپزیا 0 پاس گل
Leandro Sanca Leandro Sanca
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
M. Caldara M. Caldara
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
N. Bertola N. Bertola
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
P. Wiśniewski P. Wiśniewski
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
P. Zovko P. Zovko
دروازه بان
اسپزیا 0 پاس گل
Rafael Rafael
دروازه بان
اسپزیا 0 پاس گل
S. Esposito S. Esposito
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
S. Ferrer S. Ferrer
مدافع
اسپزیا 0 پاس گل
V. Kovalenko V. Kovalenko
هافبک
اسپزیا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.