بورنموث

بورنموث

تاریخ تاسیس: 1899

شهر: Bournemouth, Dorset

ورزشگاه: Vitality Stadium

ظرفیت: 12,000 نفر

Vitality Stadium

لیست بازیکنان

A. Begović A. Begović
دروازه بان
بورنموث گل
A. Boruc A. Boruc
دروازه بان
بورنموث گل
A. Smith A. Smith
مدافع
بورنموث گل
A. Surman A. Surman
هافبک
بورنموث گل
Brooks Brooks
هافبک
بورنموث گل
C. Daniels C. Daniels
مدافع
بورنموث گل
C. Jordan C. Jordan
مدافع
بورنموث گل
C. Wilson C. Wilson
مهاجم
بورنموث گل
D. Gosling D. Gosling
هافبک
بورنموث گل
D. Solanke D. Solanke
مهاجم
بورنموث گل
Diego Rico Diego Rico
مدافع
بورنموث گل
J. Ibe J. Ibe
هافبک
بورنموث گل
J. Simpson J. Simpson
مدافع
بورنموث گل
J. Stanislas J. Stanislas
هافبک
بورنموث گل
King King
مهاجم
بورنموث گل
L. Cook L. Cook
هافبک
بورنموث گل
L. Mousset L. Mousset
مهاجم
بورنموث گل
Lerma Lerma
هافبک
بورنموث گل
M. Travers M. Travers
دروازه بان
بورنموث گل
Mepham Mepham
مدافع
بورنموث گل
N. Aké N. Aké
مدافع
بورنموث گل
R. Fraser R. Fraser
هافبک
بورنموث گل
S. Cook S. Cook
مدافع
بورنموث گل
S. Francis S. Francis
مدافع
بورنموث گل
A. Begović A. Begović
دروازه بان
بورنموث پاس گل
A. Boruc A. Boruc
دروازه بان
بورنموث پاس گل
A. Smith A. Smith
مدافع
بورنموث پاس گل
A. Surman A. Surman
هافبک
بورنموث پاس گل
Brooks Brooks
هافبک
بورنموث پاس گل
C. Daniels C. Daniels
مدافع
بورنموث پاس گل
C. Jordan C. Jordan
مدافع
بورنموث پاس گل
C. Wilson C. Wilson
مهاجم
بورنموث پاس گل
D. Gosling D. Gosling
هافبک
بورنموث پاس گل
D. Solanke D. Solanke
مهاجم
بورنموث پاس گل
Diego Rico Diego Rico
مدافع
بورنموث پاس گل
J. Ibe J. Ibe
هافبک
بورنموث پاس گل
J. Simpson J. Simpson
مدافع
بورنموث پاس گل
J. Stanislas J. Stanislas
هافبک
بورنموث پاس گل
King King
مهاجم
بورنموث پاس گل
L. Cook L. Cook
هافبک
بورنموث پاس گل
L. Mousset L. Mousset
مهاجم
بورنموث پاس گل
Lerma Lerma
هافبک
بورنموث پاس گل
M. Travers M. Travers
دروازه بان
بورنموث پاس گل
Mepham Mepham
مدافع
بورنموث پاس گل
N. Aké N. Aké
مدافع
بورنموث پاس گل
R. Fraser R. Fraser
هافبک
بورنموث پاس گل
S. Cook S. Cook
مدافع
بورنموث پاس گل
S. Francis S. Francis
مدافع
بورنموث پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.