بورنموث

بورنموث

تاریخ تاسیس: 1899

شهر: Bournemouth, Dorset

ورزشگاه: Vitality Stadium

ظرفیت: 12,000 نفر

Vitality Stadium

برنامه بازی های بورنموث

چهارشنبه، 4 تیر 1399
1 - 0
چهارشنبه، 11 تیر 1399
1 - 4
شنبه، 14 تیر 1399
5 - 2
پنجشنبه، 19 تیر 1399
0 - 0
یکشنبه، 22 تیر 1399
22:30
چهارشنبه، 25 تیر 1399
23:30
شنبه، 28 تیر 1399
18:30

لیست بازیکنان

C. Wilson C. Wilson
مهاجم
بورنموث 8 گل
H. Wilson H. Wilson
هافبک
بورنموث 7 گل
J. King J. King
مهاجم
بورنموث 5 گل
D. Gosling D. Gosling
هافبک
بورنموث 3 گل
N. Aké N. Aké
مدافع
بورنموث 2 گل
Billing Billing
هافبک
بورنموث 1 گل
J. Stanislas J. Stanislas
هافبک
بورنموث 1 گل
Lerma Lerma
هافبک
بورنموث 1 گل
Mepham Mepham
مدافع
بورنموث 1 گل
S. Cook S. Cook
مدافع
بورنموث 1 گل
A. Boruc A. Boruc
دروازه بان
بورنموث 0 گل
A. Groeneveld A. Groeneveld
هافبک
بورنموث 0 گل
A. Ramsdale A. Ramsdale
دروازه بان
بورنموث 0 گل
A. Smith A. Smith
مدافع
بورنموث 0 گل
A. Surman A. Surman
هافبک
بورنموث 0 گل
Brooks Brooks
هافبک
بورنموث 0 گل
C. Daniels C. Daniels
مدافع
بورنموث 0 گل
D. Solanke D. Solanke
مهاجم
بورنموث 0 گل
Diego Rico Diego Rico
مدافع
بورنموث 0 گل
J. Simpson J. Simpson
مدافع
بورنموث 0 گل
J. Stacey J. Stacey
مدافع
بورنموث 0 گل
L. Cook L. Cook
هافبک
بورنموث 0 گل
L. Kelly L. Kelly
مدافع
بورنموث 0 گل
M. Travers M. Travers
دروازه بان
بورنموث 0 گل
S. Francis S. Francis
مدافع
بورنموث 0 گل
S. Surridge S. Surridge
مهاجم
بورنموث 0 گل
J. King J. King
مهاجم
بورنموث 3 پاس گل
Diego Rico Diego Rico
مدافع
بورنموث 2 پاس گل
J. Stacey J. Stacey
مدافع
بورنموث 2 پاس گل
Lerma Lerma
هافبک
بورنموث 2 پاس گل
N. Aké N. Aké
مدافع
بورنموث 2 پاس گل
A. Ramsdale A. Ramsdale
دروازه بان
بورنموث 1 پاس گل
A. Smith A. Smith
مدافع
بورنموث 1 پاس گل
Billing Billing
هافبک
بورنموث 1 پاس گل
D. Solanke D. Solanke
مهاجم
بورنموث 1 پاس گل
A. Boruc A. Boruc
دروازه بان
بورنموث 0 پاس گل
A. Groeneveld A. Groeneveld
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
A. Surman A. Surman
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
Brooks Brooks
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
C. Daniels C. Daniels
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
C. Wilson C. Wilson
مهاجم
بورنموث 0 پاس گل
D. Gosling D. Gosling
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
H. Wilson H. Wilson
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
J. Simpson J. Simpson
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
J. Stanislas J. Stanislas
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
L. Cook L. Cook
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
L. Kelly L. Kelly
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
M. Travers M. Travers
دروازه بان
بورنموث 0 پاس گل
Mepham Mepham
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
S. Cook S. Cook
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
S. Francis S. Francis
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
S. Surridge S. Surridge
مهاجم
بورنموث 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.