بورنموث

بورنموث

تاریخ تاسیس: 1899

شهر: Bournemouth, Dorset

ورزشگاه: Vitality Stadium

ظرفیت: 12,000 نفر

Vitality Stadium

برنامه بازی های بورنموث

شنبه، 6 اسفند 1401
1 - 4
شنبه، 13 اسفند 1401
3 - 2
شنبه، 20 اسفند 1401
1 - 0
شنبه، 27 اسفند 1401
3 - 0
شنبه، 12 فروردین 1402
17:30
سه شنبه، 15 فروردین 1402
22:15
شنبه، 19 فروردین 1402
17:30

لیست بازیکنان

P. Billing P. Billing
هافبک
بورنموث 6 گل
K. Moore K. Moore
مهاجم
بورنموث 4 گل
D. Solanke D. Solanke
مهاجم
بورنموث 3 گل
J. Anthony J. Anthony
هافبک
بورنموث 3 گل
J. Lerma J. Lerma
هافبک
بورنموث 3 گل
M. Tavernier M. Tavernier
هافبک
بورنموث 3 گل
M. Senesi M. Senesi
مدافع
بورنموث 2 گل
R. Christie R. Christie
هافبک
بورنموث 1 گل
A. Semenyo A. Semenyo
مهاجم
بورنموث 0 گل
A. Smith A. Smith
مدافع
بورنموث 0 گل
B. Genesini B. Genesini
مدافع
بورنموث 0 گل
B. Greenwood B. Greenwood
مدافع
بورنموث 0 گل
C. Mepham C. Mepham
مدافع
بورنموث 0 گل
C. Saydee C. Saydee
مهاجم
بورنموث 0 گل
D. Brooks D. Brooks
هافبک
بورنموث 0 گل
D. Faissal Ouattara D. Faissal Ouattara
مدافع
بورنموث 0 گل
D. Randolph D. Randolph
دروازه بان
بورنموث 0 گل
H. Traorè H. Traorè
هافبک
بورنموث 0 گل
I. Zabarnyi I. Zabarnyi
مدافع
بورنموث 0 گل
J. Rothwell J. Rothwell
هافبک
بورنموث 0 گل
J. Scrimshaw J. Scrimshaw
مهاجم
بورنموث 0 گل
J. Stacey J. Stacey
مدافع
بورنموث 0 گل
J. Stanislas J. Stanislas
هافبک
بورنموث 0 گل
J. Stephens J. Stephens
مدافع
بورنموث 0 گل
J. Zemura J. Zemura
مدافع
بورنموث 0 گل
L. Cook L. Cook
هافبک
بورنموث 0 گل
L. Kelly L. Kelly
مدافع
بورنموث 0 گل
M. Travers M. Travers
دروازه بان
بورنموث 0 گل
M. Viña M. Viña
مدافع
بورنموث 0 گل
N. Neto N. Neto
دروازه بان
بورنموث 0 گل
O. Bevan O. Bevan
مدافع
بورنموث 0 گل
R. Fredericks R. Fredericks
مدافع
بورنموث 0 گل
T. Gidaree T. Gidaree
مدافع
بورنموث 0 گل
W. Dennis W. Dennis
دروازه بان
بورنموث 0 گل
D. Solanke D. Solanke
مهاجم
بورنموث 4 پاس گل
M. Tavernier M. Tavernier
هافبک
بورنموث 4 پاس گل
D. Faissal Ouattara D. Faissal Ouattara
مدافع
بورنموث 3 پاس گل
L. Cook L. Cook
هافبک
بورنموث 2 پاس گل
L. Kelly L. Kelly
مدافع
بورنموث 2 پاس گل
A. Smith A. Smith
مدافع
بورنموث 1 پاس گل
J. Rothwell J. Rothwell
هافبک
بورنموث 1 پاس گل
J. Zemura J. Zemura
مدافع
بورنموث 1 پاس گل
P. Billing P. Billing
هافبک
بورنموث 1 پاس گل
A. Semenyo A. Semenyo
مهاجم
بورنموث 0 پاس گل
B. Genesini B. Genesini
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
B. Greenwood B. Greenwood
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
C. Mepham C. Mepham
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
C. Saydee C. Saydee
مهاجم
بورنموث 0 پاس گل
D. Brooks D. Brooks
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
D. Randolph D. Randolph
دروازه بان
بورنموث 0 پاس گل
H. Traorè H. Traorè
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
I. Zabarnyi I. Zabarnyi
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
J. Anthony J. Anthony
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
J. Lerma J. Lerma
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
J. Scrimshaw J. Scrimshaw
مهاجم
بورنموث 0 پاس گل
J. Stacey J. Stacey
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
J. Stanislas J. Stanislas
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
J. Stephens J. Stephens
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
K. Moore K. Moore
مهاجم
بورنموث 0 پاس گل
M. Senesi M. Senesi
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
M. Travers M. Travers
دروازه بان
بورنموث 0 پاس گل
M. Viña M. Viña
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
N. Neto N. Neto
دروازه بان
بورنموث 0 پاس گل
O. Bevan O. Bevan
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
R. Christie R. Christie
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
R. Fredericks R. Fredericks
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
T. Gidaree T. Gidaree
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
W. Dennis W. Dennis
دروازه بان
بورنموث 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.