بورنموث

بورنموث

تاریخ تاسیس: 1899

شهر: Bournemouth, Dorset

ورزشگاه: Vitality Stadium

ظرفیت: 12,000 نفر

Vitality Stadium

برنامه بازی های بورنموث

یکشنبه، 29 تیر 1399
0 - 2
یکشنبه، 5 مرداد 1399
1 - 3
پنجشنبه، 3 مهر 1399
2 - 1
سه شنبه، 7 بهمن 1399
2 - 1
سه شنبه، 21 بهمن 1399
0 - 2
شنبه، 30 اسفند 1399
0 - 3
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.