بورنموث

بورنموث

تاریخ تاسیس: 1899

شهر: Bournemouth, Dorset

ورزشگاه: Vitality Stadium

ظرفیت: 12,000 نفر

Vitality Stadium

لیست بازیکنان

D. Solanke D. Solanke
مهاجم
بورنموث 7 گل
A. Semenyo A. Semenyo
مهاجم
بورنموث 3 گل
M. Tavernier M. Tavernier
هافبک
بورنموث 2 گل
D. Brooks D. Brooks
هافبک
بورنموث 1 گل
J. Kluivert J. Kluivert
هافبک
بورنموث 1 گل
L. Sinisterra L. Sinisterra
هافبک
بورنموث 1 گل
P. Billing P. Billing
هافبک
بورنموث 1 گل
A. Scott A. Scott
هافبک
بورنموث 0 گل
A. Smith A. Smith
مدافع
بورنموث 0 گل
B. Greenwood B. Greenwood
مدافع
بورنموث 0 گل
C. Mepham C. Mepham
مدافع
بورنموث 0 گل
D. Faissal Ouattara D. Faissal Ouattara
هافبک
بورنموث 0 گل
D. Randolph D. Randolph
دروازه بان
بورنموث 0 گل
E. Marcondes E. Marcondes
هافبک
بورنموث 0 گل
G. Kilkenny G. Kilkenny
هافبک
بورنموث 0 گل
H. Traorè H. Traorè
هافبک
بورنموث 0 گل
I. Radu I. Radu
دروازه بان
بورنموث 0 گل
I. Zabarnyi I. Zabarnyi
مدافع
بورنموث 0 گل
J. Anthony J. Anthony
هافبک
بورنموث 0 گل
J. Hill J. Hill
مدافع
بورنموث 0 گل
J. Rothwell J. Rothwell
هافبک
بورنموث 0 گل
K. Moore K. Moore
مهاجم
بورنموث 0 گل
L. Cook L. Cook
هافبک
بورنموث 0 گل
L. Kelly L. Kelly
مدافع
بورنموث 0 گل
M. Aarons M. Aarons
مدافع
بورنموث 0 گل
M. Kerkez M. Kerkez
مدافع
بورنموث 0 گل
M. Senesi M. Senesi
مدافع
بورنموث 0 گل
N. Neto N. Neto
دروازه بان
بورنموث 0 گل
O. Bevan O. Bevan
مدافع
بورنموث 0 گل
R. Christie R. Christie
هافبک
بورنموث 0 گل
R. Fredericks R. Fredericks
مدافع
بورنموث 0 گل
T. Adams T. Adams
هافبک
بورنموث 0 گل
T. Gidaree T. Gidaree
مدافع
بورنموث 0 گل
R. Christie R. Christie
هافبک
بورنموث 2 پاس گل
A. Semenyo A. Semenyo
مهاجم
بورنموث 1 پاس گل
A. Smith A. Smith
مدافع
بورنموث 1 پاس گل
D. Solanke D. Solanke
مهاجم
بورنموث 1 پاس گل
M. Aarons M. Aarons
مدافع
بورنموث 1 پاس گل
M. Kerkez M. Kerkez
مدافع
بورنموث 1 پاس گل
M. Senesi M. Senesi
مدافع
بورنموث 1 پاس گل
M. Tavernier M. Tavernier
هافبک
بورنموث 1 پاس گل
P. Billing P. Billing
هافبک
بورنموث 1 پاس گل
A. Scott A. Scott
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
B. Greenwood B. Greenwood
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
C. Mepham C. Mepham
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
D. Brooks D. Brooks
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
D. Faissal Ouattara D. Faissal Ouattara
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
D. Randolph D. Randolph
دروازه بان
بورنموث 0 پاس گل
E. Marcondes E. Marcondes
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
G. Kilkenny G. Kilkenny
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
H. Traorè H. Traorè
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
I. Radu I. Radu
دروازه بان
بورنموث 0 پاس گل
I. Zabarnyi I. Zabarnyi
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
J. Anthony J. Anthony
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
J. Hill J. Hill
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
J. Kluivert J. Kluivert
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
J. Rothwell J. Rothwell
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
K. Moore K. Moore
مهاجم
بورنموث 0 پاس گل
L. Cook L. Cook
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
L. Kelly L. Kelly
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
L. Sinisterra L. Sinisterra
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
N. Neto N. Neto
دروازه بان
بورنموث 0 پاس گل
O. Bevan O. Bevan
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
R. Fredericks R. Fredericks
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
T. Adams T. Adams
هافبک
بورنموث 0 پاس گل
T. Gidaree T. Gidaree
مدافع
بورنموث 0 پاس گل
چهاره بازیکن