لینکلن سیتی

لینکلن سیتی

تاریخ تاسیس: 1884

شهر: Lincoln, Lincolnshire

ورزشگاه: LNER Stadium

ظرفیت: 10,264 نفر

LNER Stadium

برنامه بازی های لینکلن سیتی

پنجشنبه، 3 مهر 1399
2 - 7
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.