کریستال پالاس

کریستال پالاس

تاریخ تاسیس: 1905

شهر: London

ورزشگاه: Selhurst Park

ظرفیت: 26,309 نفر

Selhurst Park

لیست بازیکنان

J. Ayew J. Ayew
مهاجم
کریستال پالاس 2 گل
P. van Aanholt P. van Aanholt
مدافع
کریستال پالاس 1 گل
A. Townsend A. Townsend
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
C. Benteke C. Benteke
مهاجم
کریستال پالاس 0 گل
C. Kouyaté C. Kouyaté
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
C. Wickham C. Wickham
مهاجم
کریستال پالاس 0 گل
G. Cahill G. Cahill
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
J. McArthur J. McArthur
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
J. McCarthy J. McCarthy
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
J. Schlupp J. Schlupp
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
J. Tomkins J. Tomkins
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
J. Ward J. Ward
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
Jairo Riedewald Jairo Riedewald
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
L. Milivojević L. Milivojević
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
M. Kelly M. Kelly
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
M. Meyer M. Meyer
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
M. Sakho M. Sakho
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
S. Dann S. Dann
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
S. Henderson S. Henderson
دروازه بان
کریستال پالاس 0 گل
Vicente Guaita Vicente Guaita
دروازه بان
کریستال پالاس 0 گل
Víctor Camarasa Víctor Camarasa
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
W. Hennessey W. Hennessey
دروازه بان
کریستال پالاس 0 گل
W. Zaha W. Zaha
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
J. Schlupp J. Schlupp
هافبک
کریستال پالاس 1 پاس گل
A. Townsend A. Townsend
هافبک
کریستال پالاس 0 پاس گل
C. Benteke C. Benteke
مهاجم
کریستال پالاس 0 پاس گل
C. Kouyaté C. Kouyaté
هافبک
کریستال پالاس 0 پاس گل
C. Wickham C. Wickham
مهاجم
کریستال پالاس 0 پاس گل
G. Cahill G. Cahill
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
J. Ayew J. Ayew
مهاجم
کریستال پالاس 0 پاس گل
J. McArthur J. McArthur
هافبک
کریستال پالاس 0 پاس گل
J. McCarthy J. McCarthy
هافبک
کریستال پالاس 0 پاس گل
J. Tomkins J. Tomkins
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
J. Ward J. Ward
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
Jairo Riedewald Jairo Riedewald
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
L. Milivojević L. Milivojević
هافبک
کریستال پالاس 0 پاس گل
M. Kelly M. Kelly
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
M. Meyer M. Meyer
هافبک
کریستال پالاس 0 پاس گل
M. Sakho M. Sakho
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
P. van Aanholt P. van Aanholt
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
S. Dann S. Dann
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
S. Henderson S. Henderson
دروازه بان
کریستال پالاس 0 پاس گل
Vicente Guaita Vicente Guaita
دروازه بان
کریستال پالاس 0 پاس گل
Víctor Camarasa Víctor Camarasa
هافبک
کریستال پالاس 0 پاس گل
W. Hennessey W. Hennessey
دروازه بان
کریستال پالاس 0 پاس گل
W. Zaha W. Zaha
هافبک
کریستال پالاس 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.