کریستال پالاس

کریستال پالاس

تاریخ تاسیس: 1905

شهر: London

ورزشگاه: Selhurst Park

ظرفیت: 26,309 نفر

Selhurst Park

لیست بازیکنان

W. Zaha W. Zaha
هافبک
کریستال پالاس 6 گل
E. Eze E. Eze
هافبک
کریستال پالاس 4 گل
O. Édouard O. Édouard
مهاجم
کریستال پالاس 3 گل
J. Schlupp J. Schlupp
هافبک
کریستال پالاس 2 گل
M. Olise M. Olise
هافبک
کریستال پالاس 2 گل
J. Andersen J. Andersen
مدافع
کریستال پالاس 1 گل
J. Ayew J. Ayew
مهاجم
کریستال پالاس 1 گل
J. Mateta J. Mateta
مهاجم
کریستال پالاس 1 گل
J. Tomkins J. Tomkins
مدافع
کریستال پالاس 1 گل
A. Ola-Adebomi A. Ola-Adebomi
مهاجم
کریستال پالاس 0 گل
C. Doucouré C. Doucouré
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
C. Richards C. Richards
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
C. Siddik C. Siddik
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
D. Ozoh D. Ozoh
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
D. Quick D. Quick
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
J. Gordon J. Gordon
مهاجم
کریستال پالاس 0 گل
J. McArthur J. McArthur
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
J. O'Brien J. O'Brien
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
J. Raymond J. Raymond
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
J. Ward J. Ward
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
J. Whitworth J. Whitworth
دروازه بان
کریستال پالاس 0 گل
Jairo Riedewald Jairo Riedewald
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
K. Phillips K. Phillips
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
K. Rodney K. Rodney
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
L. Milivojević L. Milivojević
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
M. Boateng M. Boateng
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
M. Guehi M. Guehi
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
N. Ahamada N. Ahamada
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
N. Clyne N. Clyne
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
N. Ferguson N. Ferguson
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
R. Matthews R. Matthews
دروازه بان
کریستال پالاس 0 گل
R. Street R. Street
مهاجم
کریستال پالاس 0 گل
S. Banks S. Banks
مهاجم
کریستال پالاس 0 گل
S. Johnstone S. Johnstone
دروازه بان
کریستال پالاس 0 گل
S. Lokonga S. Lokonga
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
T. Adaramola T. Adaramola
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
T. Mitchell T. Mitchell
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
V. Akinwale V. Akinwale
مهاجم
کریستال پالاس 0 گل
V. Guaita V. Guaita
دروازه بان
کریستال پالاس 0 گل
Will Hughes Will Hughes
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
M. Olise M. Olise
هافبک
کریستال پالاس 5 پاس گل
E. Eze E. Eze
هافبک
کریستال پالاس 3 پاس گل
C. Doucouré C. Doucouré
هافبک
کریستال پالاس 2 پاس گل
O. Édouard O. Édouard
مهاجم
کریستال پالاس 2 پاس گل
T. Mitchell T. Mitchell
مدافع
کریستال پالاس 2 پاس گل
W. Zaha W. Zaha
هافبک
کریستال پالاس 2 پاس گل
J. Ayew J. Ayew
مهاجم
کریستال پالاس 1 پاس گل
A. Ola-Adebomi A. Ola-Adebomi
مهاجم
کریستال پالاس 0 پاس گل
C. Richards C. Richards
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
C. Siddik C. Siddik
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
D. Ozoh D. Ozoh
هافبک
کریستال پالاس 0 پاس گل
D. Quick D. Quick
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
J. Andersen J. Andersen
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
J. Gordon J. Gordon
مهاجم
کریستال پالاس 0 پاس گل
J. Mateta J. Mateta
مهاجم
کریستال پالاس 0 پاس گل
J. McArthur J. McArthur
هافبک
کریستال پالاس 0 پاس گل
J. O'Brien J. O'Brien
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
J. Raymond J. Raymond
هافبک
کریستال پالاس 0 پاس گل
J. Schlupp J. Schlupp
هافبک
کریستال پالاس 0 پاس گل
J. Tomkins J. Tomkins
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
J. Ward J. Ward
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
J. Whitworth J. Whitworth
دروازه بان
کریستال پالاس 0 پاس گل
Jairo Riedewald Jairo Riedewald
هافبک
کریستال پالاس 0 پاس گل
K. Phillips K. Phillips
هافبک
کریستال پالاس 0 پاس گل
K. Rodney K. Rodney
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
L. Milivojević L. Milivojević
هافبک
کریستال پالاس 0 پاس گل
M. Boateng M. Boateng
هافبک
کریستال پالاس 0 پاس گل
M. Guehi M. Guehi
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
N. Ahamada N. Ahamada
هافبک
کریستال پالاس 0 پاس گل
N. Clyne N. Clyne
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
N. Ferguson N. Ferguson
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
R. Matthews R. Matthews
دروازه بان
کریستال پالاس 0 پاس گل
R. Street R. Street
مهاجم
کریستال پالاس 0 پاس گل
S. Banks S. Banks
مهاجم
کریستال پالاس 0 پاس گل
S. Johnstone S. Johnstone
دروازه بان
کریستال پالاس 0 پاس گل
S. Lokonga S. Lokonga
هافبک
کریستال پالاس 0 پاس گل
T. Adaramola T. Adaramola
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
V. Akinwale V. Akinwale
مهاجم
کریستال پالاس 0 پاس گل
V. Guaita V. Guaita
دروازه بان
کریستال پالاس 0 پاس گل
Will Hughes Will Hughes
هافبک
کریستال پالاس 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.