کریستال پالاس

کریستال پالاس

تاریخ تاسیس: 1905

شهر: London

ورزشگاه: Selhurst Park

ظرفیت: 26,309 نفر

Selhurst Park

لیست بازیکنان

C. Gallagher C. Gallagher
هافبک
کریستال پالاس 7 گل
O. Édouard O. Édouard
مهاجم
کریستال پالاس 5 گل
C. Benteke C. Benteke
مهاجم
کریستال پالاس 4 گل
W. Zaha W. Zaha
هافبک
کریستال پالاس 4 گل
J. Schlupp J. Schlupp
هافبک
کریستال پالاس 2 گل
M. Guehi M. Guehi
مدافع
کریستال پالاس 2 گل
M. Olise M. Olise
هافبک
کریستال پالاس 2 گل
J. Ayew J. Ayew
مهاجم
کریستال پالاس 1 گل
J. Mateta J. Mateta
مهاجم
کریستال پالاس 1 گل
J. Tomkins J. Tomkins
مدافع
کریستال پالاس 1 گل
C. Kouyaté C. Kouyaté
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
E. Eze E. Eze
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
J. Andersen J. Andersen
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
J. Butland J. Butland
دروازه بان
کریستال پالاس 0 گل
J. McArthur J. McArthur
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
J. Rak-Sakyi J. Rak-Sakyi
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
J. Ward J. Ward
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
Jairo Riedewald Jairo Riedewald
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
L. Milivojević L. Milivojević
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
M. Kelly M. Kelly
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
N. Clyne N. Clyne
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
N. Ferguson N. Ferguson
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
R. Matthews R. Matthews
دروازه بان
کریستال پالاس 0 گل
T. Mitchell T. Mitchell
مدافع
کریستال پالاس 0 گل
V. Guaita V. Guaita
دروازه بان
کریستال پالاس 0 گل
Will Hughes Will Hughes
هافبک
کریستال پالاس 0 گل
C. Gallagher C. Gallagher
هافبک
کریستال پالاس 3 پاس گل
M. Olise M. Olise
هافبک
کریستال پالاس 3 پاس گل
O. Édouard O. Édouard
مهاجم
کریستال پالاس 3 پاس گل
J. Ayew J. Ayew
مهاجم
کریستال پالاس 2 پاس گل
C. Benteke C. Benteke
مهاجم
کریستال پالاس 1 پاس گل
C. Kouyaté C. Kouyaté
هافبک
کریستال پالاس 1 پاس گل
J. Andersen J. Andersen
مدافع
کریستال پالاس 1 پاس گل
J. McArthur J. McArthur
هافبک
کریستال پالاس 1 پاس گل
J. Schlupp J. Schlupp
هافبک
کریستال پالاس 1 پاس گل
T. Mitchell T. Mitchell
مدافع
کریستال پالاس 1 پاس گل
W. Zaha W. Zaha
هافبک
کریستال پالاس 1 پاس گل
Will Hughes Will Hughes
هافبک
کریستال پالاس 1 پاس گل
E. Eze E. Eze
هافبک
کریستال پالاس 0 پاس گل
J. Butland J. Butland
دروازه بان
کریستال پالاس 0 پاس گل
J. Mateta J. Mateta
مهاجم
کریستال پالاس 0 پاس گل
J. Rak-Sakyi J. Rak-Sakyi
هافبک
کریستال پالاس 0 پاس گل
J. Tomkins J. Tomkins
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
J. Ward J. Ward
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
Jairo Riedewald Jairo Riedewald
هافبک
کریستال پالاس 0 پاس گل
L. Milivojević L. Milivojević
هافبک
کریستال پالاس 0 پاس گل
M. Guehi M. Guehi
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
M. Kelly M. Kelly
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
N. Clyne N. Clyne
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
N. Ferguson N. Ferguson
مدافع
کریستال پالاس 0 پاس گل
R. Matthews R. Matthews
دروازه بان
کریستال پالاس 0 پاس گل
V. Guaita V. Guaita
دروازه بان
کریستال پالاس 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.