گوا

گوا

تاریخ تاسیس:

شهر:

ورزشگاه: Jawaharlal Nehru Stadium

ظرفیت: 78,000 نفر

Jawaharlal Nehru Stadium

برنامه بازی های گوا

چهارشنبه، 25 فروردین 1400
0 - 0
شنبه، 28 فروردین 1400
0 - 0
سه شنبه، 31 فروردین 1400
2 - 1
جمعه، 3 اردیبهشت 1400
0 - 4
دوشنبه، 6 اردیبهشت 1400
1 - 1
پنجشنبه، 9 اردیبهشت 1400
0 - 2
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.