سوانسی

سوانسی

تاریخ تاسیس: 1912

شهر: Swansea

ورزشگاه: Liberty Stadium

ظرفیت: 21,028 نفر

Liberty Stadium

برنامه بازی های سوانسی

شنبه، 18 فروردین 1397
1 - 1
شنبه، 25 فروردین 1397
1 - 1
یکشنبه، 2 اردیبهشت 1397
5 - 0
شنبه، 8 اردیبهشت 1397
0 - 1
شنبه، 15 اردیبهشت 1397
1 - 0
سه شنبه، 18 اردیبهشت 1397
0 - 1
یکشنبه، 23 اردیبهشت 1397
1 - 2
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.