سوانسی

سوانسی

تاریخ تاسیس: 1912

شهر: Swansea

ورزشگاه: Liberty Stadium

ظرفیت: 21,028 نفر

Liberty Stadium

برنامه بازی های سوانسی

سه شنبه، 2 مهر 1398
2 - 1
یکشنبه، 15 دی 1398
5 - 1
شنبه، 20 دی 1399
0 - 2
شنبه، 4 بهمن 1399
5 - 1
چهارشنبه، 22 بهمن 1399
1 - 3
چهارشنبه، 31 شهریور 1400
2 - 0
سه شنبه، 7 شهریور 1402
2 - 3

لیست بازیکنان

مدافعین

هافبک ها

چهاره بازیکن