ونزیا

ونزیا

تاریخ تاسیس: 1907

شهر: Venezia

ورزشگاه: Stadio Pierluigi Penzo

ظرفیت: 7,426 نفر

Stadio Pierluigi Penzo

برنامه بازی های ونزیا

شنبه، 27 فروردین 1401
1 - 0
شنبه، 3 اردیبهشت 1401
1 - 3
یکشنبه، 11 اردیبهشت 1401
2 - 1
پنجشنبه، 15 اردیبهشت 1401
2 - 1
یکشنبه، 18 اردیبهشت 1401
4 - 3
شنبه، 24 اردیبهشت 1401
1 - 1
یکشنبه، 1 خرداد 1401
0 - 0

لیست بازیکنان

T. Henry T. Henry
مهاجم
ونزیا 9 گل
D. Okereke D. Okereke
مهاجم
ونزیا 7 گل
M. Aramu M. Aramu
مهاجم
ونزیا 7 گل
D. Črnigoj D. Črnigoj
هافبک
ونزیا 3 گل
P. Ceccaroni P. Ceccaroni
مدافع
ونزیا 2 گل
D. Johnsen D. Johnsen
مهاجم
ونزیا 1 گل
G. Busio G. Busio
هافبک
ونزیا 1 گل
M. Caldara M. Caldara
مدافع
ونزیا 1 گل
R. Haps R. Haps
مدافع
ونزیا 1 گل
S. Kiyine S. Kiyine
هافبک
ونزیا 1 گل
A. Matějů A. Matějů
مدافع
ونزیا 0 گل
A. Sigurdsson A. Sigurdsson
هافبک
ونزیا 0 گل
A. Vacca A. Vacca
هافبک
ونزیا 0 گل
Ampadu Ampadu
مدافع
ونزیا 0 گل
B. Bjarkason B. Bjarkason
هافبک
ونزیا 0 گل
Bruno Bruno
دروازه بان
ونزیا 0 گل
C. Molinaro C. Molinaro
مدافع
ونزیا 0 گل
D. Heymans D. Heymans
هافبک
ونزیا 0 گل
D. Peretz D. Peretz
هافبک
ونزیا 0 گل
G. Zigoni G. Zigoni
مهاجم
ونزیا 0 گل
H. Mikaelsson H. Mikaelsson
هافبک
ونزیا 0 گل
I. Bah I. Bah
مهاجم
ونزیا 0 گل
J. Dezi J. Dezi
هافبک
ونزیا 0 گل
J. Nsamé J. Nsamé
مهاجم
ونزیا 0 گل
L. Ala-Myllymäki L. Ala-Myllymäki
هافبک
ونزیا 0 گل
L. Fiordilino L. Fiordilino
هافبک
ونزیا 0 گل
L. Lezzerini L. Lezzerini
دروازه بان
ونزیا 0 گل
M. Cuisance M. Cuisance
هافبک
ونزیا 0 گل
M. Modolo M. Modolo
مدافع
ونزیا 0 گل
M. Svoboda M. Svoboda
مدافع
ونزیا 0 گل
M. Ullmann M. Ullmann
مدافع
ونزیا 0 گل
N.  Mäenpää N. Mäenpää
دروازه بان
ونزیا 0 گل
Nani Nani
هافبک
ونزیا 0 گل
Patrick Leal Patrick Leal
هافبک
ونزیا 0 گل
R. Bocalon R. Bocalon
مهاجم
ونزیا 0 گل
S. Romero S. Romero
دروازه بان
ونزیا 0 گل
T. Ebuehi T. Ebuehi
مدافع
ونزیا 0 گل
T. Tessmann T. Tessmann
هافبک
ونزیا 0 گل
M. Aramu M. Aramu
مهاجم
ونزیا 5 پاس گل
Ampadu Ampadu
مدافع
ونزیا 3 پاس گل
T. Henry T. Henry
مهاجم
ونزیا 3 پاس گل
D. Johnsen D. Johnsen
مهاجم
ونزیا 2 پاس گل
G. Busio G. Busio
هافبک
ونزیا 2 پاس گل
A. Matějů A. Matějů
مدافع
ونزیا 1 پاس گل
A. Vacca A. Vacca
هافبک
ونزیا 1 پاس گل
C. Molinaro C. Molinaro
مدافع
ونزیا 1 پاس گل
D. Heymans D. Heymans
هافبک
ونزیا 1 پاس گل
D. Peretz D. Peretz
هافبک
ونزیا 1 پاس گل
D. Črnigoj D. Črnigoj
هافبک
ونزیا 1 پاس گل
J. Nsamé J. Nsamé
مهاجم
ونزیا 1 پاس گل
N.  Mäenpää N. Mäenpää
دروازه بان
ونزیا 1 پاس گل
Nani Nani
هافبک
ونزیا 1 پاس گل
P. Ceccaroni P. Ceccaroni
مدافع
ونزیا 1 پاس گل
R. Haps R. Haps
مدافع
ونزیا 1 پاس گل
A. Sigurdsson A. Sigurdsson
هافبک
ونزیا 0 پاس گل
B. Bjarkason B. Bjarkason
هافبک
ونزیا 0 پاس گل
Bruno Bruno
دروازه بان
ونزیا 0 پاس گل
D. Okereke D. Okereke
مهاجم
ونزیا 0 پاس گل
G. Zigoni G. Zigoni
مهاجم
ونزیا 0 پاس گل
H. Mikaelsson H. Mikaelsson
هافبک
ونزیا 0 پاس گل
I. Bah I. Bah
مهاجم
ونزیا 0 پاس گل
J. Dezi J. Dezi
هافبک
ونزیا 0 پاس گل
L. Ala-Myllymäki L. Ala-Myllymäki
هافبک
ونزیا 0 پاس گل
L. Fiordilino L. Fiordilino
هافبک
ونزیا 0 پاس گل
L. Lezzerini L. Lezzerini
دروازه بان
ونزیا 0 پاس گل
M. Caldara M. Caldara
مدافع
ونزیا 0 پاس گل
M. Cuisance M. Cuisance
هافبک
ونزیا 0 پاس گل
M. Modolo M. Modolo
مدافع
ونزیا 0 پاس گل
M. Svoboda M. Svoboda
مدافع
ونزیا 0 پاس گل
M. Ullmann M. Ullmann
مدافع
ونزیا 0 پاس گل
Patrick Leal Patrick Leal
هافبک
ونزیا 0 پاس گل
R. Bocalon R. Bocalon
مهاجم
ونزیا 0 پاس گل
S. Kiyine S. Kiyine
هافبک
ونزیا 0 پاس گل
S. Romero S. Romero
دروازه بان
ونزیا 0 پاس گل
T. Ebuehi T. Ebuehi
مدافع
ونزیا 0 پاس گل
T. Tessmann T. Tessmann
هافبک
ونزیا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.