سالرنیتانا

سالرنیتانا

تاریخ تاسیس: 2011

شهر: Salerno

ورزشگاه: Stadio Arechi

ظرفیت: 37,245 نفر

Stadio Arechi

برنامه بازی های سالرنیتانا

دوشنبه، 27 شهریور 1402
0 - 3
جمعه، 31 شهریور 1402
1 - 1
چهارشنبه، 5 مهر 1402
1 - 0
شنبه، 8 مهر 1402
0 - 4
یکشنبه، 16 مهر 1402
14:00
یکشنبه، 30 مهر 1402
16:30
جمعه، 5 آبان 1402
22:15

لیست بازیکنان

A. Candreva A. Candreva
هافبک
سالرنیتانا 2 گل
B. Dia B. Dia
مهاجم
سالرنیتانا 1 گل
J. Cabral J. Cabral
هافبک
سالرنیتانا 1 گل
A. Iervolino A. Iervolino
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
A. Martegani A. Martegani
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
A. Motoc A. Motoc
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
A. Schiavone A. Schiavone
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
A. Sfait A. Sfait
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
A. Sorrentino A. Sorrentino
دروازه بان
سالرنیتانا 0 گل
B. Costil B. Costil
دروازه بان
سالرنیتانا 0 گل
C. Ikwuemesi C. Ikwuemesi
مهاجم
سالرنیتانا 0 گل
D. Bradarić D. Bradarić
مدافع
سالرنیتانا 0 گل
D. Bronn D. Bronn
مدافع
سالرنیتانا 0 گل
E. Bohinen E. Bohinen
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
E. Botheim E. Botheim
مهاجم
سالرنیتانا 0 گل
E. Elia E. Elia
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
F. Daniliuc F. Daniliuc
مدافع
سالرنیتانا 0 گل
F. Di Tacchio F. Di Tacchio
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
F. Fazio F. Fazio
مدافع
سالرنیتانا 0 گل
F. Veseli F. Veseli
مدافع
سالرنیتانا 0 گل
G. Kastanos G. Kastanos
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
G. Maggiore G. Maggiore
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
G. Ochoa G. Ochoa
دروازه بان
سالرنیتانا 0 گل
J. De Matteis J. De Matteis
دروازه بان
سالرنیتانا 0 گل
J. Kristoffersen J. Kristoffersen
مهاجم
سالرنیتانا 0 گل
L. Bogdan L. Bogdan
مدافع
سالرنیتانا 0 گل
L. Coulibaly L. Coulibaly
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
L. Pirola L. Pirola
مدافع
سالرنیتانا 0 گل
L. Tchaouna L. Tchaouna
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
M. Lovato M. Lovato
مدافع
سالرنیتانا 0 گل
M. Łęgowski M. Łęgowski
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
N. Gyömbér N. Gyömbér
مدافع
سالرنیتانا 0 گل
P. Allocca P. Allocca
دروازه بان
سالرنیتانا 0 گل
P. Mazzocchi P. Mazzocchi
مدافع
سالرنیتانا 0 گل
R. Aya R. Aya
مدافع
سالرنیتانا 0 گل
R. Boultam R. Boultam
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
S. Sambia S. Sambia
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
Simy Nwankwo Simy Nwankwo
مهاجم
سالرنیتانا 0 گل
T. Stewart T. Stewart
مهاجم
سالرنیتانا 0 گل
V. Fiorillo V. Fiorillo
دروازه بان
سالرنیتانا 0 گل
A. Candreva A. Candreva
هافبک
سالرنیتانا 1 پاس گل
D. Bradarić D. Bradarić
مدافع
سالرنیتانا 1 پاس گل
L. Coulibaly L. Coulibaly
هافبک
سالرنیتانا 1 پاس گل
A. Iervolino A. Iervolino
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
A. Martegani A. Martegani
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
A. Motoc A. Motoc
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
A. Schiavone A. Schiavone
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
A. Sfait A. Sfait
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
A. Sorrentino A. Sorrentino
دروازه بان
سالرنیتانا 0 پاس گل
B. Costil B. Costil
دروازه بان
سالرنیتانا 0 پاس گل
B. Dia B. Dia
مهاجم
سالرنیتانا 0 پاس گل
C. Ikwuemesi C. Ikwuemesi
مهاجم
سالرنیتانا 0 پاس گل
D. Bronn D. Bronn
مدافع
سالرنیتانا 0 پاس گل
E. Bohinen E. Bohinen
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
E. Botheim E. Botheim
مهاجم
سالرنیتانا 0 پاس گل
E. Elia E. Elia
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
F. Daniliuc F. Daniliuc
مدافع
سالرنیتانا 0 پاس گل
F. Di Tacchio F. Di Tacchio
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
F. Fazio F. Fazio
مدافع
سالرنیتانا 0 پاس گل
F. Veseli F. Veseli
مدافع
سالرنیتانا 0 پاس گل
G. Kastanos G. Kastanos
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
G. Maggiore G. Maggiore
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
G. Ochoa G. Ochoa
دروازه بان
سالرنیتانا 0 پاس گل
J. Cabral J. Cabral
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
J. De Matteis J. De Matteis
دروازه بان
سالرنیتانا 0 پاس گل
J. Kristoffersen J. Kristoffersen
مهاجم
سالرنیتانا 0 پاس گل
L. Bogdan L. Bogdan
مدافع
سالرنیتانا 0 پاس گل
L. Pirola L. Pirola
مدافع
سالرنیتانا 0 پاس گل
L. Tchaouna L. Tchaouna
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
M. Lovato M. Lovato
مدافع
سالرنیتانا 0 پاس گل
M. Łęgowski M. Łęgowski
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
N. Gyömbér N. Gyömbér
مدافع
سالرنیتانا 0 پاس گل
P. Allocca P. Allocca
دروازه بان
سالرنیتانا 0 پاس گل
P. Mazzocchi P. Mazzocchi
مدافع
سالرنیتانا 0 پاس گل
R. Aya R. Aya
مدافع
سالرنیتانا 0 پاس گل
R. Boultam R. Boultam
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
S. Sambia S. Sambia
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
Simy Nwankwo Simy Nwankwo
مهاجم
سالرنیتانا 0 پاس گل
T. Stewart T. Stewart
مهاجم
سالرنیتانا 0 پاس گل
V. Fiorillo V. Fiorillo
دروازه بان
سالرنیتانا 0 پاس گل
چهاره بازیکن