سالرنیتانا

سالرنیتانا

تاریخ تاسیس: 2011

شهر: Salerno

ورزشگاه: Stadio Arechi

ظرفیت: 37,245 نفر

Stadio Arechi

برنامه بازی های سالرنیتانا

یکشنبه، 30 بهمن 1401
0 - 2
یکشنبه، 7 اسفند 1401
3 - 0
یکشنبه، 14 اسفند 1401
0 - 0
دوشنبه، 22 اسفند 1401
1 - 1
شنبه، 27 اسفند 1401
2 - 2
شنبه، 12 فروردین 1402
16:30
شنبه، 19 فروردین 1402
16:00

لیست بازیکنان

B. Dia B. Dia
مهاجم
سالرنیتانا 10 گل
A. Candreva A. Candreva
هافبک
سالرنیتانا 3 گل
K. Piatek K. Piatek
مهاجم
سالرنیتانا 3 گل
T. Vilhena T. Vilhena
هافبک
سالرنیتانا 3 گل
F. Bonazzoli F. Bonazzoli
مهاجم
سالرنیتانا 2 گل
L. Coulibaly L. Coulibaly
هافبک
سالرنیتانا 2 گل
P. Mazzocchi P. Mazzocchi
مدافع
سالرنیتانا 2 گل
E. Botheim E. Botheim
مهاجم
سالرنیتانا 1 گل
F. Fazio F. Fazio
مدافع
سالرنیتانا 1 گل
G. Kastanos G. Kastanos
هافبک
سالرنیتانا 1 گل
L. Pirola L. Pirola
مدافع
سالرنیتانا 1 گل
Nicolussi Caviglia Nicolussi Caviglia
هافبک
سالرنیتانا 1 گل
A. Iervolino A. Iervolino
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
A. Micai A. Micai
دروازه بان
سالرنیتانا 0 گل
A. Motoc A. Motoc
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
A. Russo A. Russo
دروازه بان
سالرنیتانا 0 گل
A. Schiavone A. Schiavone
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
A. Sorrentino A. Sorrentino
دروازه بان
سالرنیتانا 0 گل
D. Bradarić D. Bradarić
مدافع
سالرنیتانا 0 گل
D. Bronn D. Bronn
مدافع
سالرنیتانا 0 گل
D. Valencia D. Valencia
مهاجم
سالرنیتانا 0 گل
D. Črnigoj D. Črnigoj
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
E. Bohinen E. Bohinen
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
F. Daniliuc F. Daniliuc
مدافع
سالرنیتانا 0 گل
F. Di Tacchio F. Di Tacchio
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
F. Veseli F. Veseli
مدافع
سالرنیتانا 0 گل
G. Maggiore G. Maggiore
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
G. Ochoa G. Ochoa
دروازه بان
سالرنیتانا 0 گل
J. De Matteis J. De Matteis
دروازه بان
سالرنیتانا 0 گل
J. Kristoffersen J. Kristoffersen
مهاجم
سالرنیتانا 0 گل
L. Bogdan L. Bogdan
مدافع
سالرنیتانا 0 گل
L. Sepe L. Sepe
دروازه بان
سالرنیتانا 0 گل
M. Lovato M. Lovato
مدافع
سالرنیتانا 0 گل
M. Perrone M. Perrone
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
N. Gyömbér N. Gyömbér
مدافع
سالرنیتانا 0 گل
R. Aya R. Aya
مدافع
سالرنیتانا 0 گل
R. Boultam R. Boultam
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
S. Sambia S. Sambia
هافبک
سالرنیتانا 0 گل
Troost-Ekong Troost-Ekong
مدافع
سالرنیتانا 0 گل
V. Fiorillo V. Fiorillo
دروازه بان
سالرنیتانا 0 گل
B. Dia B. Dia
مهاجم
سالرنیتانا 4 پاس گل
A. Candreva A. Candreva
هافبک
سالرنیتانا 3 پاس گل
D. Bradarić D. Bradarić
مدافع
سالرنیتانا 2 پاس گل
F. Daniliuc F. Daniliuc
مدافع
سالرنیتانا 2 پاس گل
K. Piatek K. Piatek
مهاجم
سالرنیتانا 2 پاس گل
L. Coulibaly L. Coulibaly
هافبک
سالرنیتانا 2 پاس گل
P. Mazzocchi P. Mazzocchi
مدافع
سالرنیتانا 2 پاس گل
E. Botheim E. Botheim
مهاجم
سالرنیتانا 1 پاس گل
F. Bonazzoli F. Bonazzoli
مهاجم
سالرنیتانا 1 پاس گل
T. Vilhena T. Vilhena
هافبک
سالرنیتانا 1 پاس گل
A. Iervolino A. Iervolino
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
A. Micai A. Micai
دروازه بان
سالرنیتانا 0 پاس گل
A. Motoc A. Motoc
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
A. Russo A. Russo
دروازه بان
سالرنیتانا 0 پاس گل
A. Schiavone A. Schiavone
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
A. Sorrentino A. Sorrentino
دروازه بان
سالرنیتانا 0 پاس گل
D. Bronn D. Bronn
مدافع
سالرنیتانا 0 پاس گل
D. Valencia D. Valencia
مهاجم
سالرنیتانا 0 پاس گل
D. Črnigoj D. Črnigoj
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
E. Bohinen E. Bohinen
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
F. Di Tacchio F. Di Tacchio
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
F. Fazio F. Fazio
مدافع
سالرنیتانا 0 پاس گل
F. Veseli F. Veseli
مدافع
سالرنیتانا 0 پاس گل
G. Kastanos G. Kastanos
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
G. Maggiore G. Maggiore
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
G. Ochoa G. Ochoa
دروازه بان
سالرنیتانا 0 پاس گل
J. De Matteis J. De Matteis
دروازه بان
سالرنیتانا 0 پاس گل
J. Kristoffersen J. Kristoffersen
مهاجم
سالرنیتانا 0 پاس گل
L. Bogdan L. Bogdan
مدافع
سالرنیتانا 0 پاس گل
L. Pirola L. Pirola
مدافع
سالرنیتانا 0 پاس گل
L. Sepe L. Sepe
دروازه بان
سالرنیتانا 0 پاس گل
M. Lovato M. Lovato
مدافع
سالرنیتانا 0 پاس گل
M. Perrone M. Perrone
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
N. Gyömbér N. Gyömbér
مدافع
سالرنیتانا 0 پاس گل
Nicolussi Caviglia Nicolussi Caviglia
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
R. Aya R. Aya
مدافع
سالرنیتانا 0 پاس گل
R. Boultam R. Boultam
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
S. Sambia S. Sambia
هافبک
سالرنیتانا 0 پاس گل
Troost-Ekong Troost-Ekong
مدافع
سالرنیتانا 0 پاس گل
V. Fiorillo V. Fiorillo
دروازه بان
سالرنیتانا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.