شریف

شریف

تاریخ تاسیس: 1997

شهر: Chişinău

ورزشگاه: Bolshaya Sportivnaya Arena

ظرفیت: 13,460 نفر

Bolshaya Sportivnaya Arena

برنامه بازی های شریف

پنجشنبه، 12 آبان 1401
1 - 0
پنجشنبه، 30 شهریور 1402
1 - 2
پنجشنبه، 13 مهر 1402
6 - 0
پنجشنبه، 4 آبان 1402
1 - 1
پنجشنبه، 18 آبان 1402
2 - 1
پنجشنبه، 9 آذر 1402
23:30
پنجشنبه، 23 آذر 1402
21:15