آ اس رم

آ اس رم

تاریخ تاسیس: 1927

شهر: Roma

ورزشگاه: Stadio Olimpico

ظرفیت: 68,530 نفر

Stadio Olimpico

برنامه بازی های آ اس رم

یکشنبه، 26 شهریور 1402
7 - 0
پنجشنبه، 30 شهریور 1402
1 - 2
یکشنبه، 2 مهر 1402
1 - 1
پنجشنبه، 6 مهر 1402
4 - 1
یکشنبه، 9 مهر 1402
22:15
پنجشنبه، 13 مهر 1402
22:30
یکشنبه، 16 مهر 1402
19:30

لیست بازیکنان

A. Belotti A. Belotti
مهاجم
آ اس رم 2 گل
B. Cristante B. Cristante
هافبک
آ اس رم 2 گل
P. Dybala P. Dybala
هافبک
آ اس رم 2 گل
R. Lukaku R. Lukaku
مهاجم
آ اس رم 2 گل
G. Mancini G. Mancini
مدافع
آ اس رم 1 گل
H. Aouar H. Aouar
هافبک
آ اس رم 1 گل
L. Spinazzola L. Spinazzola
مدافع
آ اس رم 1 گل
R. Sanches R. Sanches
هافبک
آ اس رم 1 گل
C. Smalling C. Smalling
مدافع
آ اس رم 0 گل
D. Keramitsis D. Keramitsis
مدافع
آ اس رم 0 گل
D. Llorente D. Llorente
مدافع
آ اس رم 0 گل
E. Bove E. Bove
هافبک
آ اس رم 0 گل
E. N'Dicka E. N'Dicka
مدافع
آ اس رم 0 گل
F. Alessio F. Alessio
هافبک
آ اس رم 0 گل
F. D'Alessio F. D'Alessio
هافبک
آ اس رم 0 گل
L. Paredes L. Paredes
هافبک
آ اس رم 0 گل
L. Pellegrini L. Pellegrini
هافبک
آ اس رم 0 گل
M. Ivković M. Ivković
هافبک
آ اس رم 0 گل
M. Kumbulla M. Kumbulla
مدافع
آ اس رم 0 گل
M. Mannini M. Mannini
هافبک
آ اس رم 0 گل
M. Svilar M. Svilar
دروازه بان
آ اس رم 0 گل
N. Pisilli N. Pisilli
هافبک
آ اس رم 0 گل
N. Zalewski N. Zalewski
هافبک
آ اس رم 0 گل
P. Boer P. Boer
دروازه بان
آ اس رم 0 گل
R. Karsdorp R. Karsdorp
مدافع
آ اس رم 0 گل
R. Kristensen R. Kristensen
مدافع
آ اس رم 0 گل
R. Pagano R. Pagano
هافبک
آ اس رم 0 گل
R. Patrício R. Patrício
دروازه بان
آ اس رم 0 گل
S. Azmoun S. Azmoun
مهاجم
آ اس رم 0 گل
S. El Shaarawy S. El Shaarawy
هافبک
آ اس رم 0 گل
T. Abraham T. Abraham
مهاجم
آ اس رم 0 گل
Z. Celik Z. Celik
مدافع
آ اس رم 0 گل
A. Belotti A. Belotti
مهاجم
آ اس رم 2 پاس گل
B. Cristante B. Cristante
هافبک
آ اس رم 2 پاس گل
D. Llorente D. Llorente
مدافع
آ اس رم 1 پاس گل
E. Bove E. Bove
هافبک
آ اس رم 1 پاس گل
L. Paredes L. Paredes
هافبک
آ اس رم 1 پاس گل
L. Spinazzola L. Spinazzola
مدافع
آ اس رم 1 پاس گل
R. Kristensen R. Kristensen
مدافع
آ اس رم 1 پاس گل
C. Smalling C. Smalling
مدافع
آ اس رم 0 پاس گل
D. Keramitsis D. Keramitsis
مدافع
آ اس رم 0 پاس گل
E. N'Dicka E. N'Dicka
مدافع
آ اس رم 0 پاس گل
F. Alessio F. Alessio
هافبک
آ اس رم 0 پاس گل
F. D'Alessio F. D'Alessio
هافبک
آ اس رم 0 پاس گل
G. Mancini G. Mancini
مدافع
آ اس رم 0 پاس گل
H. Aouar H. Aouar
هافبک
آ اس رم 0 پاس گل
L. Pellegrini L. Pellegrini
هافبک
آ اس رم 0 پاس گل
M. Ivković M. Ivković
هافبک
آ اس رم 0 پاس گل
M. Kumbulla M. Kumbulla
مدافع
آ اس رم 0 پاس گل
M. Mannini M. Mannini
هافبک
آ اس رم 0 پاس گل
M. Svilar M. Svilar
دروازه بان
آ اس رم 0 پاس گل
N. Pisilli N. Pisilli
هافبک
آ اس رم 0 پاس گل
N. Zalewski N. Zalewski
هافبک
آ اس رم 0 پاس گل
P. Boer P. Boer
دروازه بان
آ اس رم 0 پاس گل
P. Dybala P. Dybala
هافبک
آ اس رم 0 پاس گل
R. Karsdorp R. Karsdorp
مدافع
آ اس رم 0 پاس گل
R. Lukaku R. Lukaku
مهاجم
آ اس رم 0 پاس گل
R. Pagano R. Pagano
هافبک
آ اس رم 0 پاس گل
R. Patrício R. Patrício
دروازه بان
آ اس رم 0 پاس گل
R. Sanches R. Sanches
هافبک
آ اس رم 0 پاس گل
S. Azmoun S. Azmoun
مهاجم
آ اس رم 0 پاس گل
S. El Shaarawy S. El Shaarawy
هافبک
آ اس رم 0 پاس گل
T. Abraham T. Abraham
مهاجم
آ اس رم 0 پاس گل
Z. Celik Z. Celik
مدافع
آ اس رم 0 پاس گل
چهاره بازیکن