لاتزیو

لاتزیو

تاریخ تاسیس: 1900

شهر: Roma

ورزشگاه: Stadio Olimpico

ظرفیت: 68,530 نفر

Stadio Olimpico

برنامه بازی های لاتزیو

شنبه، 25 شهریور 1402
3 - 1
سه شنبه، 28 شهریور 1402
1 - 1
شنبه، 1 مهر 1402
1 - 1
چهارشنبه، 5 مهر 1402
2 - 0
شنبه، 8 مهر 1402
19:30
چهارشنبه، 12 مهر 1402
22:30
یکشنبه، 16 مهر 1402
16:30

لیست بازیکنان

C. Immobile C. Immobile
مهاجم
لاتزیو 2 گل
L. Alberto L. Alberto
هافبک
لاتزیو 2 گل
D. Kamada D. Kamada
هافبک
لاتزیو 1 گل
M. Vecino M. Vecino
هافبک
لاتزیو 1 گل
M. Zaccagni M. Zaccagni
هافبک
لاتزیو 1 گل
A. Anderson A. Anderson
هافبک
لاتزیو 0 گل
A. Furlanetto A. Furlanetto
دروازه بان
لاتزیو 0 گل
A. Marusic A. Marusic
مدافع
لاتزیو 0 گل
A. Romagnoli A. Romagnoli
مدافع
لاتزیو 0 گل
C. Mandas C. Mandas
دروازه بان
لاتزیو 0 گل
D. Cataldi D. Cataldi
هافبک
لاتزیو 0 گل
D. Renzetti D. Renzetti
دروازه بان
لاتزیو 0 گل
E. Hysaj E. Hysaj
مدافع
لاتزیو 0 گل
F. Anderson F. Anderson
هافبک
لاتزیو 0 گل
F. Magro F. Magro
دروازه بان
لاتزیو 0 گل
G. Isaksen G. Isaksen
هافبک
لاتزیو 0 گل
I. Provedel I. Provedel
دروازه بان
لاتزیو 0 گل
L. Pellegrini L. Pellegrini
مدافع
لاتزیو 0 گل
L. Sepe L. Sepe
دروازه بان
لاتزیو 0 گل
M. Adamonis M. Adamonis
دروازه بان
لاتزیو 0 گل
M. Bertini M. Bertini
هافبک
لاتزیو 0 گل
M. Gila M. Gila
مدافع
لاتزیو 0 گل
M. Guendouzi M. Guendouzi
هافبک
لاتزیو 0 گل
M. Lazzari M. Lazzari
هافبک
لاتزیو 0 گل
N. Casale N. Casale
مدافع
لاتزیو 0 گل
N. Rovella N. Rovella
هافبک
لاتزیو 0 گل
P. Gabarron P. Gabarron
مدافع
لاتزیو 0 گل
Pedro Pedro
هافبک
لاتزیو 0 گل
S. Fernandes S. Fernandes
هافبک
لاتزیو 0 گل
T. Basic T. Basic
هافبک
لاتزیو 0 گل
V. Castellanos V. Castellanos
مهاجم
لاتزیو 0 گل
F. Anderson F. Anderson
هافبک
لاتزیو 3 پاس گل
D. Kamada D. Kamada
هافبک
لاتزیو 1 پاس گل
L. Alberto L. Alberto
هافبک
لاتزیو 1 پاس گل
M. Lazzari M. Lazzari
هافبک
لاتزیو 1 پاس گل
A. Anderson A. Anderson
هافبک
لاتزیو 0 پاس گل
A. Furlanetto A. Furlanetto
دروازه بان
لاتزیو 0 پاس گل
A. Marusic A. Marusic
مدافع
لاتزیو 0 پاس گل
A. Romagnoli A. Romagnoli
مدافع
لاتزیو 0 پاس گل
C. Immobile C. Immobile
مهاجم
لاتزیو 0 پاس گل
C. Mandas C. Mandas
دروازه بان
لاتزیو 0 پاس گل
D. Cataldi D. Cataldi
هافبک
لاتزیو 0 پاس گل
D. Renzetti D. Renzetti
دروازه بان
لاتزیو 0 پاس گل
E. Hysaj E. Hysaj
مدافع
لاتزیو 0 پاس گل
F. Magro F. Magro
دروازه بان
لاتزیو 0 پاس گل
G. Isaksen G. Isaksen
هافبک
لاتزیو 0 پاس گل
I. Provedel I. Provedel
دروازه بان
لاتزیو 0 پاس گل
L. Pellegrini L. Pellegrini
مدافع
لاتزیو 0 پاس گل
L. Sepe L. Sepe
دروازه بان
لاتزیو 0 پاس گل
M. Adamonis M. Adamonis
دروازه بان
لاتزیو 0 پاس گل
M. Bertini M. Bertini
هافبک
لاتزیو 0 پاس گل
M. Gila M. Gila
مدافع
لاتزیو 0 پاس گل
M. Guendouzi M. Guendouzi
هافبک
لاتزیو 0 پاس گل
M. Vecino M. Vecino
هافبک
لاتزیو 0 پاس گل
M. Zaccagni M. Zaccagni
هافبک
لاتزیو 0 پاس گل
N. Casale N. Casale
مدافع
لاتزیو 0 پاس گل
N. Rovella N. Rovella
هافبک
لاتزیو 0 پاس گل
P. Gabarron P. Gabarron
مدافع
لاتزیو 0 پاس گل
Pedro Pedro
هافبک
لاتزیو 0 پاس گل
S. Fernandes S. Fernandes
هافبک
لاتزیو 0 پاس گل
T. Basic T. Basic
هافبک
لاتزیو 0 پاس گل
V. Castellanos V. Castellanos
مهاجم
لاتزیو 0 پاس گل
چهاره بازیکن