سمپدوریا

سمپدوریا

تاریخ تاسیس: 1946

شهر: Genova

ورزشگاه: Stadio Comunale Luigi Ferraris

ظرفیت: 36,703 نفر

Stadio Comunale Luigi Ferraris

لیست بازیکنان

مربی

افتخارات

سری آ ایتالیا سری آ ایتالیا 1 قهرمانی
1990/1991
جام حذفی ایتالیا جام حذفی ایتالیا 4 قهرمانی
1984/1985 | 1987/1988 | 1988/1989 | 1993/1994
سوپر جام ایتالیا سوپر جام ایتالیا 1 قهرمانی
1991/1992
F. Quagliarella F. Quagliarella
مهاجم
سمپدوریا 4 گل
Colley Colley
مدافع
سمپدوریا 1 گل
J. Jankto J. Jankto
هافبک
سمپدوریا 1 گل
M. Damsgaard M. Damsgaard
هافبک
سمپدوریا 1 گل
M. Thorsby M. Thorsby
هافبک
سمپدوریا 1 گل
T. Augello T. Augello
مدافع
سمپدوریا 1 گل
V. Verre V. Verre
هافبک
سمپدوریا 1 گل
A. Candreva A. Candreva
هافبک
سمپدوریا 0 گل
A. Ekdal A. Ekdal
هافبک
سمپدوریا 0 گل
A. La Gumina A. La Gumina
مهاجم
سمپدوریا 0 گل
Adrien Silva Adrien Silva
هافبک
سمپدوریا 0 گل
B. Bereszyński B. Bereszyński
مدافع
سمپدوریا 0 گل
B. Keita B. Keita
هافبک
سمپدوریا 0 گل
Dodô Dodô
مدافع
سمپدوریا 0 گل
E. Audero E. Audero
دروازه بان
سمپدوریا 0 گل
F. D'Amico F. D'Amico
مهاجم
سمپدوریا 0 گل
Ferrari Ferrari
مدافع
سمپدوریا 0 گل
G. Ramírez G. Ramírez
هافبک
سمپدوریا 0 گل
K. Askildsen K. Askildsen
هافبک
سمپدوریا 0 گل
K. Letica K. Letica
دروازه بان
سمپدوریا 0 گل
Kaique Rocha Kaique Rocha
مدافع
سمپدوریا 0 گل
L. Avogadri L. Avogadri
دروازه بان
سمپدوریا 0 گل
L. Tonelli L. Tonelli
مدافع
سمپدوریا 0 گل
Leris Leris
هافبک
سمپدوریا 0 گل
M. Bahlouli M. Bahlouli
هافبک
سمپدوریا 0 گل
M. Gabbiadini M. Gabbiadini
مهاجم
سمپدوریا 0 گل
M. Yoshida M. Yoshida
مدافع
سمپدوریا 0 گل
N. Prelec N. Prelec
مهاجم
سمپدوریا 0 گل
N. Ravaglia N. Ravaglia
دروازه بان
سمپدوریا 0 گل
V. Regini V. Regini
مدافع
سمپدوریا 0 گل
A. Candreva A. Candreva
هافبک
سمپدوریا 1 پاس گل
B. Keita B. Keita
هافبک
سمپدوریا 1 پاس گل
E. Audero E. Audero
دروازه بان
سمپدوریا 1 پاس گل
J. Jankto J. Jankto
هافبک
سمپدوریا 1 پاس گل
M. Damsgaard M. Damsgaard
هافبک
سمپدوریا 1 پاس گل
T. Augello T. Augello
مدافع
سمپدوریا 1 پاس گل
V. Verre V. Verre
هافبک
سمپدوریا 1 پاس گل
A. Ekdal A. Ekdal
هافبک
سمپدوریا 0 پاس گل
A. La Gumina A. La Gumina
مهاجم
سمپدوریا 0 پاس گل
Adrien Silva Adrien Silva
هافبک
سمپدوریا 0 پاس گل
B. Bereszyński B. Bereszyński
مدافع
سمپدوریا 0 پاس گل
Colley Colley
مدافع
سمپدوریا 0 پاس گل
Dodô Dodô
مدافع
سمپدوریا 0 پاس گل
F. D'Amico F. D'Amico
مهاجم
سمپدوریا 0 پاس گل
F. Quagliarella F. Quagliarella
مهاجم
سمپدوریا 0 پاس گل
Ferrari Ferrari
مدافع
سمپدوریا 0 پاس گل
G. Ramírez G. Ramírez
هافبک
سمپدوریا 0 پاس گل
K. Askildsen K. Askildsen
هافبک
سمپدوریا 0 پاس گل
K. Letica K. Letica
دروازه بان
سمپدوریا 0 پاس گل
Kaique Rocha Kaique Rocha
مدافع
سمپدوریا 0 پاس گل
L. Avogadri L. Avogadri
دروازه بان
سمپدوریا 0 پاس گل
L. Tonelli L. Tonelli
مدافع
سمپدوریا 0 پاس گل
Leris Leris
هافبک
سمپدوریا 0 پاس گل
M. Bahlouli M. Bahlouli
هافبک
سمپدوریا 0 پاس گل
M. Gabbiadini M. Gabbiadini
مهاجم
سمپدوریا 0 پاس گل
M. Thorsby M. Thorsby
هافبک
سمپدوریا 0 پاس گل
M. Yoshida M. Yoshida
مدافع
سمپدوریا 0 پاس گل
N. Prelec N. Prelec
مهاجم
سمپدوریا 0 پاس گل
N. Ravaglia N. Ravaglia
دروازه بان
سمپدوریا 0 پاس گل
V. Regini V. Regini
مدافع
سمپدوریا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.