اودینزه

اودینزه

تاریخ تاسیس: 1896

شهر: Udine

ورزشگاه: Dacia Arena

ظرفیت: 25,952 نفر

Dacia Arena

برنامه بازی های اودینزه

یکشنبه، 21 دی 1399
1 - 2
شنبه، 27 دی 1399
2 - 1
چهارشنبه، 1 بهمن 1399
1 - 1
شنبه، 4 بهمن 1399
0 - 0
یکشنبه، 12 بهمن 1399
15:00
یکشنبه، 19 بهمن 1399
17:30
یکشنبه، 26 بهمن 1399
15:00

لیست بازیکنان

R. de Paul R. de Paul
هافبک
اودینزه 4 گل
Pussetto Pussetto
هافبک
اودینزه 3 گل
Lasagna Lasagna
مهاجم
اودینزه 2 گل
R. Pereyra R. Pereyra
هافبک
اودینزه 2 گل
S. Okaka S. Okaka
مهاجم
اودینزه 2 گل
T. Arslan T. Arslan
هافبک
اودینزه 2 گل
F. Forestieri F. Forestieri
مهاجم
اودینزه 1 گل
I. Nestorovski I. Nestorovski
مهاجم
اودینزه 1 گل
Samir Samir
مدافع
اودینزه 1 گل
Zeegelaar Zeegelaar
مدافع
اودینزه 1 گل
Andrade Andrade
دروازه بان
اودینزه 0 گل
Bonifazi Bonifazi
مدافع
اودینزه 0 گل
De Maio De Maio
مدافع
اودینزه 0 گل
Deulofeu Deulofeu
هافبک
اودینزه 0 گل
J. Makengo J. Makengo
هافبک
اودینزه 0 گل
J. S Larsen J. S Larsen
مدافع
اودینزه 0 گل
M. Ballarini M. Ballarini
هافبک
اودینزه 0 گل
M. Jajalo M. Jajalo
هافبک
اودینزه 0 گل
M. Palumbo M. Palumbo
هافبک
اودینزه 0 گل
Musso Musso
دروازه بان
اودینزه 0 گل
N. Molina N. Molina
مدافع
اودینزه 0 گل
Nuytinck Nuytinck
مدافع
اودینزه 0 گل
R. Mandragora R. Mandragora
هافبک
اودینزه 0 گل
Rodrigo Becão Rodrigo Becão
مدافع
اودینزه 0 گل
S. Perisan S. Perisan
دروازه بان
اودینزه 0 گل
S. Prödl S. Prödl
مدافع
اودینزه 0 گل
S. Scuffet S. Scuffet
دروازه بان
اودینزه 0 گل
T. Ouwejan T. Ouwejan
مدافع
اودینزه 0 گل
Walace Walace
هافبک
اودینزه 0 گل
R. Pereyra R. Pereyra
هافبک
اودینزه 4 پاس گل
Deulofeu Deulofeu
هافبک
اودینزه 1 پاس گل
F. Forestieri F. Forestieri
مهاجم
اودینزه 1 پاس گل
I. Nestorovski I. Nestorovski
مهاجم
اودینزه 1 پاس گل
Lasagna Lasagna
مهاجم
اودینزه 1 پاس گل
N. Molina N. Molina
مدافع
اودینزه 1 پاس گل
Pussetto Pussetto
هافبک
اودینزه 1 پاس گل
R. de Paul R. de Paul
هافبک
اودینزه 1 پاس گل
S. Okaka S. Okaka
مهاجم
اودینزه 1 پاس گل
T. Ouwejan T. Ouwejan
مدافع
اودینزه 1 پاس گل
Andrade Andrade
دروازه بان
اودینزه 0 پاس گل
Bonifazi Bonifazi
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
De Maio De Maio
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
J. Makengo J. Makengo
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
J. S Larsen J. S Larsen
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
M. Ballarini M. Ballarini
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
M. Jajalo M. Jajalo
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
M. Palumbo M. Palumbo
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
Musso Musso
دروازه بان
اودینزه 0 پاس گل
Nuytinck Nuytinck
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
R. Mandragora R. Mandragora
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
Rodrigo Becão Rodrigo Becão
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
S. Perisan S. Perisan
دروازه بان
اودینزه 0 پاس گل
S. Prödl S. Prödl
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
S. Scuffet S. Scuffet
دروازه بان
اودینزه 0 پاس گل
Samir Samir
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
T. Arslan T. Arslan
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
Walace Walace
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
Zeegelaar Zeegelaar
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.