اودینزه

اودینزه

تاریخ تاسیس: 1896

شهر: Udine

ورزشگاه: Dacia Arena

ظرفیت: 25,952 نفر

Dacia Arena

برنامه بازی های اودینزه

یکشنبه، 16 آبان 1400
3 - 2
دوشنبه، 1 آذر 1400
2 - 1
یکشنبه، 7 آذر 1400
0 - 0
پنجشنبه، 11 آذر 1400
4 - 4
دوشنبه، 15 آذر 1400
21:00
شنبه، 20 آذر 1400
23:15
شنبه، 27 آذر 1400
23:15

لیست بازیکنان

N. Beto N. Beto
مهاجم
اودینزه 6 گل
G. Deulofeu G. Deulofeu
هافبک
اودینزه 3 گل
F. Forestieri F. Forestieri
مهاجم
اودینزه 2 گل
N. Molina N. Molina
مدافع
اودینزه 2 گل
R. Pereyra R. Pereyra
هافبک
اودینزه 2 گل
I. Pussetto I. Pussetto
هافبک
اودینزه 1 گل
I. Success I. Success
مهاجم
اودینزه 1 گل
L. Samardžić L. Samardžić
هافبک
اودینزه 1 گل
T. Arslan T. Arslan
هافبک
اودینزه 1 گل
B. Nuytinck B. Nuytinck
مدافع
اودینزه 0 گل
B. Soppy B. Soppy
مدافع
اودینزه 0 گل
D. Padelli D. Padelli
دروازه بان
اودینزه 0 گل
F. Llorente F. Llorente
مهاجم
اودینزه 0 گل
I. Nestorovski I. Nestorovski
مهاجم
اودینزه 0 گل
I. Udogie I. Udogie
مدافع
اودینزه 0 گل
J. Makengo J. Makengo
هافبک
اودینزه 0 گل
J. S Larsen J. S Larsen
مدافع
اودینزه 0 گل
L. Teodorczyk L. Teodorczyk
هافبک
اودینزه 0 گل
M. Jajalo M. Jajalo
هافبک
اودینزه 0 گل
M. Zeegelaar M. Zeegelaar
مدافع
اودینزه 0 گل
N. Pérez N. Pérez
مدافع
اودینزه 0 گل
P. Micin P. Micin
هافبک
اودینزه 0 گل
Rodrigo Becão Rodrigo Becão
مدافع
اودینزه 0 گل
S. De Maio S. De Maio
مدافع
اودینزه 0 گل
Samir Samir
مدافع
اودینزه 0 گل
Silvestri Silvestri
دروازه بان
اودینزه 0 گل
Walace Walace
هافبک
اودینزه 0 گل
G. Deulofeu G. Deulofeu
هافبک
اودینزه 2 پاس گل
B. Nuytinck B. Nuytinck
مدافع
اودینزه 1 پاس گل
F. Forestieri F. Forestieri
مهاجم
اودینزه 1 پاس گل
I. Pussetto I. Pussetto
هافبک
اودینزه 1 پاس گل
I. Success I. Success
مهاجم
اودینزه 1 پاس گل
J. Makengo J. Makengo
هافبک
اودینزه 1 پاس گل
J. S Larsen J. S Larsen
مدافع
اودینزه 1 پاس گل
L. Samardžić L. Samardžić
هافبک
اودینزه 1 پاس گل
M. Jajalo M. Jajalo
هافبک
اودینزه 1 پاس گل
N. Molina N. Molina
مدافع
اودینزه 1 پاس گل
R. Pereyra R. Pereyra
هافبک
اودینزه 1 پاس گل
Rodrigo Becão Rodrigo Becão
مدافع
اودینزه 1 پاس گل
T. Arslan T. Arslan
هافبک
اودینزه 1 پاس گل
B. Soppy B. Soppy
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
D. Padelli D. Padelli
دروازه بان
اودینزه 0 پاس گل
F. Llorente F. Llorente
مهاجم
اودینزه 0 پاس گل
I. Nestorovski I. Nestorovski
مهاجم
اودینزه 0 پاس گل
I. Udogie I. Udogie
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
L. Teodorczyk L. Teodorczyk
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
M. Zeegelaar M. Zeegelaar
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
N. Beto N. Beto
مهاجم
اودینزه 0 پاس گل
N. Pérez N. Pérez
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
P. Micin P. Micin
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
S. De Maio S. De Maio
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
Samir Samir
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
Silvestri Silvestri
دروازه بان
اودینزه 0 پاس گل
Walace Walace
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.