اودینزه

اودینزه

تاریخ تاسیس: 1896

شهر: Udine

ورزشگاه: Dacia Arena

ظرفیت: 25,952 نفر

Dacia Arena

برنامه بازی های اودینزه

شنبه، 23 اسفند 1399
1 - 1
یکشنبه، 1 فروردین 1400
0 - 1
شنبه، 14 فروردین 1400
3 - 2
شنبه، 21 فروردین 1400
0 - 1
شنبه، 28 فروردین 1400
17:30
چهارشنبه، 1 اردیبهشت 1400
23:15
یکشنبه، 5 اردیبهشت 1400
15:00

لیست بازیکنان

R. de Paul R. de Paul
هافبک
اودینزه 6 گل
R. Pereyra R. Pereyra
هافبک
اودینزه 4 گل
Pussetto Pussetto
هافبک
اودینزه 3 گل
S. Okaka S. Okaka
مهاجم
اودینزه 3 گل
I. Nestorovski I. Nestorovski
مهاجم
اودینزه 2 گل
T. Arslan T. Arslan
هافبک
اودینزه 2 گل
Deulofeu Deulofeu
هافبک
اودینزه 1 گل
F. Forestieri F. Forestieri
مهاجم
اودینزه 1 گل
J. S Larsen J. S Larsen
مدافع
اودینزه 1 گل
Llorente Llorente
مهاجم
اودینزه 1 گل
Nuytinck Nuytinck
مدافع
اودینزه 1 گل
Rodrigo Becão Rodrigo Becão
مدافع
اودینزه 1 گل
Samir Samir
مدافع
اودینزه 1 گل
Zeegelaar Zeegelaar
مدافع
اودینزه 1 گل
Andrade Andrade
دروازه بان
اودینزه 0 گل
Bonifazi Bonifazi
مدافع
اودینزه 0 گل
De Maio De Maio
مدافع
اودینزه 0 گل
J. Braaf J. Braaf
مهاجم
اودینزه 0 گل
J. Makengo J. Makengo
هافبک
اودینزه 0 گل
M. Ballarini M. Ballarini
هافبک
اودینزه 0 گل
M. Jajalo M. Jajalo
هافبک
اودینزه 0 گل
M. Palumbo M. Palumbo
هافبک
اودینزه 0 گل
Musso Musso
دروازه بان
اودینزه 0 گل
N. Molina N. Molina
مدافع
اودینزه 0 گل
S. Perisan S. Perisan
دروازه بان
اودینزه 0 گل
S. Prödl S. Prödl
مدافع
اودینزه 0 گل
S. Scuffet S. Scuffet
دروازه بان
اودینزه 0 گل
T. Ouwejan T. Ouwejan
مدافع
اودینزه 0 گل
Walace Walace
هافبک
اودینزه 0 گل
N. Molina N. Molina
مدافع
اودینزه 5 پاس گل
R. de Paul R. de Paul
هافبک
اودینزه 5 پاس گل
R. Pereyra R. Pereyra
هافبک
اودینزه 4 پاس گل
T. Ouwejan T. Ouwejan
مدافع
اودینزه 2 پاس گل
Deulofeu Deulofeu
هافبک
اودینزه 1 پاس گل
F. Forestieri F. Forestieri
مهاجم
اودینزه 1 پاس گل
I. Nestorovski I. Nestorovski
مهاجم
اودینزه 1 پاس گل
Pussetto Pussetto
هافبک
اودینزه 1 پاس گل
S. Okaka S. Okaka
مهاجم
اودینزه 1 پاس گل
Andrade Andrade
دروازه بان
اودینزه 0 پاس گل
Bonifazi Bonifazi
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
De Maio De Maio
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
J. Braaf J. Braaf
مهاجم
اودینزه 0 پاس گل
J. Makengo J. Makengo
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
J. S Larsen J. S Larsen
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
Llorente Llorente
مهاجم
اودینزه 0 پاس گل
M. Ballarini M. Ballarini
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
M. Jajalo M. Jajalo
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
M. Palumbo M. Palumbo
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
Musso Musso
دروازه بان
اودینزه 0 پاس گل
Nuytinck Nuytinck
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
Rodrigo Becão Rodrigo Becão
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
S. Perisan S. Perisan
دروازه بان
اودینزه 0 پاس گل
S. Prödl S. Prödl
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
S. Scuffet S. Scuffet
دروازه بان
اودینزه 0 پاس گل
Samir Samir
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
T. Arslan T. Arslan
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
Walace Walace
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
Zeegelaar Zeegelaar
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.