اودینزه

اودینزه

تاریخ تاسیس: 1896

شهر: Udine

ورزشگاه: Dacia Arena

ظرفیت: 25,952 نفر

Dacia Arena

برنامه بازی های اودینزه

یکشنبه، 4 اردیبهشت 1401
2 - 2
چهارشنبه، 7 اردیبهشت 1401
0 - 4
یکشنبه، 11 اردیبهشت 1401
1 - 2
شنبه، 17 اردیبهشت 1401
1 - 1
شنبه، 24 اردیبهشت 1401
2 - 3
یکشنبه، 1 خرداد 1401
0 - 4
یکشنبه، 23 مرداد 1401
17:30

لیست بازیکنان

B. Nuytinck B. Nuytinck
مدافع
اودینزه 0 گل
B. Soppy B. Soppy
مدافع
اودینزه 0 گل
D. Padelli D. Padelli
دروازه بان
اودینزه 0 گل
F. Benkovic F. Benkovic
مدافع
اودینزه 0 گل
F. Ebosele F. Ebosele
مهاجم
اودینزه 0 گل
F. Forestieri F. Forestieri
مهاجم
اودینزه 0 گل
G. Deulofeu G. Deulofeu
هافبک
اودینزه 0 گل
I. Nestorovski I. Nestorovski
مهاجم
اودینزه 0 گل
I. Pussetto I. Pussetto
هافبک
اودینزه 0 گل
I. Success I. Success
مهاجم
اودینزه 0 گل
I. Udogie I. Udogie
مدافع
اودینزه 0 گل
J. Makengo J. Makengo
هافبک
اودینزه 0 گل
L. Samardžić L. Samardžić
هافبک
اودینزه 0 گل
Leonardo Buta Leonardo Buta
مهاجم
اودینزه 0 گل
M. Jajalo M. Jajalo
هافبک
اودینزه 0 گل
N. Beto N. Beto
مهاجم
اودینزه 0 گل
N. Molina N. Molina
مدافع
اودینزه 0 گل
N. Pérez N. Pérez
مدافع
اودینزه 0 گل
P. Micin P. Micin
هافبک
اودینزه 0 گل
Pablo Marí Pablo Marí
مدافع
اودینزه 0 گل
R. Pereyra R. Pereyra
هافبک
اودینزه 0 گل
R. Pinzi R. Pinzi
هافبک
اودینزه 0 گل
Rodrigo Becão Rodrigo Becão
مدافع
اودینزه 0 گل
S. De Maio S. De Maio
مدافع
اودینزه 0 گل
S. Lovric S. Lovric
هافبک
اودینزه 0 گل
S. Pafundi S. Pafundi
مهاجم
اودینزه 0 گل
Silvestri Silvestri
دروازه بان
اودینزه 0 گل
T. Arslan T. Arslan
هافبک
اودینزه 0 گل
Walace Walace
هافبک
اودینزه 0 گل
B. Nuytinck B. Nuytinck
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
B. Soppy B. Soppy
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
D. Padelli D. Padelli
دروازه بان
اودینزه 0 پاس گل
F. Benkovic F. Benkovic
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
F. Ebosele F. Ebosele
مهاجم
اودینزه 0 پاس گل
F. Forestieri F. Forestieri
مهاجم
اودینزه 0 پاس گل
G. Deulofeu G. Deulofeu
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
I. Nestorovski I. Nestorovski
مهاجم
اودینزه 0 پاس گل
I. Pussetto I. Pussetto
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
I. Success I. Success
مهاجم
اودینزه 0 پاس گل
I. Udogie I. Udogie
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
J. Makengo J. Makengo
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
L. Samardžić L. Samardžić
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
Leonardo Buta Leonardo Buta
مهاجم
اودینزه 0 پاس گل
M. Jajalo M. Jajalo
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
N. Beto N. Beto
مهاجم
اودینزه 0 پاس گل
N. Molina N. Molina
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
N. Pérez N. Pérez
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
P. Micin P. Micin
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
Pablo Marí Pablo Marí
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
R. Pereyra R. Pereyra
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
R. Pinzi R. Pinzi
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
Rodrigo Becão Rodrigo Becão
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
S. De Maio S. De Maio
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
S. Lovric S. Lovric
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
S. Pafundi S. Pafundi
مهاجم
اودینزه 0 پاس گل
Silvestri Silvestri
دروازه بان
اودینزه 0 پاس گل
T. Arslan T. Arslan
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
Walace Walace
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.