اودینزه

اودینزه

تاریخ تاسیس: 1896

شهر: Udine

ورزشگاه: Dacia Arena

ظرفیت: 25,952 نفر

Dacia Arena

برنامه بازی های اودینزه

یکشنبه، 21 آبان 1402
1 - 1
یکشنبه، 5 آذر 1402
3 - 1
یکشنبه، 12 آذر 1402
3 - 3
شنبه، 18 آذر 1402
4 - 0
یکشنبه، 26 آذر 1402
17:30
شنبه، 2 دی 1402
17:30
شنبه، 9 دی 1402
17:30

لیست بازیکنان

L. Lucca L. Lucca
مهاجم
اودینزه 4 گل
F. Thauvin F. Thauvin
هافبک
اودینزه 2 گل
L. Samardžić L. Samardžić
هافبک
اودینزه 2 گل
C. Kabasele C. Kabasele
مدافع
اودینزه 1 گل
R. Pereyra R. Pereyra
هافبک
اودینزه 1 گل
Walace Walace
هافبک
اودینزه 1 گل
A. Guessand A. Guessand
مدافع
اودینزه 0 گل
A. Masina A. Masina
هافبک
اودینزه 0 گل
A. Tikvić A. Tikvić
مدافع
اودینزه 0 گل
B. Žunec B. Žunec
هافبک
اودینزه 0 گل
D. Padelli D. Padelli
دروازه بان
اودینزه 0 گل
D. Pejičić D. Pejičić
هافبک
اودینزه 0 گل
D. Quina D. Quina
هافبک
اودینزه 0 گل
E. Camara E. Camara
هافبک
اودینزه 0 گل
E. Ebosse E. Ebosse
مدافع
اودینزه 0 گل
E. Piana E. Piana
دروازه بان
اودینزه 0 گل
F. Ebosele F. Ebosele
مدافع
اودینزه 0 گل
F. Mosca F. Mosca
دروازه بان
اودینزه 0 گل
G. Deulofeu G. Deulofeu
هافبک
اودینزه 0 گل
H. Kamara H. Kamara
هافبک
اودینزه 0 گل
I. Success I. Success
مهاجم
اودینزه 0 گل
J. Abankwah J. Abankwah
مدافع
اودینزه 0 گل
J. Bijol J. Bijol
هافبک
اودینزه 0 گل
J. Malusà J. Malusà
دروازه بان
اودینزه 0 گل
J. Zemura J. Zemura
مدافع
اودینزه 0 گل
Joao Ferreira Joao Ferreira
مدافع
اودینزه 0 گل
K. Davis K. Davis
هافبک
اودینزه 0 گل
K. Ehizibue K. Ehizibue
مدافع
اودینزه 0 گل
M. Aké M. Aké
هافبک
اودینزه 0 گل
M. Jajalo M. Jajalo
هافبک
اودینزه 0 گل
M. Okoye M. Okoye
دروازه بان
اودینزه 0 گل
M. Payero M. Payero
هافبک
اودینزه 0 گل
M. Silvestri M. Silvestri
دروازه بان
اودینزه 0 گل
N. Pérez N. Pérez
مدافع
اودینزه 0 گل
O. Zarraga O. Zarraga
هافبک
اودینزه 0 گل
R. Pinzi R. Pinzi
هافبک
اودینزه 0 گل
S. De Maio S. De Maio
مدافع
اودینزه 0 گل
S. Diawara S. Diawara
هافبک
اودینزه 0 گل
S. Lovric S. Lovric
هافبک
اودینزه 0 گل
S. Nwachukwu S. Nwachukwu
مدافع
اودینزه 0 گل
S. Pafundi S. Pafundi
هافبک
اودینزه 0 گل
T. Kristensen T. Kristensen
مدافع
اودینزه 0 گل
V. Semedo V. Semedo
مهاجم
اودینزه 0 گل
L. Samardžić L. Samardžić
هافبک
اودینزه 2 پاس گل
C. Kabasele C. Kabasele
مدافع
اودینزه 1 پاس گل
F. Thauvin F. Thauvin
هافبک
اودینزه 1 پاس گل
I. Success I. Success
مهاجم
اودینزه 1 پاس گل
L. Lucca L. Lucca
مهاجم
اودینزه 1 پاس گل
M. Payero M. Payero
هافبک
اودینزه 1 پاس گل
R. Pereyra R. Pereyra
هافبک
اودینزه 1 پاس گل
A. Guessand A. Guessand
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
A. Masina A. Masina
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
A. Tikvić A. Tikvić
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
B. Žunec B. Žunec
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
D. Padelli D. Padelli
دروازه بان
اودینزه 0 پاس گل
D. Pejičić D. Pejičić
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
D. Quina D. Quina
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
E. Camara E. Camara
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
E. Ebosse E. Ebosse
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
E. Piana E. Piana
دروازه بان
اودینزه 0 پاس گل
F. Ebosele F. Ebosele
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
F. Mosca F. Mosca
دروازه بان
اودینزه 0 پاس گل
G. Deulofeu G. Deulofeu
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
H. Kamara H. Kamara
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
J. Abankwah J. Abankwah
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
J. Bijol J. Bijol
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
J. Malusà J. Malusà
دروازه بان
اودینزه 0 پاس گل
J. Zemura J. Zemura
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
Joao Ferreira Joao Ferreira
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
K. Davis K. Davis
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
K. Ehizibue K. Ehizibue
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
M. Aké M. Aké
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
M. Jajalo M. Jajalo
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
M. Okoye M. Okoye
دروازه بان
اودینزه 0 پاس گل
M. Silvestri M. Silvestri
دروازه بان
اودینزه 0 پاس گل
N. Pérez N. Pérez
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
O. Zarraga O. Zarraga
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
R. Pinzi R. Pinzi
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
S. De Maio S. De Maio
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
S. Diawara S. Diawara
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
S. Lovric S. Lovric
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
S. Nwachukwu S. Nwachukwu
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
S. Pafundi S. Pafundi
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
T. Kristensen T. Kristensen
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
V. Semedo V. Semedo
مهاجم
اودینزه 0 پاس گل
Walace Walace
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
چهاره بازیکن