اودینزه

اودینزه

تاریخ تاسیس: 1896

شهر: Udine

ورزشگاه: Dacia Arena

ظرفیت: 25,952 نفر

Dacia Arena

برنامه بازی های اودینزه

شنبه، 29 بهمن 1401
3 - 1
یکشنبه، 7 اسفند 1401
2 - 2
شنبه، 13 اسفند 1401
0 - 0
شنبه، 20 اسفند 1401
0 - 1
شنبه، 27 اسفند 1401
3 - 1
دوشنبه، 14 فروردین 1402
22:15
شنبه، 19 فروردین 1402
14:00

لیست بازیکنان

N. Beto N. Beto
مهاجم
اودینزه 9 گل
L. Samardžić L. Samardžić
هافبک
اودینزه 4 گل
R. Pereyra R. Pereyra
هافبک
اودینزه 4 گل
I. Udogie I. Udogie
مدافع
اودینزه 3 گل
J. Bijol J. Bijol
هافبک
اودینزه 3 گل
S. Lovric S. Lovric
هافبک
اودینزه 3 گل
G. Deulofeu G. Deulofeu
هافبک
اودینزه 2 گل
K. Ehizibue K. Ehizibue
مدافع
اودینزه 2 گل
Rodrigo Becão Rodrigo Becão
مدافع
اودینزه 2 گل
A. Masina A. Masina
هافبک
اودینزه 1 گل
I. Nestorovski I. Nestorovski
مهاجم
اودینزه 1 گل
N. Pérez N. Pérez
مدافع
اودینزه 1 گل
T. Arslan T. Arslan
هافبک
اودینزه 1 گل
A. Guessand A. Guessand
مدافع
اودینزه 0 گل
D. Padelli D. Padelli
دروازه بان
اودینزه 0 گل
E. Ebosse E. Ebosse
مدافع
اودینزه 0 گل
E. Piana E. Piana
دروازه بان
اودینزه 0 گل
F. Ebosele F. Ebosele
مهاجم
اودینزه 0 گل
F. Forestieri F. Forestieri
مهاجم
اودینزه 0 گل
F. Thauvin F. Thauvin
هافبک
اودینزه 0 گل
I. Success I. Success
مهاجم
اودینزه 0 گل
J. Abankwah J. Abankwah
مدافع
اودینزه 0 گل
Leonardo Buta Leonardo Buta
مهاجم
اودینزه 0 گل
M. Jajalo M. Jajalo
هافبک
اودینزه 0 گل
R. Pinzi R. Pinzi
هافبک
اودینزه 0 گل
S. De Maio S. De Maio
مدافع
اودینزه 0 گل
S. Pafundi S. Pafundi
هافبک
اودینزه 0 گل
Silvestri Silvestri
دروازه بان
اودینزه 0 گل
Vivaldo Semedo Vivaldo Semedo
مهاجم
اودینزه 0 گل
Walace Walace
هافبک
اودینزه 0 گل
G. Deulofeu G. Deulofeu
هافبک
اودینزه 6 پاس گل
I. Success I. Success
مهاجم
اودینزه 6 پاس گل
R. Pereyra R. Pereyra
هافبک
اودینزه 6 پاس گل
I. Udogie I. Udogie
مدافع
اودینزه 3 پاس گل
L. Samardžić L. Samardžić
هافبک
اودینزه 3 پاس گل
S. Lovric S. Lovric
هافبک
اودینزه 3 پاس گل
I. Nestorovski I. Nestorovski
مهاجم
اودینزه 1 پاس گل
J. Bijol J. Bijol
هافبک
اودینزه 1 پاس گل
N. Beto N. Beto
مهاجم
اودینزه 1 پاس گل
Rodrigo Becão Rodrigo Becão
مدافع
اودینزه 1 پاس گل
A. Guessand A. Guessand
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
A. Masina A. Masina
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
D. Padelli D. Padelli
دروازه بان
اودینزه 0 پاس گل
E. Ebosse E. Ebosse
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
E. Piana E. Piana
دروازه بان
اودینزه 0 پاس گل
F. Ebosele F. Ebosele
مهاجم
اودینزه 0 پاس گل
F. Forestieri F. Forestieri
مهاجم
اودینزه 0 پاس گل
F. Thauvin F. Thauvin
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
J. Abankwah J. Abankwah
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
K. Ehizibue K. Ehizibue
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
Leonardo Buta Leonardo Buta
مهاجم
اودینزه 0 پاس گل
M. Jajalo M. Jajalo
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
N. Pérez N. Pérez
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
R. Pinzi R. Pinzi
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
S. De Maio S. De Maio
مدافع
اودینزه 0 پاس گل
S. Pafundi S. Pafundi
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
Silvestri Silvestri
دروازه بان
اودینزه 0 پاس گل
T. Arslan T. Arslan
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
Vivaldo Semedo Vivaldo Semedo
مهاجم
اودینزه 0 پاس گل
Walace Walace
هافبک
اودینزه 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.