بولونیا

بولونیا

تاریخ تاسیس: 1909

شهر: Bologna

ورزشگاه: Stadio Renato Dall'Ara

ظرفیت: 39,279 نفر

Stadio Renato Dall'Ara

برنامه بازی های بولونیا

دوشنبه، 31 شهریور 1399
2 - 0
دوشنبه، 7 مهر 1399
4 - 1
یکشنبه، 13 مهر 1399
1 - 0
یکشنبه، 27 مهر 1399
3 - 4
شنبه، 3 آبان 1399
2 - 1
شنبه، 10 آبان 1399
23:15
یکشنبه، 18 آبان 1399
20:30

لیست بازیکنان

افتخارات

سری آ ایتالیا سری آ ایتالیا 7 قهرمانی
1924/1925 | 1928/1929 | 1935/1936 | 1936/1937 | 1938/1939 | 1940/1941 | 1936/1937
جام حذفی ایتالیا جام حذفی ایتالیا 2 قهرمانی
1969/1970 | 1973/1974
R. Soriano R. Soriano
هافبک
بولونیا 3 گل
A. Olsen A. Olsen
مهاجم
بولونیا 1 گل
L. De Silvestri L. De Silvestri
مدافع
بولونیا 1 گل
Orsolini Orsolini
هافبک
بولونیا 1 گل
R. Palacio R. Palacio
مهاجم
بولونیا 1 گل
Svanberg Svanberg
هافبک
بولونیا 1 گل
A. Baldursson A. Baldursson
هافبک
بولونیا 0 گل
A. Hickey A. Hickey
مدافع
بولونیا 0 گل
A. Poli A. Poli
هافبک
بولونیا 0 گل
Angelo da Costa Angelo da Costa
دروازه بان
بولونیا 0 گل
Calabresi Calabresi
مدافع
بولونیا 0 گل
Danilo Danilo
مدافع
بولونیا 0 گل
Dijks Dijks
مدافع
بولونیا 0 گل
Emanuel Vignato Emanuel Vignato
هافبک
بولونیا 0 گل
F. Bonini F. Bonini
مدافع
بولونیا 0 گل
G. Medel G. Medel
مدافع
بولونیا 0 گل
J. Schouten J. Schouten
هافبک
بولونیا 0 گل
K. Michael K. Michael
هافبک
بولونیا 0 گل
M. Barrow M. Barrow
مهاجم
بولونیا 0 گل
M. Sarr M. Sarr
دروازه بان
بولونیا 0 گل
Mbaye Mbaye
مدافع
بولونیا 0 گل
N. Domínguez N. Domínguez
هافبک
بولونیا 0 گل
N. Paz N. Paz
مدافع
بولونیا 0 گل
N. Sansone N. Sansone
مهاجم
بولونیا 0 گل
S. Breza S. Breza
دروازه بان
بولونیا 0 گل
S. Denswil S. Denswil
مدافع
بولونیا 0 گل
Santander Santander
مهاجم
بولونیا 0 گل
T. Tomiyasu T. Tomiyasu
مدافع
بولونیا 0 گل
Ł. Skorupski Ł. Skorupski
دروازه بان
بولونیا 0 گل
R. Soriano R. Soriano
هافبک
بولونیا 2 پاس گل
G. Medel G. Medel
مدافع
بولونیا 1 پاس گل
R. Palacio R. Palacio
مهاجم
بولونیا 1 پاس گل
Santander Santander
مهاجم
بولونیا 1 پاس گل
A. Baldursson A. Baldursson
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
A. Hickey A. Hickey
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
A. Olsen A. Olsen
مهاجم
بولونیا 0 پاس گل
A. Poli A. Poli
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
Angelo da Costa Angelo da Costa
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
Calabresi Calabresi
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
Danilo Danilo
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
Dijks Dijks
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
Emanuel Vignato Emanuel Vignato
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
F. Bonini F. Bonini
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
J. Schouten J. Schouten
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
K. Michael K. Michael
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
L. De Silvestri L. De Silvestri
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
M. Barrow M. Barrow
مهاجم
بولونیا 0 پاس گل
M. Sarr M. Sarr
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
Mbaye Mbaye
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
N. Domínguez N. Domínguez
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
N. Paz N. Paz
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
N. Sansone N. Sansone
مهاجم
بولونیا 0 پاس گل
Orsolini Orsolini
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
S. Breza S. Breza
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
S. Denswil S. Denswil
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
Svanberg Svanberg
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
T. Tomiyasu T. Tomiyasu
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
Ł. Skorupski Ł. Skorupski
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.