بولونیا

بولونیا

تاریخ تاسیس: 1909

شهر: Bologna

ورزشگاه: Stadio Renato Dall'Ara

ظرفیت: 39,279 نفر

Stadio Renato Dall'Ara

برنامه بازی های بولونیا

دوشنبه، 30 مرداد 1402
0 - 2
یکشنبه، 5 شهریور 1402
1 - 1
شنبه، 11 شهریور 1402
2 - 1
دوشنبه، 27 شهریور 1402
0 - 0
یکشنبه، 2 مهر 1402
19:30
پنجشنبه، 6 مهر 1402
20:00
یکشنبه، 9 مهر 1402
14:00

لیست بازیکنان

G. Fabbian G. Fabbian
هافبک
بولونیا 1 گل
J. Zirkzee J. Zirkzee
مهاجم
بولونیا 1 گل
L. Ferguson L. Ferguson
هافبک
بولونیا 1 گل
A. Raimondo A. Raimondo
مهاجم
بولونیا 0 گل
A. Saelemaekers A. Saelemaekers
هافبک
بولونیا 0 گل
A. Soumaoro A. Soumaoro
مدافع
بولونیا 0 گل
C. Lykogiannis C. Lykogiannis
مدافع
بولونیا 0 گل
D. Ndoye D. Ndoye
هافبک
بولونیا 0 گل
E. Annan E. Annan
مدافع
بولونیا 0 گل
F. Raffaelli F. Raffaelli
دروازه بان
بولونیا 0 گل
F. Ravaglia F. Ravaglia
دروازه بان
بولونیا 0 گل
J. Karlsson J. Karlsson
مهاجم
بولونیا 0 گل
J. Lucumí J. Lucumí
مدافع
بولونیا 0 گل
K. Bonifazi K. Bonifazi
مدافع
بولونیا 0 گل
K. Michael K. Michael
هافبک
بولونیا 0 گل
K. Urbański K. Urbański
هافبک
بولونیا 0 گل
L. De Silvestri L. De Silvestri
مدافع
بولونیا 0 گل
M. Aebischer M. Aebischer
هافبک
بولونیا 0 گل
M. Barrow M. Barrow
هافبک
بولونیا 0 گل
M. Dijks M. Dijks
مدافع
بولونیا 0 گل
M. Motolese M. Motolese
مدافع
بولونیا 0 گل
N. Bagnolini N. Bagnolini
دروازه بان
بولونیا 0 گل
N. Moro N. Moro
هافبک
بولونیا 0 گل
O. El Azzouzi O. El Azzouzi
هافبک
بولونیا 0 گل
R. Calafiori R. Calafiori
مدافع
بولونیا 0 گل
R. Freuler R. Freuler
هافبک
بولونیا 0 گل
R. Orsolini R. Orsolini
هافبک
بولونیا 0 گل
R. Stivanello R. Stivanello
مدافع
بولونیا 0 گل
S. Beukema S. Beukema
مدافع
بولونیا 0 گل
S. Posch S. Posch
مدافع
بولونیا 0 گل
S. van Hooijdonk S. van Hooijdonk
مهاجم
بولونیا 0 گل
T. Corazza T. Corazza
مدافع
بولونیا 0 گل
T. Gasperini T. Gasperini
دروازه بان
بولونیا 0 گل
V. Kristiansen V. Kristiansen
مدافع
بولونیا 0 گل
W. Amey W. Amey
مدافع
بولونیا 0 گل
Ł. Skorupski Ł. Skorupski
دروازه بان
بولونیا 0 گل
J. Zirkzee J. Zirkzee
مهاجم
بولونیا 1 پاس گل
V. Kristiansen V. Kristiansen
مدافع
بولونیا 1 پاس گل
A. Raimondo A. Raimondo
مهاجم
بولونیا 0 پاس گل
A. Saelemaekers A. Saelemaekers
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
A. Soumaoro A. Soumaoro
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
C. Lykogiannis C. Lykogiannis
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
D. Ndoye D. Ndoye
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
E. Annan E. Annan
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
F. Raffaelli F. Raffaelli
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
F. Ravaglia F. Ravaglia
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
G. Fabbian G. Fabbian
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
J. Karlsson J. Karlsson
مهاجم
بولونیا 0 پاس گل
J. Lucumí J. Lucumí
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
K. Bonifazi K. Bonifazi
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
K. Michael K. Michael
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
K. Urbański K. Urbański
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
L. De Silvestri L. De Silvestri
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
L. Ferguson L. Ferguson
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
M. Aebischer M. Aebischer
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
M. Barrow M. Barrow
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
M. Dijks M. Dijks
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
M. Motolese M. Motolese
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
N. Bagnolini N. Bagnolini
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
N. Moro N. Moro
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
O. El Azzouzi O. El Azzouzi
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
R. Calafiori R. Calafiori
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
R. Freuler R. Freuler
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
R. Orsolini R. Orsolini
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
R. Stivanello R. Stivanello
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
S. Beukema S. Beukema
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
S. Posch S. Posch
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
S. van Hooijdonk S. van Hooijdonk
مهاجم
بولونیا 0 پاس گل
T. Corazza T. Corazza
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
T. Gasperini T. Gasperini
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
W. Amey W. Amey
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
Ł. Skorupski Ł. Skorupski
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
چهاره بازیکن