بولونیا

بولونیا

تاریخ تاسیس: 1909

شهر: Bologna

ورزشگاه: Stadio Renato Dall'Ara

ظرفیت: 39,279 نفر

Stadio Renato Dall'Ara

برنامه بازی های بولونیا

یکشنبه، 30 آبان 1400
0 - 1
یکشنبه، 7 آذر 1400
0 - 1
چهارشنبه، 10 آذر 1400
1 - 0
یکشنبه، 14 آذر 1400
2 - 3
یکشنبه، 21 آذر 1400
15:00
شنبه، 27 آذر 1400
20:30
چهارشنبه، 1 دی 1400
19:00

لیست بازیکنان

افتخارات

سری آ ایتالیا سری آ ایتالیا 7 قهرمانی
1924/1925 | 1928/1929 | 1935/1936 | 1936/1937 | 1938/1939 | 1940/1941 | 1936/1937
جام حذفی ایتالیا جام حذفی ایتالیا 2 قهرمانی
1969/1970 | 1973/1974
M. Arnautović M. Arnautović
مهاجم
بولونیا 6 گل
M. Barrow M. Barrow
مهاجم
بولونیا 5 گل
A. Hickey A. Hickey
مدافع
بولونیا 3 گل
L. De Silvestri L. De Silvestri
مدافع
بولونیا 3 گل
M. Svanberg M. Svanberg
هافبک
بولونیا 3 گل
A. Theate A. Theate
مدافع
بولونیا 2 گل
A. Olsen A. Olsen
مهاجم
بولونیا 0 گل
A. Soumaoro A. Soumaoro
مدافع
بولونیا 0 گل
E. Vignato E. Vignato
هافبک
بولونیا 0 گل
F. Bardi F. Bardi
دروازه بان
بولونیا 0 گل
F. Santander F. Santander
مهاجم
بولونیا 0 گل
G. Medel G. Medel
مدافع
بولونیا 0 گل
I. Mbaye I. Mbaye
مدافع
بولونیا 0 گل
J. Schouten J. Schouten
هافبک
بولونیا 0 گل
K. Bonifazi K. Bonifazi
مدافع
بولونیا 0 گل
K. Michael K. Michael
هافبک
بولونیا 0 گل
L. Binks L. Binks
مدافع
بولونیا 0 گل
M. Dijks M. Dijks
مدافع
بولونیا 0 گل
M. Molla M. Molla
دروازه بان
بولونیا 0 گل
M. Sarr M. Sarr
دروازه بان
بولونیا 0 گل
N. Domínguez N. Domínguez
هافبک
بولونیا 0 گل
N. Sansone N. Sansone
مهاجم
بولونیا 0 گل
N. Viola N. Viola
هافبک
بولونیا 0 گل
O. Khailoti O. Khailoti
مدافع
بولونیا 0 گل
R. Orsolini R. Orsolini
هافبک
بولونیا 0 گل
R. Soriano R. Soriano
هافبک
بولونیا 0 گل
S. van Hooijdonk S. van Hooijdonk
مهاجم
بولونیا 0 گل
Ł. Skorupski Ł. Skorupski
دروازه بان
بولونیا 0 گل
M. Barrow M. Barrow
مهاجم
بولونیا 3 پاس گل
M. Svanberg M. Svanberg
هافبک
بولونیا 2 پاس گل
N. Domínguez N. Domínguez
هافبک
بولونیا 2 پاس گل
R. Orsolini R. Orsolini
هافبک
بولونیا 2 پاس گل
R. Soriano R. Soriano
هافبک
بولونیا 2 پاس گل
A. Olsen A. Olsen
مهاجم
بولونیا 1 پاس گل
A. Theate A. Theate
مدافع
بولونیا 1 پاس گل
G. Medel G. Medel
مدافع
بولونیا 1 پاس گل
J. Schouten J. Schouten
هافبک
بولونیا 1 پاس گل
L. De Silvestri L. De Silvestri
مدافع
بولونیا 1 پاس گل
M. Arnautović M. Arnautović
مهاجم
بولونیا 1 پاس گل
N. Sansone N. Sansone
مهاجم
بولونیا 1 پاس گل
A. Hickey A. Hickey
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
A. Soumaoro A. Soumaoro
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
E. Vignato E. Vignato
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
F. Bardi F. Bardi
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
F. Santander F. Santander
مهاجم
بولونیا 0 پاس گل
I. Mbaye I. Mbaye
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
K. Bonifazi K. Bonifazi
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
K. Michael K. Michael
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
L. Binks L. Binks
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
M. Dijks M. Dijks
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
M. Molla M. Molla
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
M. Sarr M. Sarr
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
N. Viola N. Viola
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
O. Khailoti O. Khailoti
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
S. van Hooijdonk S. van Hooijdonk
مهاجم
بولونیا 0 پاس گل
Ł. Skorupski Ł. Skorupski
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.