بولونیا

بولونیا

تاریخ تاسیس: 1909

شهر: Bologna

ورزشگاه: Stadio Renato Dall'Ara

ظرفیت: 39,279 نفر

Stadio Renato Dall'Ara

برنامه بازی های بولونیا

شنبه، 27 فروردین 1401
1 - 1
یکشنبه، 4 اردیبهشت 1401
2 - 2
چهارشنبه، 7 اردیبهشت 1401
2 - 1
یکشنبه، 11 اردیبهشت 1401
0 - 0
یکشنبه، 18 اردیبهشت 1401
4 - 3
یکشنبه، 25 اردیبهشت 1401
1 - 3
شنبه، 31 اردیبهشت 1401
0 - 1

لیست بازیکنان

M. Arnautović M. Arnautović
مهاجم
بولونیا 14 گل
M. Barrow M. Barrow
هافبک
بولونیا 6 گل
R. Orsolini R. Orsolini
هافبک
بولونیا 6 گل
A. Hickey A. Hickey
مدافع
بولونیا 5 گل
L. De Silvestri L. De Silvestri
مدافع
بولونیا 3 گل
M. Svanberg M. Svanberg
هافبک
بولونیا 3 گل
A. Theate A. Theate
مدافع
بولونیا 2 گل
N. Sansone N. Sansone
مهاجم
بولونیا 2 گل
F. Santander F. Santander
مهاجم
بولونیا 1 گل
J. Schouten J. Schouten
هافبک
بولونیا 1 گل
A. Raimondo A. Raimondo
مهاجم
بولونیا 0 گل
A. Soumaoro A. Soumaoro
مدافع
بولونیا 0 گل
D. Falcinelli D. Falcinelli
مهاجم
بولونیا 0 گل
D. Kasius D. Kasius
مدافع
بولونیا 0 گل
E. Annan E. Annan
مدافع
بولونیا 0 گل
E. Vignato E. Vignato
هافبک
بولونیا 0 گل
F. Bardi F. Bardi
دروازه بان
بولونیا 0 گل
G. Medel G. Medel
مدافع
بولونیا 0 گل
I. Mbaye I. Mbaye
مدافع
بولونیا 0 گل
K. Bonifazi K. Bonifazi
مدافع
بولونیا 0 گل
K. Michael K. Michael
هافبک
بولونیا 0 گل
K. Urbański K. Urbański
هافبک
بولونیا 0 گل
L. Binks L. Binks
مدافع
بولونیا 0 گل
L. Rojas L. Rojas
هافبک
بولونیا 0 گل
M. Aebischer M. Aebischer
هافبک
بولونیا 0 گل
M. Dijks M. Dijks
مدافع
بولونیا 0 گل
M. Molla M. Molla
دروازه بان
بولونیا 0 گل
N. Bagnolini N. Bagnolini
مدافع
بولونیا 0 گل
N. Domínguez N. Domínguez
هافبک
بولونیا 0 گل
N. Pyyhtiä N. Pyyhtiä
هافبک
بولونیا 0 گل
N. Viola N. Viola
هافبک
بولونیا 0 گل
R. Soriano R. Soriano
هافبک
بولونیا 0 گل
R. Stivanello R. Stivanello
مدافع
بولونیا 0 گل
W. Amey W. Amey
مدافع
بولونیا 0 گل
Ł. Skorupski Ł. Skorupski
دروازه بان
بولونیا 0 گل
M. Barrow M. Barrow
هافبک
بولونیا 6 پاس گل
R. Soriano R. Soriano
هافبک
بولونیا 4 پاس گل
M. Svanberg M. Svanberg
هافبک
بولونیا 3 پاس گل
N. Domínguez N. Domínguez
هافبک
بولونیا 3 پاس گل
R. Orsolini R. Orsolini
هافبک
بولونیا 3 پاس گل
L. De Silvestri L. De Silvestri
مدافع
بولونیا 2 پاس گل
N. Sansone N. Sansone
مهاجم
بولونیا 2 پاس گل
A. Hickey A. Hickey
مدافع
بولونیا 1 پاس گل
A. Theate A. Theate
مدافع
بولونیا 1 پاس گل
E. Vignato E. Vignato
هافبک
بولونیا 1 پاس گل
G. Medel G. Medel
مدافع
بولونیا 1 پاس گل
J. Schouten J. Schouten
هافبک
بولونیا 1 پاس گل
M. Arnautović M. Arnautović
مهاجم
بولونیا 1 پاس گل
M. Dijks M. Dijks
مدافع
بولونیا 1 پاس گل
A. Raimondo A. Raimondo
مهاجم
بولونیا 0 پاس گل
A. Soumaoro A. Soumaoro
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
D. Falcinelli D. Falcinelli
مهاجم
بولونیا 0 پاس گل
D. Kasius D. Kasius
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
E. Annan E. Annan
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
F. Bardi F. Bardi
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
F. Santander F. Santander
مهاجم
بولونیا 0 پاس گل
I. Mbaye I. Mbaye
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
K. Bonifazi K. Bonifazi
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
K. Michael K. Michael
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
K. Urbański K. Urbański
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
L. Binks L. Binks
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
L. Rojas L. Rojas
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
M. Aebischer M. Aebischer
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
M. Molla M. Molla
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
N. Bagnolini N. Bagnolini
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
N. Pyyhtiä N. Pyyhtiä
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
N. Viola N. Viola
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
R. Stivanello R. Stivanello
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
W. Amey W. Amey
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
Ł. Skorupski Ł. Skorupski
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.