بولونیا

بولونیا

تاریخ تاسیس: 1909

شهر: Bologna

ورزشگاه: Stadio Renato Dall'Ara

ظرفیت: 39,279 نفر

Stadio Renato Dall'Ara

برنامه بازی های بولونیا

یکشنبه، 12 اردیبهشت 1400
3 - 3
شنبه، 18 اردیبهشت 1400
1 - 1
چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400
0 - 2
دوشنبه، 27 اردیبهشت 1400
2 - 2
یکشنبه، 2 خرداد 1400
1 - 4
یکشنبه، 31 مرداد 1400
21:00
شنبه، 6 شهریور 1400
21:00

لیست بازیکنان

A. Baldursson A. Baldursson
هافبک
بولونیا 0 گل
A. Hickey A. Hickey
مدافع
بولونیا 0 گل
A. Olsen A. Olsen
مهاجم
بولونیا 0 گل
A. Soumaoro A. Soumaoro
مدافع
بولونیا 0 گل
Angelo da Costa Angelo da Costa
دروازه بان
بولونیا 0 گل
Bonifazi Bonifazi
مدافع
بولونیا 0 گل
Dijks Dijks
مدافع
بولونیا 0 گل
E. Vergani E. Vergani
مهاجم
بولونیا 0 گل
Emanuel Vignato Emanuel Vignato
هافبک
بولونیا 0 گل
F. Bonini F. Bonini
مدافع
بولونیا 0 گل
F. Ravaglia F. Ravaglia
دروازه بان
بولونیا 0 گل
G. Medel G. Medel
مدافع
بولونیا 0 گل
J. Schouten J. Schouten
هافبک
بولونیا 0 گل
L. De Silvestri L. De Silvestri
مدافع
بولونیا 0 گل
M. Arnautović M. Arnautović
مهاجم
بولونیا 0 گل
M. Barrow M. Barrow
مهاجم
بولونیا 0 گل
M. Pagliuca M. Pagliuca
مهاجم
بولونیا 0 گل
M. Sarr M. Sarr
دروازه بان
بولونیا 0 گل
M. Svanberg M. Svanberg
هافبک
بولونیا 0 گل
Mbaye Mbaye
مدافع
بولونیا 0 گل
N. Domínguez N. Domínguez
هافبک
بولونیا 0 گل
N. Sansone N. Sansone
مهاجم
بولونیا 0 گل
O. Khailoti O. Khailoti
مدافع
بولونیا 0 گل
Orsolini Orsolini
هافبک
بولونیا 0 گل
P. Faragò P. Faragò
هافبک
بولونیا 0 گل
R. Palacio R. Palacio
مهاجم
بولونیا 0 گل
R. Soriano R. Soriano
هافبک
بولونیا 0 گل
S. Breza S. Breza
دروازه بان
بولونیا 0 گل
S. Rabbi S. Rabbi
مهاجم
بولونیا 0 گل
Santander Santander
مهاجم
بولونیا 0 گل
T. Tomiyasu T. Tomiyasu
مدافع
بولونیا 0 گل
V. Antov V. Antov
مدافع
بولونیا 0 گل
Ł. Skorupski Ł. Skorupski
دروازه بان
بولونیا 0 گل
A. Baldursson A. Baldursson
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
A. Hickey A. Hickey
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
A. Olsen A. Olsen
مهاجم
بولونیا 0 پاس گل
A. Soumaoro A. Soumaoro
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
Angelo da Costa Angelo da Costa
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
Bonifazi Bonifazi
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
Dijks Dijks
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
E. Vergani E. Vergani
مهاجم
بولونیا 0 پاس گل
Emanuel Vignato Emanuel Vignato
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
F. Bonini F. Bonini
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
F. Ravaglia F. Ravaglia
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
G. Medel G. Medel
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
J. Schouten J. Schouten
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
L. De Silvestri L. De Silvestri
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
M. Arnautović M. Arnautović
مهاجم
بولونیا 0 پاس گل
M. Barrow M. Barrow
مهاجم
بولونیا 0 پاس گل
M. Pagliuca M. Pagliuca
مهاجم
بولونیا 0 پاس گل
M. Sarr M. Sarr
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
M. Svanberg M. Svanberg
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
Mbaye Mbaye
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
N. Domínguez N. Domínguez
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
N. Sansone N. Sansone
مهاجم
بولونیا 0 پاس گل
O. Khailoti O. Khailoti
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
Orsolini Orsolini
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
P. Faragò P. Faragò
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
R. Palacio R. Palacio
مهاجم
بولونیا 0 پاس گل
R. Soriano R. Soriano
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
S. Breza S. Breza
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
S. Rabbi S. Rabbi
مهاجم
بولونیا 0 پاس گل
Santander Santander
مهاجم
بولونیا 0 پاس گل
T. Tomiyasu T. Tomiyasu
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
V. Antov V. Antov
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
Ł. Skorupski Ł. Skorupski
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.