بولونیا

بولونیا

تاریخ تاسیس: 1909

شهر: Bologna

ورزشگاه: Stadio Renato Dall'Ara

ظرفیت: 39,279 نفر

Stadio Renato Dall'Ara

برنامه بازی های بولونیا

شنبه، 29 بهمن 1401
1 - 2
یکشنبه، 7 اسفند 1401
1 - 0
دوشنبه، 15 اسفند 1401
1 - 0
شنبه، 20 اسفند 1401
0 - 0
شنبه، 27 اسفند 1401
2 - 2
دوشنبه، 14 فروردین 1402
22:15
شنبه، 19 فروردین 1402
20:00

لیست بازیکنان

M. Arnautović M. Arnautović
مهاجم
بولونیا 8 گل
R. Orsolini R. Orsolini
هافبک
بولونیا 7 گل
L. Ferguson L. Ferguson
هافبک
بولونیا 4 گل
S. Posch S. Posch
مدافع
بولونیا 4 گل
C. Lykogiannis C. Lykogiannis
مدافع
بولونیا 2 گل
M. Barrow M. Barrow
هافبک
بولونیا 2 گل
G. Kiriakopoulos G. Kiriakopoulos
مدافع
بولونیا 1 گل
J. Zirkzee J. Zirkzee
مهاجم
بولونیا 1 گل
M. Aebischer M. Aebischer
هافبک
بولونیا 1 گل
N. Domínguez N. Domínguez
هافبک
بولونیا 1 گل
N. Sansone N. Sansone
مهاجم
بولونیا 1 گل
R. Soriano R. Soriano
هافبک
بولونیا 1 گل
A. Cambiaso A. Cambiaso
مدافع
بولونیا 0 گل
A. Raimondo A. Raimondo
مهاجم
بولونیا 0 گل
A. Soumaoro A. Soumaoro
مدافع
بولونیا 0 گل
E. Annan E. Annan
مدافع
بولونیا 0 گل
F. Bardi F. Bardi
دروازه بان
بولونیا 0 گل
F. Raffaelli F. Raffaelli
دروازه بان
بولونیا 0 گل
G. Medel G. Medel
مدافع
بولونیا 0 گل
J. Lucumí J. Lucumí
مدافع
بولونیا 0 گل
J. Schouten J. Schouten
هافبک
بولونیا 0 گل
J. Sosa J. Sosa
مدافع
بولونیا 0 گل
K. Bonifazi K. Bonifazi
مدافع
بولونیا 0 گل
K. Michael K. Michael
هافبک
بولونیا 0 گل
K. Urbański K. Urbański
هافبک
بولونیا 0 گل
L. De Silvestri L. De Silvestri
مدافع
بولونیا 0 گل
M. Dijks M. Dijks
مدافع
بولونیا 0 گل
M. Molla M. Molla
دروازه بان
بولونیا 0 گل
M. Motolese M. Motolese
مدافع
بولونیا 0 گل
N. Bagnolini N. Bagnolini
مدافع
بولونیا 0 گل
N. Moro N. Moro
هافبک
بولونیا 0 گل
N. Pyyhtiä N. Pyyhtiä
هافبک
بولونیا 0 گل
R. Stivanello R. Stivanello
مدافع
بولونیا 0 گل
W. Amey W. Amey
مدافع
بولونیا 0 گل
Ł. Skorupski Ł. Skorupski
دروازه بان
بولونیا 0 گل
G. Kiriakopoulos G. Kiriakopoulos
مدافع
بولونیا 3 پاس گل
R. Orsolini R. Orsolini
هافبک
بولونیا 3 پاس گل
R. Soriano R. Soriano
هافبک
بولونیا 3 پاس گل
A. Cambiaso A. Cambiaso
مدافع
بولونیا 2 پاس گل
J. Schouten J. Schouten
هافبک
بولونیا 2 پاس گل
M. Barrow M. Barrow
هافبک
بولونیا 2 پاس گل
N. Domínguez N. Domínguez
هافبک
بولونیا 2 پاس گل
N. Moro N. Moro
هافبک
بولونیا 2 پاس گل
G. Medel G. Medel
مدافع
بولونیا 1 پاس گل
J. Lucumí J. Lucumí
مدافع
بولونیا 1 پاس گل
J. Zirkzee J. Zirkzee
مهاجم
بولونیا 1 پاس گل
S. Posch S. Posch
مدافع
بولونیا 1 پاس گل
A. Raimondo A. Raimondo
مهاجم
بولونیا 0 پاس گل
A. Soumaoro A. Soumaoro
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
C. Lykogiannis C. Lykogiannis
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
E. Annan E. Annan
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
F. Bardi F. Bardi
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
F. Raffaelli F. Raffaelli
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
J. Sosa J. Sosa
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
K. Bonifazi K. Bonifazi
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
K. Michael K. Michael
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
K. Urbański K. Urbański
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
L. De Silvestri L. De Silvestri
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
L. Ferguson L. Ferguson
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
M. Aebischer M. Aebischer
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
M. Arnautović M. Arnautović
مهاجم
بولونیا 0 پاس گل
M. Dijks M. Dijks
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
M. Molla M. Molla
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
M. Motolese M. Motolese
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
N. Bagnolini N. Bagnolini
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
N. Pyyhtiä N. Pyyhtiä
هافبک
بولونیا 0 پاس گل
N. Sansone N. Sansone
مهاجم
بولونیا 0 پاس گل
R. Stivanello R. Stivanello
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
W. Amey W. Amey
مدافع
بولونیا 0 پاس گل
Ł. Skorupski Ł. Skorupski
دروازه بان
بولونیا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.