کالیاری

کالیاری

تاریخ تاسیس: 1920

شهر: Cagliari

ورزشگاه: Sardegna Arena

ظرفیت: 16,233 نفر

Sardegna Arena

برنامه بازی های کالیاری

یکشنبه، 24 اسفند 1399
1 - 3
شنبه، 30 اسفند 1399
2 - 1
شنبه، 14 فروردین 1400
0 - 2
یکشنبه، 22 فروردین 1400
1 - 0
شنبه، 28 فروردین 1400
23:15
چهارشنبه، 1 اردیبهشت 1400
23:15
یکشنبه، 5 اردیبهشت 1400
20:30

لیست بازیکنان

João Pedro João Pedro
هافبک
کالیاری 13 گل
G. Simeone G. Simeone
مهاجم
کالیاری 6 گل
L. Pavoletti L. Pavoletti
مهاجم
کالیاری 2 گل
Lykogiannis Lykogiannis
مدافع
کالیاری 2 گل
Sottil Sottil
هافبک
کالیاری 2 گل
D. Godín D. Godín
مدافع
کالیاری 1 گل
D. Rugani D. Rugani
مدافع
کالیاری 1 گل
G. Pereiro G. Pereiro
هافبک
کالیاری 1 گل
Nández Nández
هافبک
کالیاری 1 گل
R. Marin R. Marin
هافبک
کالیاری 1 گل
R. Nainggolan R. Nainggolan
هافبک
کالیاری 1 گل
A. Carboni A. Carboni
مدافع
کالیاری 0 گل
A. Cerri A. Cerri
مهاجم
کالیاری 0 گل
A. Deiola A. Deiola
هافبک
کالیاری 0 گل
A. Duncan A. Duncan
هافبک
کالیاری 0 گل
A. Tripaldelli A. Tripaldelli
مدافع
کالیاری 0 گل
Bradarić Bradarić
هافبک
کالیاری 0 گل
Calabresi Calabresi
مدافع
کالیاری 0 گل
Cragno Cragno
دروازه بان
کالیاری 0 گل
G. Vicario G. Vicario
دروازه بان
کالیاری 0 گل
G. Zappa G. Zappa
مدافع
کالیاری 0 گل
K. Asamoah K. Asamoah
مدافع
کالیاری 0 گل
L. Ceppitelli L. Ceppitelli
مدافع
کالیاری 0 گل
M. Rog M. Rog
هافبک
کالیاری 0 گل
M. Tramoni M. Tramoni
هافبک
کالیاری 0 گل
R. Klavan R. Klavan
مدافع
کالیاری 0 گل
R. Ladinetti R. Ladinetti
هافبک
کالیاری 0 گل
Ragatzu Ragatzu
مهاجم
کالیاری 0 گل
S. Aresti S. Aresti
دروازه بان
کالیاری 0 گل
S. Pinna S. Pinna
مدافع
کالیاری 0 گل
S. Walukiewicz S. Walukiewicz
مدافع
کالیاری 0 گل
G. Zappa G. Zappa
مدافع
کالیاری 4 پاس گل
L. Pavoletti L. Pavoletti
مهاجم
کالیاری 3 پاس گل
R. Marin R. Marin
هافبک
کالیاری 3 پاس گل
João Pedro João Pedro
هافبک
کالیاری 2 پاس گل
Lykogiannis Lykogiannis
مدافع
کالیاری 2 پاس گل
D. Rugani D. Rugani
مدافع
کالیاری 1 پاس گل
G. Simeone G. Simeone
مهاجم
کالیاری 1 پاس گل
S. Walukiewicz S. Walukiewicz
مدافع
کالیاری 1 پاس گل
Sottil Sottil
هافبک
کالیاری 1 پاس گل
A. Carboni A. Carboni
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
A. Cerri A. Cerri
مهاجم
کالیاری 0 پاس گل
A. Deiola A. Deiola
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
A. Duncan A. Duncan
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
A. Tripaldelli A. Tripaldelli
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
Bradarić Bradarić
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
Calabresi Calabresi
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
Cragno Cragno
دروازه بان
کالیاری 0 پاس گل
D. Godín D. Godín
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
G. Pereiro G. Pereiro
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
G. Vicario G. Vicario
دروازه بان
کالیاری 0 پاس گل
K. Asamoah K. Asamoah
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
L. Ceppitelli L. Ceppitelli
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
M. Rog M. Rog
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
M. Tramoni M. Tramoni
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
Nández Nández
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
R. Klavan R. Klavan
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
R. Ladinetti R. Ladinetti
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
R. Nainggolan R. Nainggolan
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
Ragatzu Ragatzu
مهاجم
کالیاری 0 پاس گل
S. Aresti S. Aresti
دروازه بان
کالیاری 0 پاس گل
S. Pinna S. Pinna
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.