کالیاری

کالیاری

تاریخ تاسیس: 1920

شهر: Cagliari

ورزشگاه: Sardegna Arena

ظرفیت: 16,233 نفر

Sardegna Arena

برنامه بازی های کالیاری

یکشنبه، 30 شهریور 1399
1 - 1
شنبه، 5 مهر 1399
0 - 2
یکشنبه، 13 مهر 1399
5 - 2
یکشنبه، 27 مهر 1399
2 - 3
یکشنبه، 4 آبان 1399
4 - 2
شنبه، 10 آبان 1399
23:15
شنبه، 17 آبان 1399
17:30

لیست بازیکنان

G. Simeone G. Simeone
مهاجم
کالیاری 4 گل
João Pedro João Pedro
هافبک
کالیاری 3 گل
D. Godín D. Godín
مدافع
کالیاری 1 گل
Lykogiannis Lykogiannis
مدافع
کالیاری 1 گل
Sottil Sottil
هافبک
کالیاری 1 گل
A. Carboni A. Carboni
مدافع
کالیاری 0 گل
A. Cerri A. Cerri
مهاجم
کالیاری 0 گل
A. Tripaldelli A. Tripaldelli
مدافع
کالیاری 0 گل
Bradarić Bradarić
هافبک
کالیاری 0 گل
C. Oliva C. Oliva
هافبک
کالیاری 0 گل
Cragno Cragno
دروازه بان
کالیاری 0 گل
F. Caligara F. Caligara
هافبک
کالیاری 0 گل
F. Pisacane F. Pisacane
مدافع
کالیاری 0 گل
G. Pereiro G. Pereiro
هافبک
کالیاری 0 گل
G. Vicario G. Vicario
دروازه بان
کالیاری 0 گل
G. Zappa G. Zappa
مدافع
کالیاری 0 گل
L. Ceppitelli L. Ceppitelli
مدافع
کالیاری 0 گل
L. Pavoletti L. Pavoletti
مهاجم
کالیاری 0 گل
M. Rog M. Rog
هافبک
کالیاری 0 گل
M. Tramoni M. Tramoni
هافبک
کالیاری 0 گل
Nández Nández
هافبک
کالیاری 0 گل
Ounas Ounas
هافبک
کالیاری 0 گل
P. Faragò P. Faragò
هافبک
کالیاری 0 گل
R. Klavan R. Klavan
مدافع
کالیاری 0 گل
R. Ladinetti R. Ladinetti
هافبک
کالیاری 0 گل
R. Marin R. Marin
هافبک
کالیاری 0 گل
Ragatzu Ragatzu
مهاجم
کالیاری 0 گل
S. Aresti S. Aresti
دروازه بان
کالیاری 0 گل
S. Pinna S. Pinna
مدافع
کالیاری 0 گل
S. Walukiewicz S. Walukiewicz
مدافع
کالیاری 0 گل
pajac pajac
مدافع
کالیاری 0 گل
João Pedro João Pedro
هافبک
کالیاری 2 پاس گل
G. Zappa G. Zappa
مدافع
کالیاری 1 پاس گل
Lykogiannis Lykogiannis
مدافع
کالیاری 1 پاس گل
R. Marin R. Marin
هافبک
کالیاری 1 پاس گل
S. Walukiewicz S. Walukiewicz
مدافع
کالیاری 1 پاس گل
A. Carboni A. Carboni
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
A. Cerri A. Cerri
مهاجم
کالیاری 0 پاس گل
A. Tripaldelli A. Tripaldelli
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
Bradarić Bradarić
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
C. Oliva C. Oliva
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
Cragno Cragno
دروازه بان
کالیاری 0 پاس گل
D. Godín D. Godín
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
F. Caligara F. Caligara
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
F. Pisacane F. Pisacane
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
G. Pereiro G. Pereiro
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
G. Simeone G. Simeone
مهاجم
کالیاری 0 پاس گل
G. Vicario G. Vicario
دروازه بان
کالیاری 0 پاس گل
L. Ceppitelli L. Ceppitelli
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
L. Pavoletti L. Pavoletti
مهاجم
کالیاری 0 پاس گل
M. Rog M. Rog
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
M. Tramoni M. Tramoni
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
Nández Nández
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
Ounas Ounas
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
P. Faragò P. Faragò
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
R. Klavan R. Klavan
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
R. Ladinetti R. Ladinetti
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
Ragatzu Ragatzu
مهاجم
کالیاری 0 پاس گل
S. Aresti S. Aresti
دروازه بان
کالیاری 0 پاس گل
S. Pinna S. Pinna
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
Sottil Sottil
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
pajac pajac
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.