کالیاری

کالیاری

تاریخ تاسیس: 1920

شهر: Cagliari

ورزشگاه: Sardegna Arena

ظرفیت: 16,233 نفر

Sardegna Arena

برنامه بازی های کالیاری

یکشنبه، 12 اردیبهشت 1400
1 - 1
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400
1 - 3
چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400
0 - 0
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1400
0 - 0
شنبه، 1 خرداد 1400
0 - 1
دوشنبه، 1 شهریور 1400
21:00
یکشنبه، 7 شهریور 1400
23:15

لیست بازیکنان

A. Carboni A. Carboni
مدافع
کالیاری 0 گل
A. Cerri A. Cerri
مهاجم
کالیاری 0 گل
A. Deiola A. Deiola
هافبک
کالیاری 0 گل
A. Duncan A. Duncan
هافبک
کالیاری 0 گل
A. Tripaldelli A. Tripaldelli
مدافع
کالیاری 0 گل
Bradarić Bradarić
هافبک
کالیاری 0 گل
Cragno Cragno
دروازه بان
کالیاری 0 گل
D. Godín D. Godín
مدافع
کالیاری 0 گل
D. Henrique D. Henrique
مدافع
کالیاری 0 گل
D. Rugani D. Rugani
مدافع
کالیاری 0 گل
G. Pereiro G. Pereiro
هافبک
کالیاری 0 گل
G. Simeone G. Simeone
مهاجم
کالیاری 0 گل
G. Zappa G. Zappa
مدافع
کالیاری 0 گل
João Pedro João Pedro
هافبک
کالیاری 0 گل
K. Asamoah K. Asamoah
مدافع
کالیاری 0 گل
K. Strootman K. Strootman
هافبک
کالیاری 0 گل
L. Ceppitelli L. Ceppitelli
مدافع
کالیاری 0 گل
L. Pavoletti L. Pavoletti
مهاجم
کالیاری 0 گل
Lykogiannis Lykogiannis
مدافع
کالیاری 0 گل
M. Rog M. Rog
هافبک
کالیاری 0 گل
Nández Nández
هافبک
کالیاری 0 گل
R. Klavan R. Klavan
مدافع
کالیاری 0 گل
R. Ladinetti R. Ladinetti
هافبک
کالیاری 0 گل
R. Marin R. Marin
هافبک
کالیاری 0 گل
Ragatzu Ragatzu
مهاجم
کالیاری 0 گل
S. Aresti S. Aresti
دروازه بان
کالیاری 0 گل
S. Pinna S. Pinna
مدافع
کالیاری 0 گل
S. Walukiewicz S. Walukiewicz
مدافع
کالیاری 0 گل
Sottil Sottil
هافبک
کالیاری 0 گل
A. Carboni A. Carboni
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
A. Cerri A. Cerri
مهاجم
کالیاری 0 پاس گل
A. Deiola A. Deiola
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
A. Duncan A. Duncan
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
A. Tripaldelli A. Tripaldelli
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
Bradarić Bradarić
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
Cragno Cragno
دروازه بان
کالیاری 0 پاس گل
D. Godín D. Godín
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
D. Henrique D. Henrique
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
D. Rugani D. Rugani
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
G. Pereiro G. Pereiro
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
G. Simeone G. Simeone
مهاجم
کالیاری 0 پاس گل
G. Zappa G. Zappa
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
João Pedro João Pedro
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
K. Asamoah K. Asamoah
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
K. Strootman K. Strootman
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
L. Ceppitelli L. Ceppitelli
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
L. Pavoletti L. Pavoletti
مهاجم
کالیاری 0 پاس گل
Lykogiannis Lykogiannis
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
M. Rog M. Rog
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
Nández Nández
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
R. Klavan R. Klavan
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
R. Ladinetti R. Ladinetti
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
R. Marin R. Marin
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
Ragatzu Ragatzu
مهاجم
کالیاری 0 پاس گل
S. Aresti S. Aresti
دروازه بان
کالیاری 0 پاس گل
S. Pinna S. Pinna
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
S. Walukiewicz S. Walukiewicz
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
Sottil Sottil
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.