کالیاری

کالیاری

تاریخ تاسیس: 1920

شهر: Cagliari

ورزشگاه: Sardegna Arena

ظرفیت: 16,233 نفر

Sardegna Arena

برنامه بازی های کالیاری

شنبه، 27 فروردین 1401
1 - 0
یکشنبه، 4 اردیبهشت 1401
1 - 0
شنبه، 10 اردیبهشت 1401
1 - 2
یکشنبه، 18 اردیبهشت 1401
1 - 1
یکشنبه، 25 اردیبهشت 1401
1 - 3
یکشنبه، 1 خرداد 1401
0 - 0
پنجشنبه، 28 مهر 1401
1 - 0
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.