کالیاری

کالیاری

تاریخ تاسیس: 1920

شهر: Cagliari

ورزشگاه: Sardegna Arena

ظرفیت: 16,233 نفر

Sardegna Arena

برنامه بازی های کالیاری

دوشنبه، 30 مرداد 1402
0 - 0
دوشنبه، 6 شهریور 1402
0 - 2
شنبه، 11 شهریور 1402
2 - 1
یکشنبه، 26 شهریور 1402
0 - 0
یکشنبه، 2 مهر 1402
16:30
چهارشنبه، 5 مهر 1402
20:00
دوشنبه، 10 مهر 1402
22:15

لیست بازیکنان

Z. Luvumbo Z. Luvumbo
هافبک
کالیاری 1 گل
A. Deiola A. Deiola
هافبک
کالیاری 0 گل
A. Di Pardo A. Di Pardo
مدافع
کالیاری 0 گل
A. Dossena A. Dossena
مدافع
کالیاری 0 گل
A. Makoumbou A. Makoumbou
هافبک
کالیاری 0 گل
A. Obert A. Obert
مدافع
کالیاری 0 گل
A. Petagna A. Petagna
مهاجم
کالیاری 0 گل
B. Radunović B. Radunović
دروازه بان
کالیاری 0 گل
C. Travaglini C. Travaglini
مدافع
کالیاری 0 گل
E. Capradossi E. Capradossi
مدافع
کالیاری 0 گل
E. Goldaniga E. Goldaniga
مدافع
کالیاری 0 گل
E. Lolic E. Lolic
دروازه بان
کالیاری 0 گل
E. Shomurodov E. Shomurodov
مهاجم
کالیاری 0 گل
G. Ciocci G. Ciocci
دروازه بان
کالیاری 0 گل
G. Contini G. Contini
مهاجم
کالیاری 0 گل
G. Lapadula G. Lapadula
مهاجم
کالیاری 0 گل
G. Oristanio G. Oristanio
هافبک
کالیاری 0 گل
G. Pereiro G. Pereiro
هافبک
کالیاری 0 گل
G. Zappa G. Zappa
مدافع
کالیاری 0 گل
I. Delpupo I. Delpupo
هافبک
کالیاری 0 گل
I. Sulemana I. Sulemana
هافبک
کالیاری 0 گل
J. Desogus J. Desogus
هافبک
کالیاری 0 گل
J. Jankto J. Jankto
هافبک
کالیاری 0 گل
L. Palomba L. Palomba
مدافع
کالیاری 0 گل
L. Pavoletti L. Pavoletti
مهاجم
کالیاری 0 گل
M. Prati M. Prati
هافبک
کالیاری 0 گل
M. Rog M. Rog
هافبک
کالیاری 0 گل
M. Wieteska M. Wieteska
مدافع
کالیاری 0 گل
Mancosu Mancosu
هافبک
کالیاری 0 گل
N. Cavuoti N. Cavuoti
هافبک
کالیاری 0 گل
N. Nández N. Nández
هافبک
کالیاری 0 گل
N. Viola N. Viola
هافبک
کالیاری 0 گل
P. Azzi P. Azzi
مدافع
کالیاری 0 گل
P. Chatzidiakos P. Chatzidiakos
مدافع
کالیاری 0 گل
S. Aresti S. Aresti
دروازه بان
کالیاری 0 گل
S. Boccia S. Boccia
مدافع
کالیاری 0 گل
S. Scuffet S. Scuffet
دروازه بان
کالیاری 0 گل
T. Augello T. Augello
مدافع
کالیاری 0 گل
M. Wieteska M. Wieteska
مدافع
کالیاری 1 پاس گل
A. Deiola A. Deiola
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
A. Di Pardo A. Di Pardo
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
A. Dossena A. Dossena
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
A. Makoumbou A. Makoumbou
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
A. Obert A. Obert
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
A. Petagna A. Petagna
مهاجم
کالیاری 0 پاس گل
B. Radunović B. Radunović
دروازه بان
کالیاری 0 پاس گل
C. Travaglini C. Travaglini
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
E. Capradossi E. Capradossi
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
E. Goldaniga E. Goldaniga
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
E. Lolic E. Lolic
دروازه بان
کالیاری 0 پاس گل
E. Shomurodov E. Shomurodov
مهاجم
کالیاری 0 پاس گل
G. Ciocci G. Ciocci
دروازه بان
کالیاری 0 پاس گل
G. Contini G. Contini
مهاجم
کالیاری 0 پاس گل
G. Lapadula G. Lapadula
مهاجم
کالیاری 0 پاس گل
G. Oristanio G. Oristanio
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
G. Pereiro G. Pereiro
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
G. Zappa G. Zappa
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
I. Delpupo I. Delpupo
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
I. Sulemana I. Sulemana
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
J. Desogus J. Desogus
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
J. Jankto J. Jankto
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
L. Palomba L. Palomba
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
L. Pavoletti L. Pavoletti
مهاجم
کالیاری 0 پاس گل
M. Prati M. Prati
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
M. Rog M. Rog
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
Mancosu Mancosu
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
N. Cavuoti N. Cavuoti
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
N. Nández N. Nández
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
N. Viola N. Viola
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
P. Azzi P. Azzi
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
P. Chatzidiakos P. Chatzidiakos
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
S. Aresti S. Aresti
دروازه بان
کالیاری 0 پاس گل
S. Boccia S. Boccia
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
S. Scuffet S. Scuffet
دروازه بان
کالیاری 0 پاس گل
T. Augello T. Augello
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
Z. Luvumbo Z. Luvumbo
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
چهاره بازیکن