کالیاری

کالیاری

تاریخ تاسیس: 1920

شهر: Cagliari

ورزشگاه: Sardegna Arena

ظرفیت: 16,233 نفر

Sardegna Arena

برنامه بازی های کالیاری

شنبه، 15 آبان 1400
1 - 2
یکشنبه، 30 آبان 1400
2 - 2
جمعه، 5 آذر 1400
1 - 1
سه شنبه، 9 آذر 1400
0 - 0
دوشنبه، 15 آذر 1400
23:15
یکشنبه، 21 آذر 1400
23:15
شنبه، 27 آذر 1400
23:15

لیست بازیکنان

João Pedro João Pedro
هافبک
کالیاری 8 گل
B. Keita B. Keita
هافبک
کالیاری 3 گل
L. Pavoletti L. Pavoletti
مهاجم
کالیاری 2 گل
A. Deiola A. Deiola
هافبک
کالیاری 1 گل
L. Ceppitelli L. Ceppitelli
مدافع
کالیاری 1 گل
M. Cáceres M. Cáceres
مدافع
کالیاری 1 گل
A. Carboni A. Carboni
مدافع
کالیاری 0 گل
A. Cragno A. Cragno
دروازه بان
کالیاری 0 گل
A. Grassi A. Grassi
هافبک
کالیاری 0 گل
A. Obert A. Obert
مدافع
کالیاری 0 گل
B. Radunović B. Radunović
دروازه بان
کالیاری 0 گل
C. Lykogiannis C. Lykogiannis
مدافع
کالیاری 0 گل
C. Oliva C. Oliva
هافبک
کالیاری 0 گل
D. Ceter D. Ceter
مهاجم
کالیاری 0 گل
D. Farias D. Farias
مهاجم
کالیاری 0 گل
D. Godín D. Godín
مدافع
کالیاری 0 گل
D. Henrique D. Henrique
مدافع
کالیاری 0 گل
D. Ragatzu D. Ragatzu
مهاجم
کالیاری 0 گل
F. Bradarić F. Bradarić
هافبک
کالیاری 0 گل
G. Altare G. Altare
مدافع
کالیاری 0 گل
G. Pereiro G. Pereiro
هافبک
کالیاری 0 گل
G. Zappa G. Zappa
مدافع
کالیاری 0 گل
K. Asamoah K. Asamoah
مدافع
کالیاری 0 گل
K. Strootman K. Strootman
هافبک
کالیاری 0 گل
M. Rog M. Rog
هافبک
کالیاری 0 گل
Nández Nández
هافبک
کالیاری 0 گل
R. Bellanova R. Bellanova
مدافع
کالیاری 0 گل
R. Klavan R. Klavan
مدافع
کالیاری 0 گل
R. Ladinetti R. Ladinetti
هافبک
کالیاری 0 گل
R. Marin R. Marin
هافبک
کالیاری 0 گل
S. Aresti S. Aresti
دروازه بان
کالیاری 0 گل
S. Pinna S. Pinna
مدافع
کالیاری 0 گل
S. Walukiewicz S. Walukiewicz
مدافع
کالیاری 0 گل
João Pedro João Pedro
هافبک
کالیاری 3 پاس گل
R. Marin R. Marin
هافبک
کالیاری 3 پاس گل
B. Keita B. Keita
هافبک
کالیاری 1 پاس گل
D. Godín D. Godín
مدافع
کالیاری 1 پاس گل
M. Cáceres M. Cáceres
مدافع
کالیاری 1 پاس گل
Nández Nández
هافبک
کالیاری 1 پاس گل
R. Bellanova R. Bellanova
مدافع
کالیاری 1 پاس گل
A. Carboni A. Carboni
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
A. Cragno A. Cragno
دروازه بان
کالیاری 0 پاس گل
A. Deiola A. Deiola
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
A. Grassi A. Grassi
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
A. Obert A. Obert
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
B. Radunović B. Radunović
دروازه بان
کالیاری 0 پاس گل
C. Lykogiannis C. Lykogiannis
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
C. Oliva C. Oliva
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
D. Ceter D. Ceter
مهاجم
کالیاری 0 پاس گل
D. Farias D. Farias
مهاجم
کالیاری 0 پاس گل
D. Henrique D. Henrique
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
D. Ragatzu D. Ragatzu
مهاجم
کالیاری 0 پاس گل
F. Bradarić F. Bradarić
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
G. Altare G. Altare
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
G. Pereiro G. Pereiro
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
G. Zappa G. Zappa
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
K. Asamoah K. Asamoah
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
K. Strootman K. Strootman
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
L. Ceppitelli L. Ceppitelli
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
L. Pavoletti L. Pavoletti
مهاجم
کالیاری 0 پاس گل
M. Rog M. Rog
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
R. Klavan R. Klavan
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
R. Ladinetti R. Ladinetti
هافبک
کالیاری 0 پاس گل
S. Aresti S. Aresti
دروازه بان
کالیاری 0 پاس گل
S. Pinna S. Pinna
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
S. Walukiewicz S. Walukiewicz
مدافع
کالیاری 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.