ساسولو

ساسولو

تاریخ تاسیس: 1922

شهر: Reggio nell'Emilia

ورزشگاه: MAPEI Stadium - Città del Tricolore

ظرفیت: 23,717 نفر

MAPEI Stadium - Città del Tricolore

برنامه بازی های ساسولو

جمعه، 10 شهریور 1402
3 - 1
یکشنبه، 26 شهریور 1402
4 - 2
شنبه، 1 مهر 1402
4 - 2
چهارشنبه، 5 مهر 1402
1 - 2
دوشنبه، 10 مهر 1402
20:00
جمعه، 14 مهر 1402
22:15
شنبه، 29 مهر 1402
22:15

لیست بازیکنان

A. Pinamonti A. Pinamonti
مهاجم
ساسولو 4 گل
D. Berardi D. Berardi
هافبک
ساسولو 4 گل
A. Lauriente A. Lauriente
هافبک
ساسولو 1 گل
N. Bajrami N. Bajrami
هافبک
ساسولو 1 گل
A. Consigli A. Consigli
دروازه بان
ساسولو 0 گل
A. Cragno A. Cragno
دروازه بان
ساسولو 0 گل
A. Russo A. Russo
دروازه بان
ساسولو 0 گل
A. Scacchetti A. Scacchetti
دروازه بان
ساسولو 0 گل
A. Álvarez A. Álvarez
مهاجم
ساسولو 0 گل
B. Oddei B. Oddei
هافبک
ساسولو 0 گل
C. Volpato C. Volpato
هافبک
ساسولو 0 گل
D. Boloca D. Boloca
هافبک
ساسولو 0 گل
D. Theiner D. Theiner
دروازه بان
ساسولو 0 گل
E. Ceide E. Ceide
هافبک
ساسولو 0 گل
F. Magnanelli F. Magnanelli
هافبک
ساسولو 0 گل
F. Missori F. Missori
مدافع
ساسولو 0 گل
F. Peluso F. Peluso
مدافع
ساسولو 0 گل
G. Defrel G. Defrel
مهاجم
ساسولو 0 گل
G. Ferrari G. Ferrari
مدافع
ساسولو 0 گل
G. Manzari G. Manzari
مهاجم
ساسولو 0 گل
G. Pegolo G. Pegolo
دروازه بان
ساسولو 0 گل
J. Toljan J. Toljan
مدافع
ساسولو 0 گل
K. Miranda K. Miranda
مدافع
ساسولو 0 گل
K. Thorstvedt K. Thorstvedt
هافبک
ساسولو 0 گل
L. Lipani L. Lipani
هافبک
ساسولو 0 گل
L. Samele L. Samele
مهاجم
ساسولو 0 گل
M. Erlić M. Erlić
مدافع
ساسولو 0 گل
M. Henrique M. Henrique
هافبک
ساسولو 0 گل
M. Pedersen M. Pedersen
مدافع
ساسولو 0 گل
M. Viti M. Viti
مدافع
ساسولو 0 گل
M. Viña M. Viña
مدافع
ساسولو 0 گل
P. Obiang P. Obiang
هافبک
ساسولو 0 گل
Ruan Ruan
مدافع
ساسولو 0 گل
S. Castillejo S. Castillejo
هافبک
ساسولو 0 گل
S. Mulattieri S. Mulattieri
مهاجم
ساسولو 0 گل
U. Racic U. Racic
هافبک
ساسولو 0 گل
Y. Paz Y. Paz
مدافع
ساسولو 0 گل
J. Toljan J. Toljan
مدافع
ساسولو 3 پاس گل
A. Lauriente A. Lauriente
هافبک
ساسولو 1 پاس گل
D. Berardi D. Berardi
هافبک
ساسولو 1 پاس گل
M. Henrique M. Henrique
هافبک
ساسولو 1 پاس گل
M. Viña M. Viña
مدافع
ساسولو 1 پاس گل
A. Consigli A. Consigli
دروازه بان
ساسولو 0 پاس گل
A. Cragno A. Cragno
دروازه بان
ساسولو 0 پاس گل
A. Pinamonti A. Pinamonti
مهاجم
ساسولو 0 پاس گل
A. Russo A. Russo
دروازه بان
ساسولو 0 پاس گل
A. Scacchetti A. Scacchetti
دروازه بان
ساسولو 0 پاس گل
A. Álvarez A. Álvarez
مهاجم
ساسولو 0 پاس گل
B. Oddei B. Oddei
هافبک
ساسولو 0 پاس گل
C. Volpato C. Volpato
هافبک
ساسولو 0 پاس گل
D. Boloca D. Boloca
هافبک
ساسولو 0 پاس گل
D. Theiner D. Theiner
دروازه بان
ساسولو 0 پاس گل
E. Ceide E. Ceide
هافبک
ساسولو 0 پاس گل
F. Magnanelli F. Magnanelli
هافبک
ساسولو 0 پاس گل
F. Missori F. Missori
مدافع
ساسولو 0 پاس گل
F. Peluso F. Peluso
مدافع
ساسولو 0 پاس گل
G. Defrel G. Defrel
مهاجم
ساسولو 0 پاس گل
G. Ferrari G. Ferrari
مدافع
ساسولو 0 پاس گل
G. Manzari G. Manzari
مهاجم
ساسولو 0 پاس گل
G. Pegolo G. Pegolo
دروازه بان
ساسولو 0 پاس گل
K. Miranda K. Miranda
مدافع
ساسولو 0 پاس گل
K. Thorstvedt K. Thorstvedt
هافبک
ساسولو 0 پاس گل
L. Lipani L. Lipani
هافبک
ساسولو 0 پاس گل
L. Samele L. Samele
مهاجم
ساسولو 0 پاس گل
M. Erlić M. Erlić
مدافع
ساسولو 0 پاس گل
M. Pedersen M. Pedersen
مدافع
ساسولو 0 پاس گل
M. Viti M. Viti
مدافع
ساسولو 0 پاس گل
N. Bajrami N. Bajrami
هافبک
ساسولو 0 پاس گل
P. Obiang P. Obiang
هافبک
ساسولو 0 پاس گل
Ruan Ruan
مدافع
ساسولو 0 پاس گل
S. Castillejo S. Castillejo
هافبک
ساسولو 0 پاس گل
S. Mulattieri S. Mulattieri
مهاجم
ساسولو 0 پاس گل
U. Racic U. Racic
هافبک
ساسولو 0 پاس گل
Y. Paz Y. Paz
مدافع
ساسولو 0 پاس گل
چهاره بازیکن