ساسولو

ساسولو

تاریخ تاسیس: 1922

شهر: Reggio nell'Emilia

ورزشگاه: MAPEI Stadium - Città del Tricolore

ظرفیت: 23,717 نفر

MAPEI Stadium - Città del Tricolore

برنامه بازی های ساسولو

شنبه، 7 آبان 1401
4 - 0
شنبه، 14 آبان 1401
1 - 0
چهارشنبه، 18 آبان 1401
1 - 1
شنبه، 21 آبان 1401
3 - 0
چهارشنبه، 14 دی 1401
15:00
شنبه، 17 دی 1401
17:30
یکشنبه، 25 دی 1401
15:00

لیست بازیکنان

D. Frattesi D. Frattesi
هافبک
ساسولو 4 گل
A. Pinamonti A. Pinamonti
مهاجم
ساسولو 3 گل
A. Lauriente A. Lauriente
هافبک
ساسولو 2 گل
A. Harroui A. Harroui
هافبک
ساسولو 1 گل
A. Álvarez A. Álvarez
مهاجم
ساسولو 1 گل
D. Berardi D. Berardi
هافبک
ساسولو 1 گل
G. Kiriakopoulos G. Kiriakopoulos
مدافع
ساسولو 1 گل
J. Antiste J. Antiste
مهاجم
ساسولو 1 گل
K. Thorstvedt K. Thorstvedt
هافبک
ساسولو 1 گل
A. Consigli A. Consigli
دروازه بان
ساسولو 0 گل
A. Russo A. Russo
هافبک
ساسولو 0 گل
B. Oddei B. Oddei
هافبک
ساسولو 0 گل
E. Ceide E. Ceide
هافبک
ساسولو 0 گل
F. Magnanelli F. Magnanelli
هافبک
ساسولو 0 گل
F. Peluso F. Peluso
مدافع
ساسولو 0 گل
F. Romagna F. Romagna
مدافع
ساسولو 0 گل
G. Defrel G. Defrel
مهاجم
ساسولو 0 گل
G. Ferrari G. Ferrari
مدافع
ساسولو 0 گل
G. Pegolo G. Pegolo
دروازه بان
ساسولو 0 گل
G. Satalino G. Satalino
دروازه بان
ساسولو 0 گل
H. Traorè H. Traorè
هافبک
ساسولو 0 گل
J. Toljan J. Toljan
مدافع
ساسولو 0 گل
K. Ayhan K. Ayhan
مدافع
ساسولو 0 گل
L. D'Andrea L. D'Andrea
هافبک
ساسولو 0 گل
L. Samele L. Samele
مهاجم
ساسولو 0 گل
M. Erlić M. Erlić
مدافع
ساسولو 0 گل
M. Lopez M. Lopez
هافبک
ساسولو 0 گل
M. Müldür M. Müldür
مدافع
ساسولو 0 گل
Matheus Henrique Matheus Henrique
هافبک
ساسولو 0 گل
P. Obiang P. Obiang
هافبک
ساسولو 0 گل
R. Marchizza R. Marchizza
مدافع
ساسولو 0 گل
Rogerio Rogerio
مدافع
ساسولو 0 گل
Ruan Ruan
مدافع
ساسولو 0 گل
A. Lauriente A. Lauriente
هافبک
ساسولو 3 پاس گل
Rogerio Rogerio
مدافع
ساسولو 2 پاس گل
A. Álvarez A. Álvarez
مهاجم
ساسولو 1 پاس گل
G. Kiriakopoulos G. Kiriakopoulos
مدافع
ساسولو 1 پاس گل
H. Traorè H. Traorè
هافبک
ساسولو 1 پاس گل
J. Toljan J. Toljan
مدافع
ساسولو 1 پاس گل
K. Thorstvedt K. Thorstvedt
هافبک
ساسولو 1 پاس گل
L. D'Andrea L. D'Andrea
هافبک
ساسولو 1 پاس گل
P. Obiang P. Obiang
هافبک
ساسولو 1 پاس گل
A. Consigli A. Consigli
دروازه بان
ساسولو 0 پاس گل
A. Harroui A. Harroui
هافبک
ساسولو 0 پاس گل
A. Pinamonti A. Pinamonti
مهاجم
ساسولو 0 پاس گل
A. Russo A. Russo
هافبک
ساسولو 0 پاس گل
B. Oddei B. Oddei
هافبک
ساسولو 0 پاس گل
D. Berardi D. Berardi
هافبک
ساسولو 0 پاس گل
D. Frattesi D. Frattesi
هافبک
ساسولو 0 پاس گل
E. Ceide E. Ceide
هافبک
ساسولو 0 پاس گل
F. Magnanelli F. Magnanelli
هافبک
ساسولو 0 پاس گل
F. Peluso F. Peluso
مدافع
ساسولو 0 پاس گل
F. Romagna F. Romagna
مدافع
ساسولو 0 پاس گل
G. Defrel G. Defrel
مهاجم
ساسولو 0 پاس گل
G. Ferrari G. Ferrari
مدافع
ساسولو 0 پاس گل
G. Pegolo G. Pegolo
دروازه بان
ساسولو 0 پاس گل
G. Satalino G. Satalino
دروازه بان
ساسولو 0 پاس گل
J. Antiste J. Antiste
مهاجم
ساسولو 0 پاس گل
K. Ayhan K. Ayhan
مدافع
ساسولو 0 پاس گل
L. Samele L. Samele
مهاجم
ساسولو 0 پاس گل
M. Erlić M. Erlić
مدافع
ساسولو 0 پاس گل
M. Lopez M. Lopez
هافبک
ساسولو 0 پاس گل
M. Müldür M. Müldür
مدافع
ساسولو 0 پاس گل
Matheus Henrique Matheus Henrique
هافبک
ساسولو 0 پاس گل
R. Marchizza R. Marchizza
مدافع
ساسولو 0 پاس گل
Ruan Ruan
مدافع
ساسولو 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.