جنووا

جنووا

تاریخ تاسیس: 1893

شهر: Genova

ورزشگاه: Stadio Comunale Luigi Ferraris

ظرفیت: 36,703 نفر

Stadio Comunale Luigi Ferraris

برنامه بازی های جنووا

یکشنبه، 12 شهریور 1402
1 - 0
شنبه، 25 شهریور 1402
2 - 2
جمعه، 31 شهریور 1402
1 - 0
پنجشنبه، 6 مهر 1402
4 - 1
یکشنبه، 9 مهر 1402
16:30
شنبه، 15 مهر 1402
22:15
یکشنبه، 30 مهر 1402
19:30

لیست بازیکنان

M. Retegui M. Retegui
مهاجم
جنووا 3 گل
A. Guðmundsson A. Guðmundsson
هافبک
جنووا 1 گل
J. Messias J. Messias
هافبک
جنووا 1 گل
M. Bani M. Bani
مدافع
جنووا 1 گل
M. Thorsby M. Thorsby
هافبک
جنووا 1 گل
A. Martínn A. Martínn
مدافع
جنووا 0 گل
A. Matturro A. Matturro
مدافع
جنووا 0 گل
A. Vogliacco A. Vogliacco
مدافع
جنووا 0 گل
B. Kutlu B. Kutlu
هافبک
جنووا 0 گل
C. Ekuban C. Ekuban
مهاجم
جنووا 0 گل
D. Sommariva D. Sommariva
دروازه بان
جنووا 0 گل
F. Jagiełło F. Jagiełło
هافبک
جنووا 0 گل
G. Puşcaş G. Puşcaş
مهاجم
جنووا 0 گل
Hernani Hernani
هافبک
جنووا 0 گل
J. Martínez J. Martínez
دروازه بان
جنووا 0 گل
J. Vásquez J. Vásquez
مدافع
جنووا 0 گل
K. De Winter K. De Winter
مدافع
جنووا 0 گل
K. Strootman K. Strootman
هافبک
جنووا 0 گل
L. Kuavita L. Kuavita
هافبک
جنووا 0 گل
M. Aramu M. Aramu
مهاجم
جنووا 0 گل
M. Badelj M. Badelj
هافبک
جنووا 0 گل
M. Besaggio M. Besaggio
هافبک
جنووا 0 گل
M. Frendrup M. Frendrup
هافبک
جنووا 0 گل
M. Portanova M. Portanova
هافبک
جنووا 0 گل
N. Leali N. Leali
دروازه بان
جنووا 0 گل
R. Drăgușin R. Drăgușin
مدافع
جنووا 0 گل
R. Haps R. Haps
مدافع
جنووا 0 گل
R. Malinovskyi R. Malinovskyi
هافبک
جنووا 0 گل
S. Fini S. Fini
هافبک
جنووا 0 گل
S. Hefti S. Hefti
مدافع
جنووا 0 گل
S. Sabelli S. Sabelli
مدافع
جنووا 0 گل
K. Strootman K. Strootman
هافبک
جنووا 2 پاس گل
M. Frendrup M. Frendrup
هافبک
جنووا 2 پاس گل
K. De Winter K. De Winter
مدافع
جنووا 1 پاس گل
M. Thorsby M. Thorsby
هافبک
جنووا 1 پاس گل
R. Drăgușin R. Drăgușin
مدافع
جنووا 1 پاس گل
A. Guðmundsson A. Guðmundsson
هافبک
جنووا 0 پاس گل
A. Martínn A. Martínn
مدافع
جنووا 0 پاس گل
A. Matturro A. Matturro
مدافع
جنووا 0 پاس گل
A. Vogliacco A. Vogliacco
مدافع
جنووا 0 پاس گل
B. Kutlu B. Kutlu
هافبک
جنووا 0 پاس گل
C. Ekuban C. Ekuban
مهاجم
جنووا 0 پاس گل
D. Sommariva D. Sommariva
دروازه بان
جنووا 0 پاس گل
F. Jagiełło F. Jagiełło
هافبک
جنووا 0 پاس گل
G. Puşcaş G. Puşcaş
مهاجم
جنووا 0 پاس گل
Hernani Hernani
هافبک
جنووا 0 پاس گل
J. Martínez J. Martínez
دروازه بان
جنووا 0 پاس گل
J. Messias J. Messias
هافبک
جنووا 0 پاس گل
J. Vásquez J. Vásquez
مدافع
جنووا 0 پاس گل
L. Kuavita L. Kuavita
هافبک
جنووا 0 پاس گل
M. Aramu M. Aramu
مهاجم
جنووا 0 پاس گل
M. Badelj M. Badelj
هافبک
جنووا 0 پاس گل
M. Bani M. Bani
مدافع
جنووا 0 پاس گل
M. Besaggio M. Besaggio
هافبک
جنووا 0 پاس گل
M. Portanova M. Portanova
هافبک
جنووا 0 پاس گل
M. Retegui M. Retegui
مهاجم
جنووا 0 پاس گل
N. Leali N. Leali
دروازه بان
جنووا 0 پاس گل
R. Haps R. Haps
مدافع
جنووا 0 پاس گل
R. Malinovskyi R. Malinovskyi
هافبک
جنووا 0 پاس گل
S. Fini S. Fini
هافبک
جنووا 0 پاس گل
S. Hefti S. Hefti
مدافع
جنووا 0 پاس گل
S. Sabelli S. Sabelli
مدافع
جنووا 0 پاس گل
چهاره بازیکن