امپولی

امپولی

تاریخ تاسیس: 1920

شهر: Empoli

ورزشگاه: Stadio Carlo Castellani

ظرفیت: 16,284 نفر

Stadio Carlo Castellani

برنامه بازی های امپولی

یکشنبه، 11 اردیبهشت 1401
1 - 3
جمعه، 16 اردیبهشت 1401
4 - 2
شنبه، 24 اردیبهشت 1401
1 - 1
شنبه، 31 اردیبهشت 1401
0 - 1
یکشنبه، 23 مرداد 1401
23:15
یکشنبه، 30 مرداد 1401
21:00
یکشنبه، 6 شهریور 1401
23:15

لیست بازیکنان

A. Ismajli A. Ismajli
مدافع
امپولی 0 گل
F. Bandinelli F. Bandinelli
هافبک
امپولی 0 گل
F. Parisi F. Parisi
مدافع
امپولی 0 گل
G. Vicario G. Vicario
دروازه بان
امپولی 0 گل
J. Fazzini J. Fazzini
هافبک
امپولی 0 گل
J. Furlan J. Furlan
دروازه بان
امپولی 0 گل
K. De Winter K. De Winter
مدافع
امپولی 0 گل
L. Cacace L. Cacace
مدافع
امپولی 0 گل
L. Henderson L. Henderson
هافبک
امپولی 0 گل
L. Tonelli L. Tonelli
مدافع
امپولی 0 گل
L. Štulac L. Štulac
هافبک
امپولی 0 گل
M. Destro M. Destro
مهاجم
امپولی 0 گل
M. Satriano M. Satriano
مهاجم
امپولی 0 گل
N. Bajrami N. Bajrami
هافبک
امپولی 0 گل
N. Cambiaghi N. Cambiaghi
هافبک
امپولی 0 گل
N. Haas N. Haas
هافبک
امپولی 0 گل
P. Stojanović P. Stojanović
مدافع
امپولی 0 گل
R. Marin R. Marin
هافبک
امپولی 0 گل
S. Damiani S. Damiani
هافبک
امپولی 0 گل
S. Lammers S. Lammers
مهاجم
امپولی 0 گل
S. Luperto S. Luperto
مدافع
امپولی 0 گل
S. Perisan S. Perisan
دروازه بان
امپولی 0 گل
T. Baldanzi T. Baldanzi
هافبک
امپولی 0 گل
T. Ebuehi T. Ebuehi
مدافع
امپولی 0 گل
A. Ismajli A. Ismajli
مدافع
امپولی 0 پاس گل
F. Bandinelli F. Bandinelli
هافبک
امپولی 0 پاس گل
F. Parisi F. Parisi
مدافع
امپولی 0 پاس گل
G. Vicario G. Vicario
دروازه بان
امپولی 0 پاس گل
J. Fazzini J. Fazzini
هافبک
امپولی 0 پاس گل
J. Furlan J. Furlan
دروازه بان
امپولی 0 پاس گل
K. De Winter K. De Winter
مدافع
امپولی 0 پاس گل
L. Cacace L. Cacace
مدافع
امپولی 0 پاس گل
L. Henderson L. Henderson
هافبک
امپولی 0 پاس گل
L. Tonelli L. Tonelli
مدافع
امپولی 0 پاس گل
L. Štulac L. Štulac
هافبک
امپولی 0 پاس گل
M. Destro M. Destro
مهاجم
امپولی 0 پاس گل
M. Satriano M. Satriano
مهاجم
امپولی 0 پاس گل
N. Bajrami N. Bajrami
هافبک
امپولی 0 پاس گل
N. Cambiaghi N. Cambiaghi
هافبک
امپولی 0 پاس گل
N. Haas N. Haas
هافبک
امپولی 0 پاس گل
P. Stojanović P. Stojanović
مدافع
امپولی 0 پاس گل
R. Marin R. Marin
هافبک
امپولی 0 پاس گل
S. Damiani S. Damiani
هافبک
امپولی 0 پاس گل
S. Lammers S. Lammers
مهاجم
امپولی 0 پاس گل
S. Luperto S. Luperto
مدافع
امپولی 0 پاس گل
S. Perisan S. Perisan
دروازه بان
امپولی 0 پاس گل
T. Baldanzi T. Baldanzi
هافبک
امپولی 0 پاس گل
T. Ebuehi T. Ebuehi
مدافع
امپولی 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.