امپولی

امپولی

تاریخ تاسیس: 1920

شهر: Empoli

ورزشگاه: Stadio Carlo Castellani

ظرفیت: 16,284 نفر

Stadio Carlo Castellani

برنامه بازی های امپولی

شنبه، 6 شهریور 1400
0 - 1
شنبه، 20 شهریور 1400
1 - 2
یکشنبه، 28 شهریور 1400
0 - 3
چهارشنبه، 31 شهریور 1400
0 - 2
یکشنبه، 4 مهر 1400
16:30
یکشنبه، 11 مهر 1400
19:30
یکشنبه، 25 مهر 1400
16:30

لیست بازیکنان

F. Bandinelli F. Bandinelli
هافبک
امپولی 1 گل
F. Di  Francescosco F. Di Francescosco
هافبک
امپولی 1 گل
L. Mancuso L. Mancuso
مهاجم
امپولی 1 گل
L. Štulac L. Štulac
هافبک
امپولی 1 گل
N. Bajrami N. Bajrami
هافبک
امپولی 1 گل
A. Ismajli A. Ismajli
مدافع
امپولی 0 گل
A. La Mantia A. La Mantia
مهاجم
امپولی 0 گل
A. Pinamonti A. Pinamonti
مهاجم
امپولی 0 گل
F. Parisi F. Parisi
مدافع
امپولی 0 گل
G. Vicario G. Vicario
دروازه بان
امپولی 0 گل
J. Furlan J. Furlan
دروازه بان
امپولی 0 گل
K. Asllani K. Asllani
هافبک
امپولی 0 گل
L. Henderson L. Henderson
هافبک
امپولی 0 گل
L. Tonelli L. Tonelli
مدافع
امپولی 0 گل
M. Viti M. Viti
مدافع
امپولی 0 گل
N. Haas N. Haas
هافبک
امپولی 0 گل
P. Cutrone P. Cutrone
مهاجم
امپولی 0 گل
P. Stojanović P. Stojanović
مدافع
امپولی 0 گل
R. Fiamozzi R. Fiamozzi
مدافع
امپولی 0 گل
R. Marchizza R. Marchizza
مدافع
امپولی 0 گل
R. Pirrello R. Pirrello
مدافع
امپولی 0 گل
S. Canestrelli S. Canestrelli
هافبک
امپولی 0 گل
S. Damiani S. Damiani
هافبک
امپولی 0 گل
S. Luperto S. Luperto
مدافع
امپولی 0 گل
S. Ricci S. Ricci
هافبک
امپولی 0 گل
S. Romagnoli S. Romagnoli
مدافع
امپولی 0 گل
S. Żurkowski S. Żurkowski
هافبک
امپولی 0 گل
T. Baldanzi T. Baldanzi
هافبک
امپولی 0 گل
N. Bajrami N. Bajrami
هافبک
امپولی 1 پاس گل
N. Haas N. Haas
هافبک
امپولی 1 پاس گل
A. Ismajli A. Ismajli
مدافع
امپولی 0 پاس گل
A. La Mantia A. La Mantia
مهاجم
امپولی 0 پاس گل
A. Pinamonti A. Pinamonti
مهاجم
امپولی 0 پاس گل
F. Bandinelli F. Bandinelli
هافبک
امپولی 0 پاس گل
F. Di  Francescosco F. Di Francescosco
هافبک
امپولی 0 پاس گل
F. Parisi F. Parisi
مدافع
امپولی 0 پاس گل
G. Vicario G. Vicario
دروازه بان
امپولی 0 پاس گل
J. Furlan J. Furlan
دروازه بان
امپولی 0 پاس گل
K. Asllani K. Asllani
هافبک
امپولی 0 پاس گل
L. Henderson L. Henderson
هافبک
امپولی 0 پاس گل
L. Mancuso L. Mancuso
مهاجم
امپولی 0 پاس گل
L. Tonelli L. Tonelli
مدافع
امپولی 0 پاس گل
L. Štulac L. Štulac
هافبک
امپولی 0 پاس گل
M. Viti M. Viti
مدافع
امپولی 0 پاس گل
P. Cutrone P. Cutrone
مهاجم
امپولی 0 پاس گل
P. Stojanović P. Stojanović
مدافع
امپولی 0 پاس گل
R. Fiamozzi R. Fiamozzi
مدافع
امپولی 0 پاس گل
R. Marchizza R. Marchizza
مدافع
امپولی 0 پاس گل
R. Pirrello R. Pirrello
مدافع
امپولی 0 پاس گل
S. Canestrelli S. Canestrelli
هافبک
امپولی 0 پاس گل
S. Damiani S. Damiani
هافبک
امپولی 0 پاس گل
S. Luperto S. Luperto
مدافع
امپولی 0 پاس گل
S. Ricci S. Ricci
هافبک
امپولی 0 پاس گل
S. Romagnoli S. Romagnoli
مدافع
امپولی 0 پاس گل
S. Żurkowski S. Żurkowski
هافبک
امپولی 0 پاس گل
T. Baldanzi T. Baldanzi
هافبک
امپولی 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.