امپولی

امپولی

تاریخ تاسیس: 1920

شهر: Empoli

ورزشگاه: Stadio Carlo Castellani

ظرفیت: 16,284 نفر

Stadio Carlo Castellani

برنامه بازی های امپولی

یکشنبه، 12 شهریور 1402
0 - 2
یکشنبه، 26 شهریور 1402
7 - 0
یکشنبه، 2 مهر 1402
0 - 1
چهارشنبه، 5 مهر 1402
1 - 0
یکشنبه، 9 مهر 1402
14:00
جمعه، 14 مهر 1402
20:00
دوشنبه، 1 آبان 1402
22:15

لیست بازیکنان

T. Baldanzi T. Baldanzi
هافبک
امپولی 1 گل
A. Grassi A. Grassi
هافبک
امپولی 0 گل
A. Ismajli A. Ismajli
مدافع
امپولی 0 گل
B. Bereszyński B. Bereszyński
مدافع
امپولی 0 گل
D. Maldini D. Maldini
هافبک
امپولی 0 گل
D. Merola D. Merola
هافبک
امپولی 0 گل
E. Berisha E. Berisha
دروازه بان
امپولی 0 گل
E. Caprile E. Caprile
دروازه بان
امپولی 0 گل
E. Ekong E. Ekong
مهاجم
امپولی 0 گل
E. Gyasi E. Gyasi
هافبک
امپولی 0 گل
F. Caputo F. Caputo
مهاجم
امپولی 0 گل
F. Ranocchia F. Ranocchia
هافبک
امپولی 0 گل
G. Fantoni G. Fantoni
دروازه بان
امپولی 0 گل
G. Guarino G. Guarino
مدافع
امپولی 0 گل
G. Indragoli G. Indragoli
مدافع
امپولی 0 گل
G. Pezzella G. Pezzella
مدافع
امپولی 0 گل
J. Fazzini J. Fazzini
هافبک
امپولی 0 گل
J. Seghetti J. Seghetti
دروازه بان
امپولی 0 گل
L. Cacace L. Cacace
مدافع
امپولی 0 گل
L. Marianucci L. Marianucci
مدافع
امپولی 0 گل
L. Tonelli L. Tonelli
مدافع
امپولی 0 گل
L. Štubljar L. Štubljar
دروازه بان
امپولی 0 گل
M. Cancellieri M. Cancellieri
هافبک
امپولی 0 گل
M. Destro M. Destro
مهاجم
امپولی 0 گل
N. Cambiaghi N. Cambiaghi
هافبک
امپولی 0 گل
N. Chiorra N. Chiorra
دروازه بان
امپولی 0 گل
R. Marin R. Marin
هافبک
امپولی 0 گل
S. Bastoni S. Bastoni
مدافع
امپولی 0 گل
S. Damiani S. Damiani
هافبک
امپولی 0 گل
S. Luperto S. Luperto
مدافع
امپولی 0 گل
S. Perisan S. Perisan
دروازه بان
امپولی 0 گل
S. Shpendi S. Shpendi
مهاجم
امپولی 0 گل
S. Walukiewicz S. Walukiewicz
مدافع
امپولی 0 گل
T. Ebuehi T. Ebuehi
مدافع
امپولی 0 گل
V. Kovalenko V. Kovalenko
هافبک
امپولی 0 گل
Y. Maleh Y. Maleh
هافبک
امپولی 0 گل
M. Cancellieri M. Cancellieri
هافبک
امپولی 1 پاس گل
A. Grassi A. Grassi
هافبک
امپولی 0 پاس گل
A. Ismajli A. Ismajli
مدافع
امپولی 0 پاس گل
B. Bereszyński B. Bereszyński
مدافع
امپولی 0 پاس گل
D. Maldini D. Maldini
هافبک
امپولی 0 پاس گل
D. Merola D. Merola
هافبک
امپولی 0 پاس گل
E. Berisha E. Berisha
دروازه بان
امپولی 0 پاس گل
E. Caprile E. Caprile
دروازه بان
امپولی 0 پاس گل
E. Ekong E. Ekong
مهاجم
امپولی 0 پاس گل
E. Gyasi E. Gyasi
هافبک
امپولی 0 پاس گل
F. Caputo F. Caputo
مهاجم
امپولی 0 پاس گل
F. Ranocchia F. Ranocchia
هافبک
امپولی 0 پاس گل
G. Fantoni G. Fantoni
دروازه بان
امپولی 0 پاس گل
G. Guarino G. Guarino
مدافع
امپولی 0 پاس گل
G. Indragoli G. Indragoli
مدافع
امپولی 0 پاس گل
G. Pezzella G. Pezzella
مدافع
امپولی 0 پاس گل
J. Fazzini J. Fazzini
هافبک
امپولی 0 پاس گل
J. Seghetti J. Seghetti
دروازه بان
امپولی 0 پاس گل
L. Cacace L. Cacace
مدافع
امپولی 0 پاس گل
L. Marianucci L. Marianucci
مدافع
امپولی 0 پاس گل
L. Tonelli L. Tonelli
مدافع
امپولی 0 پاس گل
L. Štubljar L. Štubljar
دروازه بان
امپولی 0 پاس گل
M. Destro M. Destro
مهاجم
امپولی 0 پاس گل
N. Cambiaghi N. Cambiaghi
هافبک
امپولی 0 پاس گل
N. Chiorra N. Chiorra
دروازه بان
امپولی 0 پاس گل
R. Marin R. Marin
هافبک
امپولی 0 پاس گل
S. Bastoni S. Bastoni
مدافع
امپولی 0 پاس گل
S. Damiani S. Damiani
هافبک
امپولی 0 پاس گل
S. Luperto S. Luperto
مدافع
امپولی 0 پاس گل
S. Perisan S. Perisan
دروازه بان
امپولی 0 پاس گل
S. Shpendi S. Shpendi
مهاجم
امپولی 0 پاس گل
S. Walukiewicz S. Walukiewicz
مدافع
امپولی 0 پاس گل
T. Baldanzi T. Baldanzi
هافبک
امپولی 0 پاس گل
T. Ebuehi T. Ebuehi
مدافع
امپولی 0 پاس گل
V. Kovalenko V. Kovalenko
هافبک
امپولی 0 پاس گل
Y. Maleh Y. Maleh
هافبک
امپولی 0 پاس گل
چهاره بازیکن