امپولی

امپولی

تاریخ تاسیس: 1920

شهر: Empoli

ورزشگاه: Stadio Carlo Castellani

ظرفیت: 16,284 نفر

Stadio Carlo Castellani

برنامه بازی های امپولی

یکشنبه، 30 بهمن 1401
1 - 1
شنبه، 6 اسفند 1401
0 - 2
شنبه، 13 اسفند 1401
2 - 1
شنبه، 20 اسفند 1401
0 - 1
جمعه، 26 اسفند 1401
2 - 1
دوشنبه، 14 فروردین 1402
20:00
شنبه، 19 فروردین 1402
18:00

لیست بازیکنان

T. Baldanzi T. Baldanzi
هافبک
امپولی 4 گل
N. Cambiaghi N. Cambiaghi
هافبک
امپولی 3 گل
F. Bandinelli F. Bandinelli
هافبک
امپولی 2 گل
F. Caputo F. Caputo
مهاجم
امپولی 2 گل
F. Parisi F. Parisi
مدافع
امپولی 2 گل
M. Satriano M. Satriano
مهاجم
امپولی 2 گل
R. Marin R. Marin
هافبک
امپولی 2 گل
T. Ebuehi T. Ebuehi
مدافع
امپولی 2 گل
E. Vignato E. Vignato
هافبک
امپولی 1 گل
M. Destro M. Destro
مهاجم
امپولی 1 گل
N. Haas N. Haas
هافبک
امپولی 1 گل
S. Luperto S. Luperto
مدافع
امپولی 1 گل
A. Grassi A. Grassi
هافبک
امپولی 0 گل
A. Ismajli A. Ismajli
مدافع
امپولی 0 گل
D. Degli Innocenti D. Degli Innocenti
هافبک
امپولی 0 گل
D. Merola D. Merola
مهاجم
امپولی 0 گل
E. Ekong E. Ekong
مهاجم
امپولی 0 گل
G. Fantoni G. Fantoni
دروازه بان
امپولی 0 گل
G. Guarino G. Guarino
مدافع
امپولی 0 گل
G. Indragoli G. Indragoli
مدافع
امپولی 0 گل
G. Vicario G. Vicario
دروازه بان
امپولی 0 گل
J. Akpa Akpro J. Akpa Akpro
هافبک
امپولی 0 گل
J. Fazzini J. Fazzini
هافبک
امپولی 0 گل
J. Furlan J. Furlan
دروازه بان
امپولی 0 گل
K. De Winter K. De Winter
مدافع
امپولی 0 گل
L. Cacace L. Cacace
مدافع
امپولی 0 گل
L. Henderson L. Henderson
هافبک
امپولی 0 گل
L. Tonelli L. Tonelli
مدافع
امپولی 0 گل
M. Pjaca M. Pjaca
هافبک
امپولی 0 گل
P. Stojanović P. Stojanović
مدافع
امپولی 0 گل
R. Piccoli R. Piccoli
مهاجم
امپولی 0 گل
S. Damiani S. Damiani
هافبک
امپولی 0 گل
S. Perisan S. Perisan
دروازه بان
امپولی 0 گل
S. Ujkani S. Ujkani
دروازه بان
امپولی 0 گل
S. Walukiewicz S. Walukiewicz
مدافع
امپولی 0 گل
F. Caputo F. Caputo
مهاجم
امپولی 4 پاس گل
R. Marin R. Marin
هافبک
امپولی 2 پاس گل
E. Vignato E. Vignato
هافبک
امپولی 1 پاس گل
L. Henderson L. Henderson
هافبک
امپولی 1 پاس گل
M. Satriano M. Satriano
مهاجم
امپولی 1 پاس گل
N. Cambiaghi N. Cambiaghi
هافبک
امپولی 1 پاس گل
P. Stojanović P. Stojanović
مدافع
امپولی 1 پاس گل
T. Ebuehi T. Ebuehi
مدافع
امپولی 1 پاس گل
A. Grassi A. Grassi
هافبک
امپولی 0 پاس گل
A. Ismajli A. Ismajli
مدافع
امپولی 0 پاس گل
D. Degli Innocenti D. Degli Innocenti
هافبک
امپولی 0 پاس گل
D. Merola D. Merola
مهاجم
امپولی 0 پاس گل
E. Ekong E. Ekong
مهاجم
امپولی 0 پاس گل
F. Bandinelli F. Bandinelli
هافبک
امپولی 0 پاس گل
F. Parisi F. Parisi
مدافع
امپولی 0 پاس گل
G. Fantoni G. Fantoni
دروازه بان
امپولی 0 پاس گل
G. Guarino G. Guarino
مدافع
امپولی 0 پاس گل
G. Indragoli G. Indragoli
مدافع
امپولی 0 پاس گل
G. Vicario G. Vicario
دروازه بان
امپولی 0 پاس گل
J. Akpa Akpro J. Akpa Akpro
هافبک
امپولی 0 پاس گل
J. Fazzini J. Fazzini
هافبک
امپولی 0 پاس گل
J. Furlan J. Furlan
دروازه بان
امپولی 0 پاس گل
K. De Winter K. De Winter
مدافع
امپولی 0 پاس گل
L. Cacace L. Cacace
مدافع
امپولی 0 پاس گل
L. Tonelli L. Tonelli
مدافع
امپولی 0 پاس گل
M. Destro M. Destro
مهاجم
امپولی 0 پاس گل
M. Pjaca M. Pjaca
هافبک
امپولی 0 پاس گل
N. Haas N. Haas
هافبک
امپولی 0 پاس گل
R. Piccoli R. Piccoli
مهاجم
امپولی 0 پاس گل
S. Damiani S. Damiani
هافبک
امپولی 0 پاس گل
S. Luperto S. Luperto
مدافع
امپولی 0 پاس گل
S. Perisan S. Perisan
دروازه بان
امپولی 0 پاس گل
S. Ujkani S. Ujkani
دروازه بان
امپولی 0 پاس گل
S. Walukiewicz S. Walukiewicz
مدافع
امپولی 0 پاس گل
T. Baldanzi T. Baldanzi
هافبک
امپولی 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.