کروتونه

کروتونه

تاریخ تاسیس: 1923

شهر: Crotone

ورزشگاه: Stadio Ezio Scida

ظرفیت: 16,108 نفر

Stadio Ezio Scida

برنامه بازی های کروتونه

چهارشنبه، 1 اردیبهشت 1400
0 - 1
شنبه، 4 اردیبهشت 1400
3 - 4
شنبه، 11 اردیبهشت 1400
0 - 2
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400
5 - 0
پنجشنبه، 23 اردیبهشت 1400
2 - 1
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1400
1 - 1
یکشنبه، 2 خرداد 1400
17:30

لیست بازیکنان

Simy Nwankwo Simy Nwankwo
مهاجم
کروتونه 20 گل
J.Messias J.Messias
مهاجم
کروتونه 9 گل
Ounas Ounas
هافبک
کروتونه 4 گل
Reca Reca
هافبک
کروتونه 2 گل
V. Golemić V. Golemić
مدافع
کروتونه 2 گل
E. Rivière E. Rivière
مهاجم
کروتونه 1 گل
Eduardo Henrique Eduardo Henrique
هافبک
کروتونه 1 گل
K. Djidji K. Djidji
مدافع
کروتونه 1 گل
L. Magallán L. Magallán
مدافع
کروتونه 1 گل
M. Vulić M. Vulić
هافبک
کروتونه 1 گل
N. Zanellato N. Zanellato
هافبک
کروتونه 1 گل
S. Molina S. Molina
هافبک
کروتونه 1 گل
A. Cordaz A. Cordaz
دروازه بان
کروتونه 0 گل
A. Mazzotta A. Mazzotta
مدافع
کروتونه 0 گل
A. Rispoli A. Rispoli
مدافع
کروتونه 0 گل
Ahmed Benali Ahmed Benali
هافبک
کروتونه 0 گل
D. Drăguş D. Drăguş
مهاجم
کروتونه 0 گل
Di Carmine Di Carmine
مهاجم
کروتونه 0 گل
G. Borello G. Borello
هافبک
کروتونه 0 گل
G. Crespi G. Crespi
دروازه بان
کروتونه 0 گل
G. Cuomo G. Cuomo
مدافع
کروتونه 0 گل
G. Gigliotti G. Gigliotti
مدافع
کروتونه 0 گل
J. Evans J. Evans
هافبک
کروتونه 0 گل
L. Cigarini L. Cigarini
هافبک
کروتونه 0 گل
L. Marrone L. Marrone
هافبک
کروتونه 0 گل
L. Rojas L. Rojas
هافبک
کروتونه 0 گل
L. Siligardi L. Siligardi
مهاجم
کروتونه 0 گل
Luperto Luperto
مدافع
کروتونه 0 گل
M. Festa M. Festa
دروازه بان
کروتونه 0 گل
M. Mustacchio M. Mustacchio
هافبک
کروتونه 0 گل
N. Spolli N. Spolli
مدافع
کروتونه 0 گل
P. Pereira P. Pereira
مدافع
کروتونه 0 گل
Petriccione Petriccione
هافبک
کروتونه 0 گل
T. Gomelt T. Gomelt
هافبک
کروتونه 0 گل
Z. Ruggiero Z. Ruggiero
مهاجم
کروتونه 0 گل
J.Messias J.Messias
مهاجم
کروتونه 4 پاس گل
P. Pereira P. Pereira
مدافع
کروتونه 4 پاس گل
S. Molina S. Molina
هافبک
کروتونه 4 پاس گل
Ounas Ounas
هافبک
کروتونه 3 پاس گل
Reca Reca
هافبک
کروتونه 3 پاس گل
Simy Nwankwo Simy Nwankwo
مهاجم
کروتونه 3 پاس گل
Ahmed Benali Ahmed Benali
هافبک
کروتونه 1 پاس گل
E. Rivière E. Rivière
مهاجم
کروتونه 1 پاس گل
L. Magallán L. Magallán
مدافع
کروتونه 1 پاس گل
M. Vulić M. Vulić
هافبک
کروتونه 1 پاس گل
N. Zanellato N. Zanellato
هافبک
کروتونه 1 پاس گل
V. Golemić V. Golemić
مدافع
کروتونه 1 پاس گل
A. Cordaz A. Cordaz
دروازه بان
کروتونه 0 پاس گل
A. Mazzotta A. Mazzotta
مدافع
کروتونه 0 پاس گل
A. Rispoli A. Rispoli
مدافع
کروتونه 0 پاس گل
D. Drăguş D. Drăguş
مهاجم
کروتونه 0 پاس گل
Di Carmine Di Carmine
مهاجم
کروتونه 0 پاس گل
Eduardo Henrique Eduardo Henrique
هافبک
کروتونه 0 پاس گل
G. Borello G. Borello
هافبک
کروتونه 0 پاس گل
G. Crespi G. Crespi
دروازه بان
کروتونه 0 پاس گل
G. Cuomo G. Cuomo
مدافع
کروتونه 0 پاس گل
G. Gigliotti G. Gigliotti
مدافع
کروتونه 0 پاس گل
J. Evans J. Evans
هافبک
کروتونه 0 پاس گل
K. Djidji K. Djidji
مدافع
کروتونه 0 پاس گل
L. Cigarini L. Cigarini
هافبک
کروتونه 0 پاس گل
L. Marrone L. Marrone
هافبک
کروتونه 0 پاس گل
L. Rojas L. Rojas
هافبک
کروتونه 0 پاس گل
L. Siligardi L. Siligardi
مهاجم
کروتونه 0 پاس گل
Luperto Luperto
مدافع
کروتونه 0 پاس گل
M. Festa M. Festa
دروازه بان
کروتونه 0 پاس گل
M. Mustacchio M. Mustacchio
هافبک
کروتونه 0 پاس گل
N. Spolli N. Spolli
مدافع
کروتونه 0 پاس گل
Petriccione Petriccione
هافبک
کروتونه 0 پاس گل
T. Gomelt T. Gomelt
هافبک
کروتونه 0 پاس گل
Z. Ruggiero Z. Ruggiero
مهاجم
کروتونه 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.