کروتونه

کروتونه

تاریخ تاسیس: 1923

شهر: Crotone

ورزشگاه: Stadio Ezio Scida

ظرفیت: 16,108 نفر

Stadio Ezio Scida