کروتونه

کروتونه

تاریخ تاسیس: 1923

شهر: Crotone

ورزشگاه: Stadio Ezio Scida

ظرفیت: 16,108 نفر

Stadio Ezio Scida

برنامه بازی های کروتونه

چهارشنبه، 1 اردیبهشت 1400
0 - 1
شنبه، 4 اردیبهشت 1400
3 - 4
شنبه، 11 اردیبهشت 1400
0 - 2
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400
5 - 0
پنجشنبه، 23 اردیبهشت 1400
2 - 1
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1400
1 - 1
شنبه، 1 خرداد 1400
0 - 0