پسکارا

پسکارا

تاریخ تاسیس: 1936

شهر: Pescara

ورزشگاه: Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia

ظرفیت: 1,936 نفر

Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.