رئال مادرید

رئال مادرید

تاریخ تاسیس: 1902

شهر: Madrid

ورزشگاه: Estadio Santiago Bernabéu

ظرفیت: 85,454 نفر

Estadio Santiago Bernabéu

لیست بازیکنان

J. Bellingham J. Bellingham
هافبک
رئال مادرید 6 گل
Joselu Joselu
مهاجم
رئال مادرید 4 گل
A. Tchouameni A. Tchouameni
هافبک
رئال مادرید 1 گل
B. Diaz B. Diaz
هافبک
رئال مادرید 1 گل
F. Valverde F. Valverde
هافبک
رئال مادرید 1 گل
Rodrygo Rodrygo
هافبک
رئال مادرید 1 گل
T. Kroos T. Kroos
هافبک
رئال مادرید 1 گل
Vinícius Vinícius
هافبک
رئال مادرید 1 گل
A. Güler A. Güler
هافبک
رئال مادرید 0 گل
A. Lunin A. Lunin
دروازه بان
رئال مادرید 0 گل
A. Rüdiger A. Rüdiger
مدافع
رئال مادرید 0 گل
Á. Carrillo Á. Carrillo
مدافع
رئال مادرید 0 گل
D. Alaba D. Alaba
مدافع
رئال مادرید 0 گل
D. Carvajal D. Carvajal
مدافع
رئال مادرید 0 گل
D. Ceballos D. Ceballos
هافبک
رئال مادرید 0 گل
D. Piñeiro D. Piñeiro
دروازه بان
رئال مادرید 0 گل
E. Camavinga E. Camavinga
هافبک
رئال مادرید 0 گل
F. García F. García
مدافع
رئال مادرید 0 گل
F. González F. González
دروازه بان
رئال مادرید 0 گل
F. Mendy F. Mendy
مدافع
رئال مادرید 0 گل
G. García G. García
هافبک
رئال مادرید 0 گل
I. Bravo I. Bravo
مهاجم
رئال مادرید 0 گل
K. Arrizabalaga K. Arrizabalaga
دروازه بان
رئال مادرید 0 گل
L. Cañizares L. Cañizares
دروازه بان
رئال مادرید 0 گل
L. López L. López
دروازه بان
رئال مادرید 0 گل
L. Modrić L. Modrić
هافبک
رئال مادرید 0 گل
L. Vázquez L. Vázquez
مدافع
رئال مادرید 0 گل
M. Martín M. Martín
هافبک
رئال مادرید 0 گل
N. Paz N. Paz
هافبک
رئال مادرید 0 گل
Nacho Nacho
مدافع
رئال مادرید 0 گل
T. Courtois T. Courtois
دروازه بان
رئال مادرید 0 گل
V. Tobías V. Tobías
مدافع
رئال مادرید 0 گل
Á. Rodríguez Á. Rodríguez
مهاجم
رئال مادرید 0 گل
É. Militão É. Militão
مدافع
رئال مادرید 0 گل
F. García F. García
مدافع
رئال مادرید 2 پاس گل
J. Bellingham J. Bellingham
هافبک
رئال مادرید 2 پاس گل
Joselu Joselu
مهاجم
رئال مادرید 2 پاس گل
T. Kroos T. Kroos
هافبک
رئال مادرید 2 پاس گل
D. Alaba D. Alaba
مدافع
رئال مادرید 1 پاس گل
D. Carvajal D. Carvajal
مدافع
رئال مادرید 1 پاس گل
L. Vázquez L. Vázquez
مدافع
رئال مادرید 1 پاس گل
Rodrygo Rodrygo
هافبک
رئال مادرید 1 پاس گل
A. Güler A. Güler
هافبک
رئال مادرید 0 پاس گل
A. Lunin A. Lunin
دروازه بان
رئال مادرید 0 پاس گل
A. Rüdiger A. Rüdiger
مدافع
رئال مادرید 0 پاس گل
A. Tchouameni A. Tchouameni
هافبک
رئال مادرید 0 پاس گل
Á. Carrillo Á. Carrillo
مدافع
رئال مادرید 0 پاس گل
B. Diaz B. Diaz
هافبک
رئال مادرید 0 پاس گل
D. Ceballos D. Ceballos
هافبک
رئال مادرید 0 پاس گل
D. Piñeiro D. Piñeiro
دروازه بان
رئال مادرید 0 پاس گل
E. Camavinga E. Camavinga
هافبک
رئال مادرید 0 پاس گل
F. González F. González
دروازه بان
رئال مادرید 0 پاس گل
F. Mendy F. Mendy
مدافع
رئال مادرید 0 پاس گل
F. Valverde F. Valverde
هافبک
رئال مادرید 0 پاس گل
G. García G. García
هافبک
رئال مادرید 0 پاس گل
I. Bravo I. Bravo
مهاجم
رئال مادرید 0 پاس گل
K. Arrizabalaga K. Arrizabalaga
دروازه بان
رئال مادرید 0 پاس گل
L. Cañizares L. Cañizares
دروازه بان
رئال مادرید 0 پاس گل
L. López L. López
دروازه بان
رئال مادرید 0 پاس گل
L. Modrić L. Modrić
هافبک
رئال مادرید 0 پاس گل
M. Martín M. Martín
هافبک
رئال مادرید 0 پاس گل
N. Paz N. Paz
هافبک
رئال مادرید 0 پاس گل
Nacho Nacho
مدافع
رئال مادرید 0 پاس گل
T. Courtois T. Courtois
دروازه بان
رئال مادرید 0 پاس گل
V. Tobías V. Tobías
مدافع
رئال مادرید 0 پاس گل
Vinícius Vinícius
هافبک
رئال مادرید 0 پاس گل
Á. Rodríguez Á. Rodríguez
مهاجم
رئال مادرید 0 پاس گل
É. Militão É. Militão
مدافع
رئال مادرید 0 پاس گل
چهاره بازیکن