بارسلونا

بارسلونا

تاریخ تاسیس: 1899

شهر: Barcelona

ورزشگاه: Camp Nou

ظرفیت: 99,787 نفر

Camp Nou

لیست بازیکنان

R. Lewandowski R. Lewandowski
مهاجم
بارسلونا 8 گل
F. Torres F. Torres
هافبک
بارسلونا 3 گل
J. Cancelo J. Cancelo
مدافع
بارسلونا 2 گل
J. Félix J. Félix
هافبک
بارسلونا 2 گل
R. Raphinha R. Raphinha
هافبک
بارسلونا 2 گل
İ. Gündoğan İ. Gündoğan
هافبک
بارسلونا 2 گل
F. De Jong F. De Jong
هافبک
بارسلونا 1 گل
Fermín Fermín
هافبک
بارسلونا 1 گل
Gavi Gavi
هافبک
بارسلونا 1 گل
J. Kounde J. Kounde
مدافع
بارسلونا 1 گل
L. Yamal L. Yamal
هافبک
بارسلونا 1 گل
M. guiu M. guiu
مهاجم
بارسلونا 1 گل
Pedri Pedri
هافبک
بارسلونا 1 گل
R. Araújo R. Araújo
مدافع
بارسلونا 1 گل
S. Roberto S. Roberto
مدافع
بارسلونا 1 گل
A. Astralaga A. Astralaga
دروازه بان
بارسلونا 0 گل
A. Christensen A. Christensen
مدافع
بارسلونا 0 گل
A. Garrido A. Garrido
هافبک
بارسلونا 0 گل
D. Kochen D. Kochen
دروازه بان
بارسلونا 0 گل
H. Fort H. Fort
مدافع
بارسلونا 0 گل
I. Peña I. Peña
دروازه بان
بارسلونا 0 گل
M. Alonso M. Alonso
مدافع
بارسلونا 0 گل
M. Casadó M. Casadó
هافبک
بارسلونا 0 گل
M. Fall M. Fall
مدافع
بارسلونا 0 گل
M. Faye M. Faye
مدافع
بارسلونا 0 گل
M. Ter Stegen M. Ter Stegen
دروازه بان
بارسلونا 0 گل
O. Romeu O. Romeu
هافبک
بارسلونا 0 گل
P. Cubarsí P. Cubarsí
مدافع
بارسلونا 0 گل
Pau Victor Pau Victor
مهاجم
بارسلونا 0 گل
U. Hernández U. Hernández
هافبک
بارسلونا 0 گل
Á. Alarcón Á. Alarcón
هافبک
بارسلونا 0 گل
Á. Baldé Á. Baldé
مدافع
بارسلونا 0 گل
Í. Martínez Í. Martínez
مدافع
بارسلونا 0 گل
R. Lewandowski R. Lewandowski
مهاجم
بارسلونا 3 پاس گل
R. Raphinha R. Raphinha
هافبک
بارسلونا 3 پاس گل
İ. Gündoğan İ. Gündoğan
هافبک
بارسلونا 3 پاس گل
J. Félix J. Félix
هافبک
بارسلونا 2 پاس گل
A. Christensen A. Christensen
مدافع
بارسلونا 1 پاس گل
F. Torres F. Torres
هافبک
بارسلونا 1 پاس گل
Gavi Gavi
هافبک
بارسلونا 1 پاس گل
J. Cancelo J. Cancelo
مدافع
بارسلونا 1 پاس گل
J. Kounde J. Kounde
مدافع
بارسلونا 1 پاس گل
L. Yamal L. Yamal
هافبک
بارسلونا 1 پاس گل
O. Romeu O. Romeu
هافبک
بارسلونا 1 پاس گل
Á. Baldé Á. Baldé
مدافع
بارسلونا 1 پاس گل
A. Astralaga A. Astralaga
دروازه بان
بارسلونا 0 پاس گل
A. Garrido A. Garrido
هافبک
بارسلونا 0 پاس گل
D. Kochen D. Kochen
دروازه بان
بارسلونا 0 پاس گل
F. De Jong F. De Jong
هافبک
بارسلونا 0 پاس گل
Fermín Fermín
هافبک
بارسلونا 0 پاس گل
H. Fort H. Fort
مدافع
بارسلونا 0 پاس گل
I. Peña I. Peña
دروازه بان
بارسلونا 0 پاس گل
M. Alonso M. Alonso
مدافع
بارسلونا 0 پاس گل
M. Casadó M. Casadó
هافبک
بارسلونا 0 پاس گل
M. Fall M. Fall
مدافع
بارسلونا 0 پاس گل
M. Faye M. Faye
مدافع
بارسلونا 0 پاس گل
M. Ter Stegen M. Ter Stegen
دروازه بان
بارسلونا 0 پاس گل
M. guiu M. guiu
مهاجم
بارسلونا 0 پاس گل
P. Cubarsí P. Cubarsí
مدافع
بارسلونا 0 پاس گل
Pau Victor Pau Victor
مهاجم
بارسلونا 0 پاس گل
Pedri Pedri
هافبک
بارسلونا 0 پاس گل
R. Araújo R. Araújo
مدافع
بارسلونا 0 پاس گل
S. Roberto S. Roberto
مدافع
بارسلونا 0 پاس گل
U. Hernández U. Hernández
هافبک
بارسلونا 0 پاس گل
Á. Alarcón Á. Alarcón
هافبک
بارسلونا 0 پاس گل
Í. Martínez Í. Martínez
مدافع
بارسلونا 0 پاس گل
چهاره بازیکن