اتلتیکو مادرید

اتلتیکو مادرید

تاریخ تاسیس: 1903

شهر: Madrid

ورزشگاه: Estadio Wanda Metropolitano

ظرفیت: 68,000 نفر

Estadio Wanda Metropolitano

لیست بازیکنان

A. Griezmann A. Griezmann
هافبک
اتلتیکو مادرید 9 گل
A. Morata A. Morata
مهاجم
اتلتیکو مادرید 7 گل
Á. Correa Á. Correa
هافبک
اتلتیکو مادرید 3 گل
M. Llorente M. Llorente
هافبک
اتلتیکو مادرید 2 گل
Memphis Memphis
هافبک
اتلتیکو مادرید 2 گل
N. Molina N. Molina
مدافع
اتلتیکو مادرید 2 گل
R. Riquelme R. Riquelme
هافبک
اتلتیکو مادرید 2 گل
S. Lino S. Lino
هافبک
اتلتیکو مادرید 2 گل
A. Witsel A. Witsel
هافبک
اتلتیکو مادرید 1 گل
A. Corral A. Corral
مدافع
اتلتیکو مادرید 0 گل
A. Gismera A. Gismera
هافبک
اتلتیکو مادرید 0 گل
A. Gomís A. Gomís
دروازه بان
اتلتیکو مادرید 0 گل
A. Iturbe A. Iturbe
دروازه بان
اتلتیکو مادرید 0 گل
A. Moreno A. Moreno
هافبک
اتلتیکو مادرید 0 گل
A. Niño A. Niño
هافبک
اتلتیکو مادرید 0 گل
C. Azpilicueta C. Azpilicueta
مدافع
اتلتیکو مادرید 0 گل
C. Söyüncü C. Söyüncü
مدافع
اتلتیکو مادرید 0 گل
I. Grbić I. Grbić
دروازه بان
اتلتیکو مادرید 0 گل
I. Kostis I. Kostis
مدافع
اتلتیکو مادرید 0 گل
J. Boñar J. Boñar
مدافع
اتلتیکو مادرید 0 گل
J. Galan J. Galan
مدافع
اتلتیکو مادرید 0 گل
J. Giménez J. Giménez
مدافع
اتلتیکو مادرید 0 گل
J. Oblak J. Oblak
دروازه بان
اتلتیکو مادرید 0 گل
Koke Koke
هافبک
اتلتیکو مادرید 0 گل
M. Hermoso M. Hermoso
مدافع
اتلتیکو مادرید 0 گل
M. Moreno M. Moreno
مدافع
اتلتیکو مادرید 0 گل
P. Barrios P. Barrios
هافبک
اتلتیکو مادرید 0 گل
R. De Paul R. De Paul
هافبک
اتلتیکو مادرید 0 گل
Reinildo Reinildo
مدافع
اتلتیکو مادرید 0 گل
S. Díez S. Díez
مدافع
اتلتیکو مادرید 0 گل
S. El Jebari S. El Jebari
هافبک
اتلتیکو مادرید 0 گل
S. Guerrero S. Guerrero
هافبک
اتلتیکو مادرید 0 گل
S. Mestre S. Mestre
دروازه بان
اتلتیکو مادرید 0 گل
S. Savić S. Savić
مدافع
اتلتیکو مادرید 0 گل
Saúl Saúl
هافبک
اتلتیکو مادرید 0 گل
T. Lemar T. Lemar
هافبک
اتلتیکو مادرید 0 گل
V. Vitolo V. Vitolo
هافبک
اتلتیکو مادرید 0 گل
Á. Calatrava Á. Calatrava
هافبک
اتلتیکو مادرید 0 گل
Saúl Saúl
هافبک
اتلتیکو مادرید 4 پاس گل
Koke Koke
هافبک
اتلتیکو مادرید 2 پاس گل
R. De Paul R. De Paul
هافبک
اتلتیکو مادرید 2 پاس گل
S. Lino S. Lino
هافبک
اتلتیکو مادرید 2 پاس گل
A. Griezmann A. Griezmann
هافبک
اتلتیکو مادرید 1 پاس گل
A. Morata A. Morata
مهاجم
اتلتیکو مادرید 1 پاس گل
C. Azpilicueta C. Azpilicueta
مدافع
اتلتیکو مادرید 1 پاس گل
M. Hermoso M. Hermoso
مدافع
اتلتیکو مادرید 1 پاس گل
M. Llorente M. Llorente
هافبک
اتلتیکو مادرید 1 پاس گل
N. Molina N. Molina
مدافع
اتلتیکو مادرید 1 پاس گل
P. Barrios P. Barrios
هافبک
اتلتیکو مادرید 1 پاس گل
R. Riquelme R. Riquelme
هافبک
اتلتیکو مادرید 1 پاس گل
Á. Correa Á. Correa
هافبک
اتلتیکو مادرید 1 پاس گل
A. Corral A. Corral
مدافع
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
A. Gismera A. Gismera
هافبک
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
A. Gomís A. Gomís
دروازه بان
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
A. Iturbe A. Iturbe
دروازه بان
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
A. Moreno A. Moreno
هافبک
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
A. Niño A. Niño
هافبک
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
A. Witsel A. Witsel
هافبک
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
C. Söyüncü C. Söyüncü
مدافع
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
I. Grbić I. Grbić
دروازه بان
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
I. Kostis I. Kostis
مدافع
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
J. Boñar J. Boñar
مدافع
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
J. Galan J. Galan
مدافع
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
J. Giménez J. Giménez
مدافع
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
J. Oblak J. Oblak
دروازه بان
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
M. Moreno M. Moreno
مدافع
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
Memphis Memphis
هافبک
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
Reinildo Reinildo
مدافع
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
S. Díez S. Díez
مدافع
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
S. El Jebari S. El Jebari
هافبک
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
S. Guerrero S. Guerrero
هافبک
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
S. Mestre S. Mestre
دروازه بان
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
S. Savić S. Savić
مدافع
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
T. Lemar T. Lemar
هافبک
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
V. Vitolo V. Vitolo
هافبک
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
Á. Calatrava Á. Calatrava
هافبک
اتلتیکو مادرید 0 پاس گل
چهاره بازیکن