رئال سوسیداد

رئال سوسیداد

تاریخ تاسیس: 1909

شهر: Donostia-San Sebastián

ورزشگاه: Estadio Municipal de Anoeta

ظرفیت: 32,076 نفر

Estadio Municipal de Anoeta

لیست بازیکنان

A. Aranbarri A. Aranbarri
مدافع
رئال سوسیداد 0 گل
A. Isak A. Isak
مهاجم
رئال سوسیداد 0 گل
A. Januzaj A. Januzaj
هافبک
رئال سوسیداد 0 گل
Andoni Zubiaurre Andoni Zubiaurre
دروازه بان
رئال سوسیداد 0 گل
Aritz Elustondo Aritz Elustondo
مدافع
رئال سوسیداد 0 گل
Barrenetxea Barrenetxea
مهاجم
رئال سوسیداد 0 گل
Carlos Fernández Carlos Fernández
مهاجم
رئال سوسیداد 0 گل
David Silva David Silva
هافبک
رئال سوسیداد 0 گل
Diego Rico Diego Rico
مدافع
رئال سوسیداد 0 گل
Gorosabel Gorosabel
مدافع
رئال سوسیداد 0 گل
Guevara Guevara
هافبک
رئال سوسیداد 0 گل
Igor Zubeldía Igor Zubeldía
هافبک
رئال سوسیداد 0 گل
Illarramendi Illarramendi
هافبک
رئال سوسیداد 0 گل
Jon Bautista Jon Bautista
مهاجم
رئال سوسیداد 0 گل
Jon Guridi Jon Guridi
هافبک
رئال سوسیداد 0 گل
Jon Pacheco Jon Pacheco
مدافع
رئال سوسیداد 0 گل
Joseba Zaldúa Joseba Zaldúa
مدافع
رئال سوسیداد 0 گل
Le Normand Le Normand
مدافع
رئال سوسیداد 0 گل
M. Oyarzabal M. Oyarzabal
هافبک
رئال سوسیداد 0 گل
M. Sagnan M. Sagnan
مدافع
رئال سوسیداد 0 گل
Martín Zubimendi Martín Zubimendi
هافبک
رئال سوسیداد 0 گل
Merino Zazón Merino Zazón
هافبک
رئال سوسیداد 0 گل
Merquelanz Merquelanz
هافبک
رئال سوسیداد 0 گل
Munoz Munoz
مدافع
رئال سوسیداد 0 گل
N. Djouahra N. Djouahra
هافبک
رئال سوسیداد 0 گل
Nacho Monreal Nacho Monreal
مدافع
رئال سوسیداد 0 گل
Portu Portu
هافبک
رئال سوسیداد 0 گل
Roberto López Roberto López
مهاجم
رئال سوسیداد 0 گل
Ryan Ryan
دروازه بان
رئال سوسیداد 0 گل
Sangalli Sangalli
هافبک
رئال سوسیداد 0 گل
U.González U.González
مدافع
رئال سوسیداد 0 گل
Álex Remiro Álex Remiro
دروازه بان
رئال سوسیداد 0 گل
A. Aranbarri A. Aranbarri
مدافع
رئال سوسیداد 0 پاس گل
A. Isak A. Isak
مهاجم
رئال سوسیداد 0 پاس گل
A. Januzaj A. Januzaj
هافبک
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Andoni Zubiaurre Andoni Zubiaurre
دروازه بان
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Aritz Elustondo Aritz Elustondo
مدافع
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Barrenetxea Barrenetxea
مهاجم
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Carlos Fernández Carlos Fernández
مهاجم
رئال سوسیداد 0 پاس گل
David Silva David Silva
هافبک
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Diego Rico Diego Rico
مدافع
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Gorosabel Gorosabel
مدافع
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Guevara Guevara
هافبک
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Igor Zubeldía Igor Zubeldía
هافبک
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Illarramendi Illarramendi
هافبک
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Jon Bautista Jon Bautista
مهاجم
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Jon Guridi Jon Guridi
هافبک
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Jon Pacheco Jon Pacheco
مدافع
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Joseba Zaldúa Joseba Zaldúa
مدافع
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Le Normand Le Normand
مدافع
رئال سوسیداد 0 پاس گل
M. Oyarzabal M. Oyarzabal
هافبک
رئال سوسیداد 0 پاس گل
M. Sagnan M. Sagnan
مدافع
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Martín Zubimendi Martín Zubimendi
هافبک
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Merino Zazón Merino Zazón
هافبک
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Merquelanz Merquelanz
هافبک
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Munoz Munoz
مدافع
رئال سوسیداد 0 پاس گل
N. Djouahra N. Djouahra
هافبک
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Nacho Monreal Nacho Monreal
مدافع
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Portu Portu
هافبک
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Roberto López Roberto López
مهاجم
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Ryan Ryan
دروازه بان
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Sangalli Sangalli
هافبک
رئال سوسیداد 0 پاس گل
U.González U.González
مدافع
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Álex Remiro Álex Remiro
دروازه بان
رئال سوسیداد 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.