رئال سوسیداد

رئال سوسیداد

تاریخ تاسیس: 1909

شهر: Donostia-San Sebastián

ورزشگاه: Estadio Municipal de Anoeta

ظرفیت: 32,076 نفر

Estadio Municipal de Anoeta

برنامه بازی های رئال سوسیداد

جمعه، 8 اردیبهشت 1402
0 - 2
سه شنبه، 12 اردیبهشت 1402
2 - 0
شنبه، 23 اردیبهشت 1402
2 - 2
شنبه، 30 اردیبهشت 1402
1 - 2
سه شنبه، 2 خرداد 1402
1 - 0
یکشنبه، 7 خرداد 1402
2 - 1
یکشنبه، 14 خرداد 1402
2 - 1

لیست بازیکنان

A. Sørloth A. Sørloth
مهاجم
رئال سوسیداد 12 گل
T. Kubo T. Kubo
هافبک
رئال سوسیداد 9 گل
B. Mendez B. Mendez
هافبک
رئال سوسیداد 8 گل
M. Oyarzabal M. Oyarzabal
هافبک
رئال سوسیداد 4 گل
A. Barrenetxea A. Barrenetxea
هافبک
رئال سوسیداد 3 گل
U. Sadiq U. Sadiq
مهاجم
رئال سوسیداد 3 گل
D. Silva D. Silva
هافبک
رئال سوسیداد 2 گل
M. Merino M. Merino
هافبک
رئال سوسیداد 2 گل
A. Illarramendi A. Illarramendi
هافبک
رئال سوسیداد 1 گل
C. Fernández C. Fernández
مهاجم
رئال سوسیداد 1 گل
I. Zubeldía I. Zubeldía
هافبک
رئال سوسیداد 1 گل
M. Cho M. Cho
مهاجم
رئال سوسیداد 1 گل
M. Zubimendi M. Zubimendi
هافبک
رئال سوسیداد 1 گل
A. Elustondo A. Elustondo
مدافع
رئال سوسیداد 0 گل
A. Gorosabel A. Gorosabel
مدافع
رئال سوسیداد 0 گل
A. Guevara A. Guevara
هافبک
رئال سوسیداد 0 گل
A. Munoz A. Munoz
مدافع
رئال سوسیداد 0 گل
Ander Martín Ander Martín
مهاجم
رئال سوسیداد 0 گل
Andoni Zubiaurre Andoni Zubiaurre
دروازه بان
رئال سوسیداد 0 گل
B. Turrientes B. Turrientes
هافبک
رئال سوسیداد 0 گل
Cristo Romero Cristo Romero
مدافع
رئال سوسیداد 0 گل
D. Rico D. Rico
مدافع
رئال سوسیداد 0 گل
E. Arana E. Arana
دروازه بان
رئال سوسیداد 0 گل
J. Olasagasti J. Olasagasti
هافبک
رئال سوسیداد 0 گل
J. Pacheco J. Pacheco
مدافع
رئال سوسیداد 0 گل
Le Normand Le Normand
مدافع
رئال سوسیداد 0 گل
M. Merquelanz M. Merquelanz
هافبک
رئال سوسیداد 0 گل
Pablo Marín Pablo Marín
هافبک
رئال سوسیداد 0 گل
R. Navarro R. Navarro
هافبک
رئال سوسیداد 0 گل
U. González U. González
مدافع
رئال سوسیداد 0 گل
Unai Marrero Unai Marrero
دروازه بان
رئال سوسیداد 0 گل
Á. Remiro Á. Remiro
دروازه بان
رئال سوسیداد 0 گل
Álex Sola Álex Sola
مدافع
رئال سوسیداد 0 گل
M. Merino M. Merino
هافبک
رئال سوسیداد 9 پاس گل
D. Silva D. Silva
هافبک
رئال سوسیداد 5 پاس گل
B. Mendez B. Mendez
هافبک
رئال سوسیداد 4 پاس گل
T. Kubo T. Kubo
هافبک
رئال سوسیداد 4 پاس گل
A. Sørloth A. Sørloth
مهاجم
رئال سوسیداد 3 پاس گل
M. Zubimendi M. Zubimendi
هافبک
رئال سوسیداد 3 پاس گل
M. Cho M. Cho
مهاجم
رئال سوسیداد 2 پاس گل
A. Barrenetxea A. Barrenetxea
هافبک
رئال سوسیداد 1 پاس گل
A. Elustondo A. Elustondo
مدافع
رئال سوسیداد 1 پاس گل
A. Munoz A. Munoz
مدافع
رئال سوسیداد 1 پاس گل
I. Zubeldía I. Zubeldía
هافبک
رئال سوسیداد 1 پاس گل
J. Pacheco J. Pacheco
مدافع
رئال سوسیداد 1 پاس گل
M. Oyarzabal M. Oyarzabal
هافبک
رئال سوسیداد 1 پاس گل
A. Gorosabel A. Gorosabel
مدافع
رئال سوسیداد 0 پاس گل
A. Guevara A. Guevara
هافبک
رئال سوسیداد 0 پاس گل
A. Illarramendi A. Illarramendi
هافبک
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Ander Martín Ander Martín
مهاجم
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Andoni Zubiaurre Andoni Zubiaurre
دروازه بان
رئال سوسیداد 0 پاس گل
B. Turrientes B. Turrientes
هافبک
رئال سوسیداد 0 پاس گل
C. Fernández C. Fernández
مهاجم
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Cristo Romero Cristo Romero
مدافع
رئال سوسیداد 0 پاس گل
D. Rico D. Rico
مدافع
رئال سوسیداد 0 پاس گل
E. Arana E. Arana
دروازه بان
رئال سوسیداد 0 پاس گل
J. Olasagasti J. Olasagasti
هافبک
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Le Normand Le Normand
مدافع
رئال سوسیداد 0 پاس گل
M. Merquelanz M. Merquelanz
هافبک
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Pablo Marín Pablo Marín
هافبک
رئال سوسیداد 0 پاس گل
R. Navarro R. Navarro
هافبک
رئال سوسیداد 0 پاس گل
U. González U. González
مدافع
رئال سوسیداد 0 پاس گل
U. Sadiq U. Sadiq
مهاجم
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Unai Marrero Unai Marrero
دروازه بان
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Á. Remiro Á. Remiro
دروازه بان
رئال سوسیداد 0 پاس گل
Álex Sola Álex Sola
مدافع
رئال سوسیداد 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.