اتلتیک بیلبائو

اتلتیک بیلبائو

تاریخ تاسیس: 1898

شهر: Bilbao

ورزشگاه: San Mamés Barria

ظرفیت: 53,289 نفر

San Mamés Barria

لیست بازیکنان

I. Williams I. Williams
مهاجم
اتلتیک بیلبائو 4 گل
G. Guruzeta G. Guruzeta
مهاجم
اتلتیک بیلبائو 3 گل
M. Vesga M. Vesga
هافبک
اتلتیک بیلبائو 2 گل
A. Villalibre A. Villalibre
مهاجم
اتلتیک بیلبائو 1 گل
O. Sancet O. Sancet
هافبک
اتلتیک بیلبائو 1 گل
U. Gómez U. Gómez
هافبک
اتلتیک بیلبائو 1 گل
Y. Berchiche Y. Berchiche
مدافع
اتلتیک بیلبائو 1 گل
A. Herrera A. Herrera
هافبک
اتلتیک بیلبائو 0 گل
A. Paredes A. Paredes
مدافع
اتلتیک بیلبائو 0 گل
B. Prados B. Prados
مدافع
اتلتیک بیلبائو 0 گل
D. García D. García
هافبک
اتلتیک بیلبائو 0 گل
D. Vivian D. Vivian
مدافع
اتلتیک بیلبائو 0 گل
I. García de Albéniz I. García de Albéniz
هافبک
اتلتیک بیلبائو 0 گل
I. Lekue I. Lekue
مدافع
اتلتیک بیلبائو 0 گل
I. Muniain I. Muniain
هافبک
اتلتیک بیلبائو 0 گل
I. Ruiz de Galarreta I. Ruiz de Galarreta
هافبک
اتلتیک بیلبائو 0 گل
J. Agirrezabala J. Agirrezabala
دروازه بان
اتلتیک بیلبائو 0 گل
Javi Martón Javi Martón
مهاجم
اتلتیک بیلبائو 0 گل
Malcom Adu Malcom Adu
هافبک
اتلتیک بیلبائو 0 گل
N. Serrano N. Serrano
هافبک
اتلتیک بیلبائو 0 گل
N. Williams N. Williams
هافبک
اتلتیک بیلبائو 0 گل
O. De Marcos O. De Marcos
مدافع
اتلتیک بیلبائو 0 گل
P. Nolaskoain P. Nolaskoain
مدافع
اتلتیک بیلبائو 0 گل
R. García R. García
هافبک
اتلتیک بیلبائو 0 گل
U. Eguíluz U. Eguíluz
مدافع
اتلتیک بیلبائو 0 گل
U. Simón U. Simón
دروازه بان
اتلتیک بیلبائو 0 گل
Y. Álvarez Y. Álvarez
مدافع
اتلتیک بیلبائو 0 گل
Álex Berenguer Álex Berenguer
هافبک
اتلتیک بیلبائو 0 گل
I. Williams I. Williams
مهاجم
اتلتیک بیلبائو 2 پاس گل
N. Williams N. Williams
هافبک
اتلتیک بیلبائو 2 پاس گل
O. De Marcos O. De Marcos
مدافع
اتلتیک بیلبائو 2 پاس گل
A. Villalibre A. Villalibre
مهاجم
اتلتیک بیلبائو 1 پاس گل
M. Vesga M. Vesga
هافبک
اتلتیک بیلبائو 1 پاس گل
Álex Berenguer Álex Berenguer
هافبک
اتلتیک بیلبائو 1 پاس گل
A. Herrera A. Herrera
هافبک
اتلتیک بیلبائو 0 پاس گل
A. Paredes A. Paredes
مدافع
اتلتیک بیلبائو 0 پاس گل
B. Prados B. Prados
مدافع
اتلتیک بیلبائو 0 پاس گل
D. García D. García
هافبک
اتلتیک بیلبائو 0 پاس گل
D. Vivian D. Vivian
مدافع
اتلتیک بیلبائو 0 پاس گل
G. Guruzeta G. Guruzeta
مهاجم
اتلتیک بیلبائو 0 پاس گل
I. García de Albéniz I. García de Albéniz
هافبک
اتلتیک بیلبائو 0 پاس گل
I. Lekue I. Lekue
مدافع
اتلتیک بیلبائو 0 پاس گل
I. Muniain I. Muniain
هافبک
اتلتیک بیلبائو 0 پاس گل
I. Ruiz de Galarreta I. Ruiz de Galarreta
هافبک
اتلتیک بیلبائو 0 پاس گل
J. Agirrezabala J. Agirrezabala
دروازه بان
اتلتیک بیلبائو 0 پاس گل
Javi Martón Javi Martón
مهاجم
اتلتیک بیلبائو 0 پاس گل
Malcom Adu Malcom Adu
هافبک
اتلتیک بیلبائو 0 پاس گل
N. Serrano N. Serrano
هافبک
اتلتیک بیلبائو 0 پاس گل
O. Sancet O. Sancet
هافبک
اتلتیک بیلبائو 0 پاس گل
P. Nolaskoain P. Nolaskoain
مدافع
اتلتیک بیلبائو 0 پاس گل
R. García R. García
هافبک
اتلتیک بیلبائو 0 پاس گل
U. Eguíluz U. Eguíluz
مدافع
اتلتیک بیلبائو 0 پاس گل
U. Gómez U. Gómez
هافبک
اتلتیک بیلبائو 0 پاس گل
U. Simón U. Simón
دروازه بان
اتلتیک بیلبائو 0 پاس گل
Y. Berchiche Y. Berchiche
مدافع
اتلتیک بیلبائو 0 پاس گل
Y. Álvarez Y. Álvarez
مدافع
اتلتیک بیلبائو 0 پاس گل
چهاره بازیکن