اسپانیول

اسپانیول

تاریخ تاسیس: 1900

شهر: Cornella de Llobregat

ورزشگاه: RCDE Stadium

ظرفیت: 40,423 نفر

RCDE Stadium

لیست بازیکنان

Joselu Joselu
مهاجم
اسپانیول 12 گل
M. Braithwaite M. Braithwaite
مهاجم
اسپانیول 8 گل
S. Darder S. Darder
هافبک
اسپانیول 4 گل
Puado Diaz Puado Diaz
هافبک
اسپانیول 3 گل
E. Exposito E. Exposito
هافبک
اسپانیول 2 گل
Brian Oliván Brian Oliván
مدافع
اسپانیول 1 گل
J. Gragera J. Gragera
هافبک
اسپانیول 1 گل
José Carlos Lazo José Carlos Lazo
هافبک
اسپانیول 1 گل
A. Vidal A. Vidal
مدافع
اسپانیول 0 گل
Adrià Pedrosa Adrià Pedrosa
مدافع
اسپانیول 0 گل
C. Montes C. Montes
مدافع
اسپانیول 0 گل
D. Gómez D. Gómez
مهاجم
اسپانیول 0 گل
D. Suárez D. Suárez
هافبک
اسپانیول 0 گل
D. Villahermosa D. Villahermosa
هافبک
اسپانیول 0 گل
F. Calero F. Calero
مدافع
اسپانیول 0 گل
F. Pacheco F. Pacheco
دروازه بان
اسپانیول 0 گل
G. Gori G. Gori
هافبک
اسپانیول 0 گل
J. García J. García
دروازه بان
اسپانیول 0 گل
Jofre Carreras Jofre Carreras
مهاجم
اسپانیول 0 گل
K. Bare K. Bare
هافبک
اسپانیول 0 گل
L. Cabrera L. Cabrera
مدافع
اسپانیول 0 گل
L. Koleosho L. Koleosho
هافبک
اسپانیول 0 گل
L. Recasens L. Recasens
مدافع
اسپانیول 0 گل
N. Zoubdi N. Zoubdi
مهاجم
اسپانیول 0 گل
Nico Melamed Nico Melamed
هافبک
اسپانیول 0 گل
O. El Hilali O. El Hilali
مدافع
اسپانیول 0 گل
Oier Oier
دروازه بان
اسپانیول 0 گل
Pierre-Gabriel Pierre-Gabriel
مدافع
اسپانیول 0 گل
Rubén Sáez Rubén Sáez
مدافع
اسپانیول 0 گل
Sergi Gómez Sergi Gómez
مدافع
اسپانیول 0 گل
Simo Simo
مدافع
اسپانیول 0 گل
Vinicius Souza Vinicius Souza
هافبک
اسپانیول 0 گل
Álvaro Fernández Álvaro Fernández
دروازه بان
اسپانیول 0 گل
Ángel Fortuño Ángel Fortuño
دروازه بان
اسپانیول 0 گل
Óscar Gil Óscar Gil
مدافع
اسپانیول 0 گل
Brian Oliván Brian Oliván
مدافع
اسپانیول 5 پاس گل
E. Exposito E. Exposito
هافبک
اسپانیول 2 پاس گل
Joselu Joselu
مهاجم
اسپانیول 2 پاس گل
Nico Melamed Nico Melamed
هافبک
اسپانیول 2 پاس گل
Rubén Sáez Rubén Sáez
مدافع
اسپانیول 2 پاس گل
S. Darder S. Darder
هافبک
اسپانیول 2 پاس گل
A. Vidal A. Vidal
مدافع
اسپانیول 1 پاس گل
José Carlos Lazo José Carlos Lazo
هافبک
اسپانیول 1 پاس گل
M. Braithwaite M. Braithwaite
مهاجم
اسپانیول 1 پاس گل
Puado Diaz Puado Diaz
هافبک
اسپانیول 1 پاس گل
Óscar Gil Óscar Gil
مدافع
اسپانیول 1 پاس گل
Adrià Pedrosa Adrià Pedrosa
مدافع
اسپانیول 0 پاس گل
C. Montes C. Montes
مدافع
اسپانیول 0 پاس گل
D. Gómez D. Gómez
مهاجم
اسپانیول 0 پاس گل
D. Suárez D. Suárez
هافبک
اسپانیول 0 پاس گل
D. Villahermosa D. Villahermosa
هافبک
اسپانیول 0 پاس گل
F. Calero F. Calero
مدافع
اسپانیول 0 پاس گل
F. Pacheco F. Pacheco
دروازه بان
اسپانیول 0 پاس گل
G. Gori G. Gori
هافبک
اسپانیول 0 پاس گل
J. García J. García
دروازه بان
اسپانیول 0 پاس گل
J. Gragera J. Gragera
هافبک
اسپانیول 0 پاس گل
Jofre Carreras Jofre Carreras
مهاجم
اسپانیول 0 پاس گل
K. Bare K. Bare
هافبک
اسپانیول 0 پاس گل
L. Cabrera L. Cabrera
مدافع
اسپانیول 0 پاس گل
L. Koleosho L. Koleosho
هافبک
اسپانیول 0 پاس گل
L. Recasens L. Recasens
مدافع
اسپانیول 0 پاس گل
N. Zoubdi N. Zoubdi
مهاجم
اسپانیول 0 پاس گل
O. El Hilali O. El Hilali
مدافع
اسپانیول 0 پاس گل
Oier Oier
دروازه بان
اسپانیول 0 پاس گل
Pierre-Gabriel Pierre-Gabriel
مدافع
اسپانیول 0 پاس گل
Sergi Gómez Sergi Gómez
مدافع
اسپانیول 0 پاس گل
Simo Simo
مدافع
اسپانیول 0 پاس گل
Vinicius Souza Vinicius Souza
هافبک
اسپانیول 0 پاس گل
Álvaro Fernández Álvaro Fernández
دروازه بان
اسپانیول 0 پاس گل
Ángel Fortuño Ángel Fortuño
دروازه بان
اسپانیول 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.