آلاوز

آلاوز

تاریخ تاسیس: 1921

شهر: Vitoria-Gasteiz

ورزشگاه: Estadio de Mendizorroza

ظرفیت: 19,840 نفر

Estadio de Mendizorroza

برنامه بازی های آلاوز

شنبه، 10 آبان 1399
1 - 1
یکشنبه، 18 آبان 1399
1 - 1
یکشنبه، 2 آذر 1399
2 - 2
شنبه، 8 آذر 1399
1 - 2
یکشنبه، 16 آذر 1399
23:30
شنبه، 22 آذر 1399
21:00
یکشنبه، 30 آذر 1399
16:30

لیست بازیکنان

Lucas Pérez Lucas Pérez
مهاجم
آلاوز 3 گل
Joselu Joselu
مهاجم
آلاوز 2 گل
Borja Sainz Borja Sainz
هافبک
آلاوز 1 گل
Edgar Méndez Edgar Méndez
هافبک
آلاوز 1 گل
Luis Rioja Luis Rioja
هافبک
آلاوز 1 گل
Pina Pina
هافبک
آلاوز 1 گل
R. Ely R. Ely
مدافع
آلاوز 1 گل
X. Navarro X. Navarro
مدافع
آلاوز 1 گل
A. Mahmoud A. Mahmoud
هافبک
آلاوز 0 گل
Adrián Marín Adrián Marín
مدافع
آلاوز 0 گل
Alberto Rodríguez Alberto Rodríguez
مدافع
آلاوز 0 گل
Anderson Cruz Anderson Cruz
مهاجم
آلاوز 0 گل
Aritz Castro Aritz Castro
مدافع
آلاوز 0 گل
Burgui Burgui
مهاجم
آلاوز 0 گل
Deyverson Deyverson
مهاجم
آلاوز 0 گل
Fernando Pacheco Fernando Pacheco
دروازه بان
آلاوز 0 گل
Ismael Gutiérrez Ismael Gutiérrez
هافبک
آلاوز 0 گل
J. Guidetti J. Guidetti
مهاجم
آلاوز 0 گل
Javi López Javi López
مدافع
آلاوز 0 گل
Javier Muñoz Javier Muñoz
هافبک
آلاوز 0 گل
José Rodríguez José Rodríguez
هافبک
آلاوز 0 گل
Jota Peleteiro Jota Peleteiro
هافبک
آلاوز 0 گل
Laguardia Laguardia
مدافع
آلاوز 0 گل
Lejeune Lejeune
مدافع
آلاوز 0 گل
Manu García Manu García
هافبک
آلاوز 0 گل
Martin Martin
مدافع
آلاوز 0 گل
O. Verdon O. Verdon
مدافع
آلاوز 0 گل
Paulino Paulino
مهاجم
آلاوز 0 گل
Pons Pons
هافبک
آلاوز 0 گل
R. Battaglia R. Battaglia
هافبک
آلاوز 0 گل
Rafa Navarro Rafa Navarro
مدافع
آلاوز 0 گل
Rubén Duarte Rubén Duarte
مدافع
آلاوز 0 گل
Sergi García Sergi García
هافبک
آلاوز 0 گل
Sivera Sivera
دروازه بان
آلاوز 0 گل
Tomas Tavares Tomas Tavares
مدافع
آلاوز 0 گل
Deyverson Deyverson
مهاجم
آلاوز 2 پاس گل
Lucas Pérez Lucas Pérez
مهاجم
آلاوز 2 پاس گل
Edgar Méndez Edgar Méndez
هافبک
آلاوز 1 پاس گل
Jota Peleteiro Jota Peleteiro
هافبک
آلاوز 1 پاس گل
A. Mahmoud A. Mahmoud
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
Adrián Marín Adrián Marín
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
Alberto Rodríguez Alberto Rodríguez
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
Anderson Cruz Anderson Cruz
مهاجم
آلاوز 0 پاس گل
Aritz Castro Aritz Castro
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
Borja Sainz Borja Sainz
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
Burgui Burgui
مهاجم
آلاوز 0 پاس گل
Fernando Pacheco Fernando Pacheco
دروازه بان
آلاوز 0 پاس گل
Ismael Gutiérrez Ismael Gutiérrez
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
J. Guidetti J. Guidetti
مهاجم
آلاوز 0 پاس گل
Javi López Javi López
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
Javier Muñoz Javier Muñoz
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
Joselu Joselu
مهاجم
آلاوز 0 پاس گل
José Rodríguez José Rodríguez
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
Laguardia Laguardia
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
Lejeune Lejeune
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
Luis Rioja Luis Rioja
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
Manu García Manu García
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
Martin Martin
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
O. Verdon O. Verdon
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
Paulino Paulino
مهاجم
آلاوز 0 پاس گل
Pina Pina
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
Pons Pons
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
R. Battaglia R. Battaglia
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
R. Ely R. Ely
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
Rafa Navarro Rafa Navarro
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
Rubén Duarte Rubén Duarte
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
Sergi García Sergi García
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
Sivera Sivera
دروازه بان
آلاوز 0 پاس گل
Tomas Tavares Tomas Tavares
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
X. Navarro X. Navarro
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.