آلاوز

آلاوز

تاریخ تاسیس: 1921

شهر: Vitoria-Gasteiz

ورزشگاه: Estadio de Mendizorroza

ظرفیت: 19,840 نفر

Estadio de Mendizorroza

برنامه بازی های آلاوز

یکشنبه، 13 بهمن 1398
1 - 1
جمعه، 18 بهمن 1398
2 - 1
شنبه، 26 بهمن 1398
1 - 0
یکشنبه، 4 اسفند 1398
2 - 1
شنبه، 10 اسفند 1398
1 - 1
جمعه، 16 اسفند 1398
1 - 1
یکشنبه، 25 اسفند 1398

لیست بازیکنان

Lucas Pérez Lucas Pérez
مهاجم
آلاوز 11 گل
Joselu Joselu
مهاجم
آلاوز 9 گل
Aleix Vidal Aleix Vidal
مدافع
آلاوز 2 گل
Edgar Méndez Edgar Méndez
هافبک
آلاوز 1 گل
L. Magallán L. Magallán
مدافع
آلاوز 1 گل
Laguardia Laguardia
مدافع
آلاوز 1 گل
O. Burke O. Burke
هافبک
آلاوز 1 گل
Pina Pina
هافبک
آلاوز 1 گل
Pons Pons
هافبک
آلاوز 1 گل
R. Ely R. Ely
مدافع
آلاوز 1 گل
Adrián Marín Adrián Marín
مدافع
آلاوز 0 گل
Alberto Rodríguez Alberto Rodríguez
مدافع
آلاوز 0 گل
Borja Sainz Borja Sainz
هافبک
آلاوز 0 گل
Burgui Burgui
مهاجم
آلاوز 0 گل
Fernando Pacheco Fernando Pacheco
دروازه بان
آلاوز 0 گل
Ismael Gutiérrez Ismael Gutiérrez
هافبک
آلاوز 0 گل
Javier Muñoz Javier Muñoz
هافبک
آلاوز 0 گل
L. Fejsa L. Fejsa
هافبک
آلاوز 0 گل
Luis Rioja Luis Rioja
هافبک
آلاوز 0 گل
Manu García Manu García
هافبک
آلاوز 0 گل
Martin Martin
مدافع
آلاوز 0 گل
Navarro Navarro
مدافع
آلاوز 0 گل
O. Verdon O. Verdon
مدافع
آلاوز 0 گل
Roberto Jiménez Roberto Jiménez
دروازه بان
آلاوز 0 گل
Rubén Duarte Rubén Duarte
مدافع
آلاوز 0 گل
Víctor Camarasa Víctor Camarasa
هافبک
آلاوز 0 گل
Lucas Pérez Lucas Pérez
مهاجم
آلاوز 5 پاس گل
Aleix Vidal Aleix Vidal
مدافع
آلاوز 4 پاس گل
Joselu Joselu
مهاجم
آلاوز 2 پاس گل
Laguardia Laguardia
مدافع
آلاوز 2 پاس گل
Martin Martin
مدافع
آلاوز 1 پاس گل
O. Burke O. Burke
هافبک
آلاوز 1 پاس گل
Pons Pons
هافبک
آلاوز 1 پاس گل
Rubén Duarte Rubén Duarte
مدافع
آلاوز 1 پاس گل
Adrián Marín Adrián Marín
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
Alberto Rodríguez Alberto Rodríguez
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
Borja Sainz Borja Sainz
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
Burgui Burgui
مهاجم
آلاوز 0 پاس گل
Edgar Méndez Edgar Méndez
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
Fernando Pacheco Fernando Pacheco
دروازه بان
آلاوز 0 پاس گل
Ismael Gutiérrez Ismael Gutiérrez
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
Javier Muñoz Javier Muñoz
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
L. Fejsa L. Fejsa
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
L. Magallán L. Magallán
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
Luis Rioja Luis Rioja
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
Manu García Manu García
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
Navarro Navarro
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
O. Verdon O. Verdon
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
Pina Pina
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
R. Ely R. Ely
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
Roberto Jiménez Roberto Jiménez
دروازه بان
آلاوز 0 پاس گل
Víctor Camarasa Víctor Camarasa
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.