آلاوز

آلاوز

تاریخ تاسیس: 1921

شهر: Vitoria-Gasteiz

ورزشگاه: Estadio de Mendizorroza

ظرفیت: 19,840 نفر

Estadio de Mendizorroza

برنامه بازی های آلاوز

یکشنبه، 14 آبان 1402
1 - 0
یکشنبه، 21 آبان 1402
2 - 1
جمعه، 3 آذر 1402
3 - 1
یکشنبه، 12 آذر 1402
0 - 0
شنبه، 18 آذر 1402
16:30
دوشنبه، 27 آذر 1402
23:30
چهارشنبه، 29 آذر 1402
20:00

لیست بازیکنان

Samu Samu
مهاجم
آلاوز 5 گل
E. Kike E. Kike
مهاجم
آلاوز 2 گل
A. Guevara A. Guevara
هافبک
آلاوز 1 گل
A. Rebbach A. Rebbach
هافبک
آلاوز 1 گل
A. Sedlar A. Sedlar
مدافع
آلاوز 1 گل
L. Rioja L. Rioja
هافبک
آلاوز 1 گل
R. Duarte R. Duarte
مدافع
آلاوز 1 گل
A. Abqar A. Abqar
مدافع
آلاوز 0 گل
A. Blanco A. Blanco
هافبک
آلاوز 0 گل
A. Giménez A. Giménez
دروازه بان
آلاوز 0 گل
A. Gorosabel A. Gorosabel
مدافع
آلاوز 0 گل
A. Sivera A. Sivera
دروازه بان
آلاوز 0 گل
A. Sánchez A. Sánchez
هافبک
آلاوز 0 گل
C. Benavídez C. Benavídez
هافبک
آلاوز 0 گل
E. Ortiz E. Ortiz
مدافع
آلاوز 0 گل
G. Gagua G. Gagua
مهاجم
آلاوز 0 گل
G. García G. García
دروازه بان
آلاوز 0 گل
G. Simeone G. Simeone
مهاجم
آلاوز 0 گل
I. Hagi I. Hagi
هافبک
آلاوز 0 گل
J. Guridi J. Guridi
هافبک
آلاوز 0 گل
J. Karrikaburu J. Karrikaburu
مهاجم
آلاوز 0 گل
J. López J. López
مدافع
آلاوز 0 گل
J. Panichelli J. Panichelli
مهاجم
آلاوز 0 گل
J. Álvarez J. Álvarez
مدافع
آلاوز 0 گل
Jesús Owono Jesús Owono
دروازه بان
آلاوز 0 گل
M. Diallo M. Diallo
مهاجم
آلاوز 0 گل
N. Maraš N. Maraš
مدافع
آلاوز 0 گل
N. Tenaglia N. Tenaglia
مدافع
آلاوز 0 گل
R. Montero R. Montero
دروازه بان
آلاوز 0 گل
Rafa Marín Rafa Marín
مدافع
آلاوز 0 گل
S. Sevilla S. Sevilla
هافبک
آلاوز 0 گل
T. Mendes T. Mendes
هافبک
آلاوز 0 گل
U. Ropero U. Ropero
هافبک
آلاوز 0 گل
X. Alkain X. Alkain
هافبک
آلاوز 0 گل
Á. Balboa Á. Balboa
هافبک
آلاوز 0 گل
Á. Sola Á. Sola
مدافع
آلاوز 0 گل
J. Guridi J. Guridi
هافبک
آلاوز 3 پاس گل
J. López J. López
مدافع
آلاوز 3 پاس گل
L. Rioja L. Rioja
هافبک
آلاوز 3 پاس گل
I. Hagi I. Hagi
هافبک
آلاوز 1 پاس گل
A. Abqar A. Abqar
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
A. Blanco A. Blanco
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
A. Giménez A. Giménez
دروازه بان
آلاوز 0 پاس گل
A. Gorosabel A. Gorosabel
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
A. Guevara A. Guevara
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
A. Rebbach A. Rebbach
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
A. Sedlar A. Sedlar
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
A. Sivera A. Sivera
دروازه بان
آلاوز 0 پاس گل
A. Sánchez A. Sánchez
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
C. Benavídez C. Benavídez
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
E. Kike E. Kike
مهاجم
آلاوز 0 پاس گل
E. Ortiz E. Ortiz
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
G. Gagua G. Gagua
مهاجم
آلاوز 0 پاس گل
G. García G. García
دروازه بان
آلاوز 0 پاس گل
G. Simeone G. Simeone
مهاجم
آلاوز 0 پاس گل
J. Karrikaburu J. Karrikaburu
مهاجم
آلاوز 0 پاس گل
J. Panichelli J. Panichelli
مهاجم
آلاوز 0 پاس گل
J. Álvarez J. Álvarez
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
Jesús Owono Jesús Owono
دروازه بان
آلاوز 0 پاس گل
M. Diallo M. Diallo
مهاجم
آلاوز 0 پاس گل
N. Maraš N. Maraš
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
N. Tenaglia N. Tenaglia
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
R. Duarte R. Duarte
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
R. Montero R. Montero
دروازه بان
آلاوز 0 پاس گل
Rafa Marín Rafa Marín
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
S. Sevilla S. Sevilla
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
Samu Samu
مهاجم
آلاوز 0 پاس گل
T. Mendes T. Mendes
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
U. Ropero U. Ropero
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
X. Alkain X. Alkain
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
Á. Balboa Á. Balboa
هافبک
آلاوز 0 پاس گل
Á. Sola Á. Sola
مدافع
آلاوز 0 پاس گل
چهاره بازیکن