سلتاویگو

سلتاویگو

تاریخ تاسیس: 1923

شهر: Vigo

ورزشگاه: Abanca-Balaídos

ظرفیت: 31,800 نفر

Abanca-Balaídos

لیست بازیکنان

A. Solari A. Solari
هافبک
سلتاویگو 0 گل
Alfon González Alfon González
مهاجم
سلتاویگو 0 گل
Araujo Araujo
مدافع
سلتاویگو 0 گل
Beltran Beltran
هافبک
سلتاویگو 0 گل
C. Dominguez C. Dominguez
مدافع
سلتاویگو 0 گل
Denis Suárez Denis Suárez
هافبک
سلتاویگو 0 گل
E. Mor E. Mor
هافبک
سلتاویگو 0 گل
F. Cervi F. Cervi
هافبک
سلتاویگو 0 گل
F. Ferreyra F. Ferreyra
مهاجم
سلتاویگو 0 گل
Gabri Veiga Gabri Veiga
هافبک
سلتاویگو 0 گل
Galan Galan
هافبک
سلتاویگو 0 گل
Hugo Mallo Hugo Mallo
مدافع
سلتاویگو 0 گل
Iago Aspas Iago Aspas
مهاجم
سلتاویگو 0 گل
Iker Losada Iker Losada
هافبک
سلتاویگو 0 گل
Iván Villar Iván Villar
دروازه بان
سلتاویگو 0 گل
J. Aidoo J. Aidoo
مدافع
سلتاویگو 0 گل
J. Holsgrove J. Holsgrove
هافبک
سلتاویگو 0 گل
J. Murillo J. Murillo
مدافع
سلتاویگو 0 گل
José Fontán José Fontán
مدافع
سلتاویگو 0 گل
Kevin Vázquez Kevin Vázquez
مدافع
سلتاویگو 0 گل
L. De León L. De León
مهاجم
سلتاویگو 0 گل
Martín Caricol Martín Caricol
مدافع
سلتاویگو 0 گل
Mendez Mendez
هافبک
سلتاویگو 0 گل
Miguel Baeza Miguel Baeza
هافبک
سلتاویگو 0 گل
Miguel Rodríguez Miguel Rodríguez
مهاجم
سلتاویگو 0 گل
Nolito Nolito
هافبک
سلتاویگو 0 گل
R. Tapia R. Tapia
هافبک
سلتاویگو 0 گل
Rubén Blanco Rubén Blanco
دروازه بان
سلتاویگو 0 گل
Santi Mina Santi Mina
هافبک
سلتاویگو 0 گل
A. Solari A. Solari
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
Alfon González Alfon González
مهاجم
سلتاویگو 0 پاس گل
Araujo Araujo
مدافع
سلتاویگو 0 پاس گل
Beltran Beltran
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
C. Dominguez C. Dominguez
مدافع
سلتاویگو 0 پاس گل
Denis Suárez Denis Suárez
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
E. Mor E. Mor
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
F. Cervi F. Cervi
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
F. Ferreyra F. Ferreyra
مهاجم
سلتاویگو 0 پاس گل
Gabri Veiga Gabri Veiga
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
Galan Galan
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
Hugo Mallo Hugo Mallo
مدافع
سلتاویگو 0 پاس گل
Iago Aspas Iago Aspas
مهاجم
سلتاویگو 0 پاس گل
Iker Losada Iker Losada
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
Iván Villar Iván Villar
دروازه بان
سلتاویگو 0 پاس گل
J. Aidoo J. Aidoo
مدافع
سلتاویگو 0 پاس گل
J. Holsgrove J. Holsgrove
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
J. Murillo J. Murillo
مدافع
سلتاویگو 0 پاس گل
José Fontán José Fontán
مدافع
سلتاویگو 0 پاس گل
Kevin Vázquez Kevin Vázquez
مدافع
سلتاویگو 0 پاس گل
L. De León L. De León
مهاجم
سلتاویگو 0 پاس گل
Martín Caricol Martín Caricol
مدافع
سلتاویگو 0 پاس گل
Mendez Mendez
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
Miguel Baeza Miguel Baeza
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
Miguel Rodríguez Miguel Rodríguez
مهاجم
سلتاویگو 0 پاس گل
Nolito Nolito
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
R. Tapia R. Tapia
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
Rubén Blanco Rubén Blanco
دروازه بان
سلتاویگو 0 پاس گل
Santi Mina Santi Mina
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.