سلتاویگو

سلتاویگو

تاریخ تاسیس: 1923

شهر: Vigo

ورزشگاه: Abanca-Balaídos

ظرفیت: 31,800 نفر

Abanca-Balaídos

لیست بازیکنان

J. Strand Larsen J. Strand Larsen
مهاجم
سلتاویگو 2 گل
A. Douvikas A. Douvikas
مهاجم
سلتاویگو 1 گل
O. Mingueza O. Mingueza
مدافع
سلتاویگو 1 گل
U. Núñez U. Núñez
مدافع
سلتاویگو 1 گل
W. Swedberg W. Swedberg
هافبک
سلتاویگو 1 گل
A. González A. González
هافبک
سلتاویگو 0 گل
A. Marchesín A. Marchesín
دروازه بان
سلتاویگو 0 گل
C. Dominguez C. Dominguez
مدافع
سلتاویگو 0 گل
C. Dotor C. Dotor
هافبک
سلتاویگو 0 گل
C. Pérez C. Pérez
هافبک
سلتاویگو 0 گل
C. Starfelt C. Starfelt
مدافع
سلتاویگو 0 گل
Coke Carrillo Coke Carrillo
دروازه بان
سلتاویگو 0 گل
F. Beltran F. Beltran
هافبک
سلتاویگو 0 گل
F. Cervi F. Cervi
هافبک
سلتاویگو 0 گل
F. López F. López
مهاجم
سلتاویگو 0 گل
H. Sotelo H. Sotelo
هافبک
سلتاویگو 0 گل
H. Álvarez H. Álvarez
هافبک
سلتاویگو 0 گل
I. Aspas I. Aspas
مهاجم
سلتاویگو 0 گل
I. Villar I. Villar
دروازه بان
سلتاویگو 0 گل
J. Aidoo J. Aidoo
مدافع
سلتاویگو 0 گل
J. Bamba J. Bamba
هافبک
سلتاویگو 0 گل
K. Vázquez K. Vázquez
مدافع
سلتاویگو 0 گل
L. De La Torre L. De La Torre
هافبک
سلتاویگو 0 گل
M. Ristić M. Ristić
مدافع
سلتاویگو 0 گل
M. Rodríguez M. Rodríguez
مهاجم
سلتاویگو 0 گل
M. Sánchez M. Sánchez
مدافع
سلتاویگو 0 گل
P. Durán P. Durán
مهاجم
سلتاویگو 0 گل
R. Tapia R. Tapia
هافبک
سلتاویگو 0 گل
Ruly García Ruly García
دروازه بان
سلتاویگو 0 گل
V. Guaita V. Guaita
دروازه بان
سلتاویگو 0 گل
I. Aspas I. Aspas
مهاجم
سلتاویگو 2 پاس گل
L. De La Torre L. De La Torre
هافبک
سلتاویگو 1 پاس گل
M. Sánchez M. Sánchez
مدافع
سلتاویگو 1 پاس گل
A. Douvikas A. Douvikas
مهاجم
سلتاویگو 0 پاس گل
A. González A. González
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
A. Marchesín A. Marchesín
دروازه بان
سلتاویگو 0 پاس گل
C. Dominguez C. Dominguez
مدافع
سلتاویگو 0 پاس گل
C. Dotor C. Dotor
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
C. Pérez C. Pérez
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
C. Starfelt C. Starfelt
مدافع
سلتاویگو 0 پاس گل
Coke Carrillo Coke Carrillo
دروازه بان
سلتاویگو 0 پاس گل
F. Beltran F. Beltran
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
F. Cervi F. Cervi
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
F. López F. López
مهاجم
سلتاویگو 0 پاس گل
H. Sotelo H. Sotelo
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
H. Álvarez H. Álvarez
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
I. Villar I. Villar
دروازه بان
سلتاویگو 0 پاس گل
J. Aidoo J. Aidoo
مدافع
سلتاویگو 0 پاس گل
J. Bamba J. Bamba
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
J. Strand Larsen J. Strand Larsen
مهاجم
سلتاویگو 0 پاس گل
K. Vázquez K. Vázquez
مدافع
سلتاویگو 0 پاس گل
M. Ristić M. Ristić
مدافع
سلتاویگو 0 پاس گل
M. Rodríguez M. Rodríguez
مهاجم
سلتاویگو 0 پاس گل
O. Mingueza O. Mingueza
مدافع
سلتاویگو 0 پاس گل
P. Durán P. Durán
مهاجم
سلتاویگو 0 پاس گل
R. Tapia R. Tapia
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
Ruly García Ruly García
دروازه بان
سلتاویگو 0 پاس گل
U. Núñez U. Núñez
مدافع
سلتاویگو 0 پاس گل
V. Guaita V. Guaita
دروازه بان
سلتاویگو 0 پاس گل
W. Swedberg W. Swedberg
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
چهاره بازیکن