سلتاویگو

سلتاویگو

تاریخ تاسیس: 1923

شهر: Vigo

ورزشگاه: Abanca-Balaídos

ظرفیت: 31,800 نفر

Abanca-Balaídos

لیست بازیکنان

Iago Aspas Iago Aspas
مهاجم
سلتاویگو 12 گل
Gabri Veiga Gabri Veiga
هافبک
سلتاویگو 9 گل
J. Aidoo J. Aidoo
مدافع
سلتاویگو 2 گل
J. Strand Larsen J. Strand Larsen
مهاجم
سلتاویگو 2 گل
Ó. Rodríguez Ó. Rodríguez
هافبک
سلتاویگو 2 گل
C. Pérez C. Pérez
هافبک
سلتاویگو 1 گل
G. Paciência G. Paciência
مهاجم
سلتاویگو 1 گل
H. Seferović H. Seferović
مهاجم
سلتاویگو 1 گل
A. Marchesín A. Marchesín
دروازه بان
سلتاویگو 0 گل
A. Solari A. Solari
هافبک
سلتاویگو 0 گل
Alfon González Alfon González
هافبک
سلتاویگو 0 گل
C. Dominguez C. Dominguez
مدافع
سلتاویگو 0 گل
F. Beltran F. Beltran
هافبک
سلتاویگو 0 گل
F. Cervi F. Cervi
هافبک
سلتاویگو 0 گل
Fran López Fran López
مهاجم
سلتاویگو 0 گل
H. Sotelo H. Sotelo
هافبک
سلتاویگو 0 گل
Hugo Mallo Hugo Mallo
مدافع
سلتاویگو 0 گل
Hugo Álvarez Hugo Álvarez
هافبک
سلتاویگو 0 گل
Iván Villar Iván Villar
دروازه بان
سلتاویگو 0 گل
J. Galan J. Galan
هافبک
سلتاویگو 0 گل
K. Vázquez K. Vázquez
مدافع
سلتاویگو 0 گل
L. De La Torre L. De La Torre
هافبک
سلتاویگو 0 گل
M. Rodríguez M. Rodríguez
مهاجم
سلتاویگو 0 گل
O. Mingueza O. Mingueza
مدافع
سلتاویگو 0 گل
Pablo Durán Pablo Durán
مهاجم
سلتاویگو 0 گل
R. Tapia R. Tapia
هافبک
سلتاویگو 0 گل
Unai Núñez Unai Núñez
مدافع
سلتاویگو 0 گل
W. Swedberg W. Swedberg
هافبک
سلتاویگو 0 گل
C. Pérez C. Pérez
هافبک
سلتاویگو 4 پاس گل
F. Cervi F. Cervi
هافبک
سلتاویگو 3 پاس گل
Gabri Veiga Gabri Veiga
هافبک
سلتاویگو 3 پاس گل
Iago Aspas Iago Aspas
مهاجم
سلتاویگو 3 پاس گل
J. Strand Larsen J. Strand Larsen
مهاجم
سلتاویگو 3 پاس گل
J. Galan J. Galan
هافبک
سلتاویگو 2 پاس گل
L. De La Torre L. De La Torre
هافبک
سلتاویگو 2 پاس گل
A. Solari A. Solari
هافبک
سلتاویگو 1 پاس گل
F. Beltran F. Beltran
هافبک
سلتاویگو 1 پاس گل
A. Marchesín A. Marchesín
دروازه بان
سلتاویگو 0 پاس گل
Alfon González Alfon González
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
C. Dominguez C. Dominguez
مدافع
سلتاویگو 0 پاس گل
Fran López Fran López
مهاجم
سلتاویگو 0 پاس گل
G. Paciência G. Paciência
مهاجم
سلتاویگو 0 پاس گل
H. Seferović H. Seferović
مهاجم
سلتاویگو 0 پاس گل
H. Sotelo H. Sotelo
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
Hugo Mallo Hugo Mallo
مدافع
سلتاویگو 0 پاس گل
Hugo Álvarez Hugo Álvarez
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
Iván Villar Iván Villar
دروازه بان
سلتاویگو 0 پاس گل
J. Aidoo J. Aidoo
مدافع
سلتاویگو 0 پاس گل
K. Vázquez K. Vázquez
مدافع
سلتاویگو 0 پاس گل
M. Rodríguez M. Rodríguez
مهاجم
سلتاویگو 0 پاس گل
O. Mingueza O. Mingueza
مدافع
سلتاویگو 0 پاس گل
Pablo Durán Pablo Durán
مهاجم
سلتاویگو 0 پاس گل
R. Tapia R. Tapia
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
Unai Núñez Unai Núñez
مدافع
سلتاویگو 0 پاس گل
W. Swedberg W. Swedberg
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
Ó. Rodríguez Ó. Rodríguez
هافبک
سلتاویگو 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.