لاس پالماس

لاس پالماس

تاریخ تاسیس: 1949

شهر: Las Palmas de Gran Canaria

ورزشگاه: Estadio de Gran Canaria

ظرفیت: 31,250 نفر

Estadio de Gran Canaria