رئال بتیس

رئال بتیس

تاریخ تاسیس: 1907

شهر: Sevilla

ورزشگاه: Estadio Benito Villamarín

ظرفیت: 60,721 نفر

Estadio Benito Villamarín

لیست بازیکنان

W. José W. José
مهاجم
رئال بتیس 3 گل
A. Diao A. Diao
هافبک
رئال بتیس 2 گل
A. Ezzalzouli A. Ezzalzouli
هافبک
رئال بتیس 1 گل
A. Pérez A. Pérez
هافبک
رئال بتیس 1 گل
G. Rodríguez G. Rodríguez
هافبک
رئال بتیس 1 گل
Isco Isco
هافبک
رئال بتیس 1 گل
M. Roca M. Roca
هافبک
رئال بتیس 1 گل
A. Guardado A. Guardado
هافبک
رئال بتیس 0 گل
A. Ruibal A. Ruibal
هافبک
رئال بتیس 0 گل
Abner Abner
مدافع
رئال بتیس 0 گل
B. Iglesias B. Iglesias
مهاجم
رئال بتیس 0 گل
C. Bravo C. Bravo
دروازه بان
رئال بتیس 0 گل
C. Riad C. Riad
مدافع
رئال بتیس 0 گل
D. Pérez D. Pérez
هافبک
رئال بتیس 0 گل
E. Fernández E. Fernández
هافبک
رئال بتیس 0 گل
F. Delgado F. Delgado
مدافع
رئال بتیس 0 گل
F. Vieites F. Vieites
دروازه بان
رئال بتیس 0 گل
G. Fernandes G. Fernandes
دروازه بان
رئال بتیس 0 گل
G. García G. García
دروازه بان
رئال بتیس 0 گل
G. Pezzella G. Pezzella
مدافع
رئال بتیس 0 گل
H. Bellerín H. Bellerín
مدافع
رئال بتیس 0 گل
J. Calderón J. Calderón
هافبک
رئال بتیس 0 گل
J. Cruz J. Cruz
هافبک
رئال بتیس 0 گل
J. Lara J. Lara
هافبک
رئال بتیس 0 گل
J. Miranda J. Miranda
مدافع
رئال بتیس 0 گل
Kike Kike
مدافع
رئال بتیس 0 گل
L. Henrique L. Henrique
هافبک
رئال بتیس 0 گل
M. Bartra M. Bartra
مدافع
رئال بتیس 0 گل
N. Fekir N. Fekir
هافبک
رئال بتیس 0 گل
P. Busto P. Busto
مدافع
رئال بتیس 0 گل
R. Silva R. Silva
دروازه بان
رئال بتیس 0 گل
R. Visus R. Visus
مدافع
رئال بتیس 0 گل
Rodri Rodri
هافبک
رئال بتیس 0 گل
S. Altimira S. Altimira
هافبک
رئال بتیس 0 گل
W. Carvalho W. Carvalho
هافبک
رئال بتیس 0 گل
Y. Fekir Y. Fekir
هافبک
رئال بتیس 0 گل
Y. Sabaly Y. Sabaly
مدافع
رئال بتیس 0 گل
A. Pérez A. Pérez
هافبک
رئال بتیس 1 پاس گل
A. Ruibal A. Ruibal
هافبک
رئال بتیس 1 پاس گل
Isco Isco
هافبک
رئال بتیس 1 پاس گل
L. Henrique L. Henrique
هافبک
رئال بتیس 1 پاس گل
M. Roca M. Roca
هافبک
رئال بتیس 1 پاس گل
W. Carvalho W. Carvalho
هافبک
رئال بتیس 1 پاس گل
Y. Sabaly Y. Sabaly
مدافع
رئال بتیس 1 پاس گل
A. Diao A. Diao
هافبک
رئال بتیس 0 پاس گل
A. Ezzalzouli A. Ezzalzouli
هافبک
رئال بتیس 0 پاس گل
A. Guardado A. Guardado
هافبک
رئال بتیس 0 پاس گل
Abner Abner
مدافع
رئال بتیس 0 پاس گل
B. Iglesias B. Iglesias
مهاجم
رئال بتیس 0 پاس گل
C. Bravo C. Bravo
دروازه بان
رئال بتیس 0 پاس گل
C. Riad C. Riad
مدافع
رئال بتیس 0 پاس گل
D. Pérez D. Pérez
هافبک
رئال بتیس 0 پاس گل
E. Fernández E. Fernández
هافبک
رئال بتیس 0 پاس گل
F. Delgado F. Delgado
مدافع
رئال بتیس 0 پاس گل
F. Vieites F. Vieites
دروازه بان
رئال بتیس 0 پاس گل
G. Fernandes G. Fernandes
دروازه بان
رئال بتیس 0 پاس گل
G. García G. García
دروازه بان
رئال بتیس 0 پاس گل
G. Pezzella G. Pezzella
مدافع
رئال بتیس 0 پاس گل
G. Rodríguez G. Rodríguez
هافبک
رئال بتیس 0 پاس گل
H. Bellerín H. Bellerín
مدافع
رئال بتیس 0 پاس گل
J. Calderón J. Calderón
هافبک
رئال بتیس 0 پاس گل
J. Cruz J. Cruz
هافبک
رئال بتیس 0 پاس گل
J. Lara J. Lara
هافبک
رئال بتیس 0 پاس گل
J. Miranda J. Miranda
مدافع
رئال بتیس 0 پاس گل
Kike Kike
مدافع
رئال بتیس 0 پاس گل
M. Bartra M. Bartra
مدافع
رئال بتیس 0 پاس گل
N. Fekir N. Fekir
هافبک
رئال بتیس 0 پاس گل
P. Busto P. Busto
مدافع
رئال بتیس 0 پاس گل
R. Silva R. Silva
دروازه بان
رئال بتیس 0 پاس گل
R. Visus R. Visus
مدافع
رئال بتیس 0 پاس گل
Rodri Rodri
هافبک
رئال بتیس 0 پاس گل
S. Altimira S. Altimira
هافبک
رئال بتیس 0 پاس گل
W. José W. José
مهاجم
رئال بتیس 0 پاس گل
Y. Fekir Y. Fekir
هافبک
رئال بتیس 0 پاس گل
چهاره بازیکن