دپورتیوو لاکرونیا

دپورتیوو لاکرونیا

تاریخ تاسیس: 1906

شهر: La Coruña

ورزشگاه: Estadio Abanca-Riazor

ظرفیت: 34,611 نفر

Estadio Abanca-Riazor