لگانس

لگانس

تاریخ تاسیس: 1928

شهر: Leganés

ورزشگاه: Estadio Municipal de Butarque

ظرفیت: 12,450 نفر

Estadio Municipal de Butarque

برنامه بازی های لگانس

یکشنبه، 13 بهمن 1398
2 - 1
شنبه، 19 بهمن 1398
2 - 0
یکشنبه، 27 بهمن 1398
0 - 0
شنبه، 3 اسفند 1398
1 - 0
شنبه، 10 اسفند 1398
1 - 1
یکشنبه، 18 اسفند 1398
1 - 2
شنبه، 24 اسفند 1398

لیست بازیکنان

Óscar Rodríguez Óscar Rodríguez
هافبک
لگانس 7 گل
G. Carrillo G. Carrillo
مهاجم
لگانس 1 گل
K. Rodrigues K. Rodrigues
هافبک
لگانس 1 گل
Omeruo Omeruo
مدافع
لگانس 1 گل
Roque Mesa Roque Mesa
هافبک
لگانس 1 گل
Aitor Ruibal Aitor Ruibal
هافبک
لگانس 0 گل
Awaziem Awaziem
مدافع
لگانس 0 گل
B. Gil B. Gil
مهاجم
لگانس 0 گل
Bustinza Bustinza
مدافع
لگانس 0 گل
D. Siovas D. Siovas
مدافع
لگانس 0 گل
Eraso Eraso
هافبک
لگانس 0 گل
Guerrero Guerrero
مهاجم
لگانس 0 گل
I. Amadou I. Amadou
هافبک
لگانس 0 گل
Javier Avilés Javier Avilés
مهاجم
لگانس 0 گل
Marc Navarro Marc Navarro
مدافع
لگانس 0 گل
Pichu Cuéllar Pichu Cuéllar
دروازه بان
لگانس 0 گل
R. Assalé R. Assalé
مهاجم
لگانس 0 گل
R. Rosales R. Rosales
مدافع
لگانس 0 گل
Recio Recio
هافبک
لگانس 0 گل
Rivera Rivera
هافبک
لگانس 0 گل
Rodri Tarín Rodri Tarín
مدافع
لگانس 0 گل
Rubén Pérez Rubén Pérez
هافبک
لگانس 0 گل
Silva Silva
مدافع
لگانس 0 گل
Soriano Soriano
دروازه بان
لگانس 0 گل
Szymanowski Szymanowski
هافبک
لگانس 0 گل
G. Carrillo G. Carrillo
مهاجم
لگانس 2 پاس گل
K. Rodrigues K. Rodrigues
هافبک
لگانس 2 پاس گل
Roque Mesa Roque Mesa
هافبک
لگانس 2 پاس گل
Óscar Rodríguez Óscar Rodríguez
هافبک
لگانس 2 پاس گل
Bustinza Bustinza
مدافع
لگانس 1 پاس گل
R. Rosales R. Rosales
مدافع
لگانس 1 پاس گل
Aitor Ruibal Aitor Ruibal
هافبک
لگانس 0 پاس گل
Awaziem Awaziem
مدافع
لگانس 0 پاس گل
B. Gil B. Gil
مهاجم
لگانس 0 پاس گل
D. Siovas D. Siovas
مدافع
لگانس 0 پاس گل
Eraso Eraso
هافبک
لگانس 0 پاس گل
Guerrero Guerrero
مهاجم
لگانس 0 پاس گل
I. Amadou I. Amadou
هافبک
لگانس 0 پاس گل
Javier Avilés Javier Avilés
مهاجم
لگانس 0 پاس گل
Marc Navarro Marc Navarro
مدافع
لگانس 0 پاس گل
Omeruo Omeruo
مدافع
لگانس 0 پاس گل
Pichu Cuéllar Pichu Cuéllar
دروازه بان
لگانس 0 پاس گل
R. Assalé R. Assalé
مهاجم
لگانس 0 پاس گل
Recio Recio
هافبک
لگانس 0 پاس گل
Rivera Rivera
هافبک
لگانس 0 پاس گل
Rodri Tarín Rodri Tarín
مدافع
لگانس 0 پاس گل
Rubén Pérez Rubén Pérez
هافبک
لگانس 0 پاس گل
Silva Silva
مدافع
لگانس 0 پاس گل
Soriano Soriano
دروازه بان
لگانس 0 پاس گل
Szymanowski Szymanowski
هافبک
لگانس 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.