گرانادا

گرانادا

تاریخ تاسیس: 1931

شهر: Granada

ورزشگاه: Estadio Nuevo Los Cármenes

ظرفیت: 23,156 نفر

Estadio Nuevo Los Cármenes

برنامه بازی های گرانادا

دوشنبه، 20 اردیبهشت 1400
2 - 1
جمعه، 24 اردیبهشت 1400
1 - 4
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1400
4 - 2
یکشنبه، 2 خرداد 1400
0 - 0
دوشنبه، 25 مرداد 1400
22:30
شنبه، 30 مرداد 1400
22:00
یکشنبه، 7 شهریور 1400
22:00

لیست بازیکنان

A. Soro A. Soro
هافبک
گرانادا 0 گل
Aarón Escandell Aarón Escandell
دروازه بان
گرانادا 0 گل
Adrián Butzke Adrián Butzke
مهاجم
گرانادا 0 گل
Adrián Marín Adrián Marín
مدافع
گرانادا 0 گل
Andorinha Andorinha
دروازه بان
گرانادا 0 گل
Antonio Aranda Antonio Aranda
هافبک
گرانادا 0 گل
Antonio Montoro Antonio Montoro
مدافع
گرانادا 0 گل
Antonio Puertas Antonio Puertas
هافبک
گرانادا 0 گل
C. Bacca C. Bacca
مهاجم
گرانادا 0 گل
Carlos Neva Carlos Neva
مدافع
گرانادا 0 گل
D. Duarte D. Duarte
مدافع
گرانادا 0 گل
D. Foulquier D. Foulquier
مدافع
گرانادا 0 گل
D. Machís D. Machís
هافبک
گرانادا 0 گل
Dani Plomer Dani Plomer
مهاجم
گرانادا 0 گل
Domingos Quina Domingos Quina
هافبک
گرانادا 0 گل
Fede Vico Fede Vico
هافبک
گرانادا 0 گل
Germán Sánchez Germán Sánchez
مدافع
گرانادا 0 گل
Gonalons Gonalons
هافبک
گرانادا 0 گل
Herrera Herrera
هافبک
گرانادا 0 گل
Ismael Ruiz Ismael Ruiz
هافبک
گرانادا 0 گل
J. Brunet J. Brunet
هافبک
گرانادا 0 گل
Jorge Molina Jorge Molina
مهاجم
گرانادا 0 گل
K. Fobi K. Fobi
مدافع
گرانادا 0 گل
L. Abram L. Abram
مدافع
گرانادا 0 گل
L. Suárez L. Suárez
مهاجم
گرانادا 0 گل
Luis Milla Luis Milla
هافبک
گرانادا 0 گل
Monchu Monchu
هافبک
گرانادا 0 گل
Montoro Montoro
هافبک
گرانادا 0 گل
N. Lozano N. Lozano
مدافع
گرانادا 0 گل
N. Pérez N. Pérez
مدافع
گرانادا 0 گل
Pepe Sánchez Pepe Sánchez
مدافع
گرانادا 0 گل
Quni Quni
مدافع
گرانادا 0 گل
Sergio Barcia Sergio Barcia
مدافع
گرانادا 0 گل
Soldado Soldado
مهاجم
گرانادا 0 گل
Unai Etxebarría Unai Etxebarría
دروازه بان
گرانادا 0 گل
Víctor Díaz Víctor Díaz
مدافع
گرانادا 0 گل
Y. Eteki Y. Eteki
هافبک
گرانادا 0 گل
Álvaro Bravo Álvaro Bravo
هافبک
گرانادا 0 گل
Ángel Jiménez Ángel Jiménez
دروازه بان
گرانادا 0 گل
A. Soro A. Soro
هافبک
گرانادا 0 پاس گل
Aarón Escandell Aarón Escandell
دروازه بان
گرانادا 0 پاس گل
Adrián Butzke Adrián Butzke
مهاجم
گرانادا 0 پاس گل
Adrián Marín Adrián Marín
مدافع
گرانادا 0 پاس گل
Andorinha Andorinha
دروازه بان
گرانادا 0 پاس گل
Antonio Aranda Antonio Aranda
هافبک
گرانادا 0 پاس گل
Antonio Montoro Antonio Montoro
مدافع
گرانادا 0 پاس گل
Antonio Puertas Antonio Puertas
هافبک
گرانادا 0 پاس گل
C. Bacca C. Bacca
مهاجم
گرانادا 0 پاس گل
Carlos Neva Carlos Neva
مدافع
گرانادا 0 پاس گل
D. Duarte D. Duarte
مدافع
گرانادا 0 پاس گل
D. Foulquier D. Foulquier
مدافع
گرانادا 0 پاس گل
D. Machís D. Machís
هافبک
گرانادا 0 پاس گل
Dani Plomer Dani Plomer
مهاجم
گرانادا 0 پاس گل
Domingos Quina Domingos Quina
هافبک
گرانادا 0 پاس گل
Fede Vico Fede Vico
هافبک
گرانادا 0 پاس گل
Germán Sánchez Germán Sánchez
مدافع
گرانادا 0 پاس گل
Gonalons Gonalons
هافبک
گرانادا 0 پاس گل
Herrera Herrera
هافبک
گرانادا 0 پاس گل
Ismael Ruiz Ismael Ruiz
هافبک
گرانادا 0 پاس گل
J. Brunet J. Brunet
هافبک
گرانادا 0 پاس گل
Jorge Molina Jorge Molina
مهاجم
گرانادا 0 پاس گل
K. Fobi K. Fobi
مدافع
گرانادا 0 پاس گل
L. Abram L. Abram
مدافع
گرانادا 0 پاس گل
L. Suárez L. Suárez
مهاجم
گرانادا 0 پاس گل
Luis Milla Luis Milla
هافبک
گرانادا 0 پاس گل
Monchu Monchu
هافبک
گرانادا 0 پاس گل
Montoro Montoro
هافبک
گرانادا 0 پاس گل
N. Lozano N. Lozano
مدافع
گرانادا 0 پاس گل
N. Pérez N. Pérez
مدافع
گرانادا 0 پاس گل
Pepe Sánchez Pepe Sánchez
مدافع
گرانادا 0 پاس گل
Quni Quni
مدافع
گرانادا 0 پاس گل
Sergio Barcia Sergio Barcia
مدافع
گرانادا 0 پاس گل
Soldado Soldado
مهاجم
گرانادا 0 پاس گل
Unai Etxebarría Unai Etxebarría
دروازه بان
گرانادا 0 پاس گل
Víctor Díaz Víctor Díaz
مدافع
گرانادا 0 پاس گل
Y. Eteki Y. Eteki
هافبک
گرانادا 0 پاس گل
Álvaro Bravo Álvaro Bravo
هافبک
گرانادا 0 پاس گل
Ángel Jiménez Ángel Jiménez
دروازه بان
گرانادا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.