گاوصندوق

تضمین صحت راند اروگوئه-کلمبیا

14بازیکن چگونه صحت تیم‌های ساخته شده راند را تضمین می‌کند(ضمانت نامه چیست؟)؟
ما به محض شروع اولین بازی راند و پایان مهلت ساخت تیم فایل اکسلی از تمام تیم‌های ساخته شده راند را در اختیار کاربران قرار می‌دهیم. در این فایل اطلاعاتی مانند:نام کاربری، نام تیم، ترکیب کامل و کاپیتان اول و دوم هر تیم وجود دارد.
اگر کاربری در حین برگزاری و یا پایان راند به ترکیب تیمی مشکوک بود می‌تواند آن ترکیب را با فایلی که قبلا دانلود کرده مطابقت دهد. بدیهی است اگر کوچکترین تغییری وجود داشته باشد مشخص خواهد شد.
فایل هر راند را می‌توانید بلافاصله پس از شروع اولین بازی با کلیک روی دکمه ضمانت نامه دانلود کنید.