بهترین گلزن

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد گل زده
ردیف: 1 نام بازیکن: D. Calvert-Lewin پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 10
ردیف: 2 نام بازیکن: Son پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 9
ردیف: 3 نام بازیکن: J. Vardy پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 8
ردیف: 4 نام بازیکن: Salah پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 8
ردیف: 5 نام بازیکن: B. Fernandes پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 7
ردیف: 6 نام بازیکن: C. Wilson پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 7
ردیف: 7 نام بازیکن: H. Kane پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 7
ردیف: 8 نام بازیکن: P. Bamford پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 7
ردیف: 9 نام بازیکن: O. Watkins پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 10 نام بازیکن: D. Ings پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 5
ردیف: 11 نام بازیکن: D. Jota پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 5
ردیف: 12 نام بازیکن: W. Zaha پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 5
ردیف: 13 نام بازیکن: J. Grealish پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 4
ردیف: 14 نام بازیکن: J. Ward-Prowse پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 4
ردیف: 15 نام بازیکن: N. Maupay پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 4
ردیف: 16 نام بازیکن: R. Jiménez پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 4
ردیف: 17 نام بازیکن: R. Mahrez پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 4
ردیف: 18 نام بازیکن: S. Mané پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 4
ردیف: 19 نام بازیکن: T. Werner پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 4
ردیف: 20 نام بازیکن: A. Lacazette پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 3