بهترین گلزن

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد گل زده
ردیف: 1 نام بازیکن: A. Morata پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 2 نام بازیکن: C. Gakpo پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 3 نام بازیکن: E. Valencia پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 4 نام بازیکن: K. Mbappé پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 5 نام بازیکن: L. Messi پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 6 نام بازیکن: M. Rashford پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 7 نام بازیکن: A. Kramarić پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 8 نام بازیکن: A. Mitrovic پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 9 نام بازیکن: B. Embolo پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 10 نام بازیکن: B. Fernandes پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 11 نام بازیکن: B. Saka پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 12 نام بازیکن: Cho Gue-Sung پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 13 نام بازیکن: F. Torres پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 14 نام بازیکن: G. De Arrascaeta پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 15 نام بازیکن: J. Álvarez پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 16 نام بازیکن: K. Havertz پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 17 نام بازیکن: M. Kudus پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 18 نام بازیکن: N. Füllkrug پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 19 نام بازیکن: O. Giroud پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 20 نام بازیکن: R. Doan پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2