بهترین گلزن

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد گل زده
ردیف: 1 نام بازیکن: E. Håland پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 28
ردیف: 2 نام بازیکن: H. Kane پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 21
ردیف: 3 نام بازیکن: I. Toney پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 16
ردیف: 4 نام بازیکن: M. Rashford پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 14
ردیف: 5 نام بازیکن: G. Martinelli پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 13
ردیف: 6 نام بازیکن: B. Saka پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 12
ردیف: 7 نام بازیکن: A. Mitrovic پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 11
ردیف: 8 نام بازیکن: M. Almirón پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 11
ردیف: 9 نام بازیکن: M. Salah پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 11
ردیف: 10 نام بازیکن: Rodrigo پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 11
ردیف: 11 نام بازیکن: M. Ødegaard پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 10
ردیف: 12 نام بازیکن: H. Barnes پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 9
ردیف: 13 نام بازیکن: J. Maddison پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 9
ردیف: 14 نام بازیکن: O. Watkins پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 9
ردیف: 15 نام بازیکن: P. Foden پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 9
ردیف: 16 نام بازیکن: D. Ings پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 8
ردیف: 17 نام بازیکن: D. Núñez پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 8
ردیف: 18 نام بازیکن: L. Trossard پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 8
ردیف: 19 نام بازیکن: R. Firmino پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 8
ردیف: 20 نام بازیکن: A. Mac Allister پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 7