بهترین گلزن

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد گل زده
ردیف: 1 نام بازیکن: E. Håland پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 36
ردیف: 2 نام بازیکن: H. Kane پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 30
ردیف: 3 نام بازیکن: I. Toney پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 20
ردیف: 4 نام بازیکن: M. Salah پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 19
ردیف: 5 نام بازیکن: C. Wilson پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 18
ردیف: 6 نام بازیکن: M. Rashford پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 17
ردیف: 7 نام بازیکن: G. Martinelli پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 15
ردیف: 8 نام بازیکن: M. Ødegaard پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 15
ردیف: 9 نام بازیکن: O. Watkins پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 15
ردیف: 10 نام بازیکن: A. Mitrovic پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 14
ردیف: 11 نام بازیکن: B. Saka پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 14
ردیف: 12 نام بازیکن: H. Barnes پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 13
ردیف: 13 نام بازیکن: Rodrigo پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 13
ردیف: 14 نام بازیکن: G. Jesus پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 11
ردیف: 15 نام بازیکن: M. Almirón پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 11
ردیف: 16 نام بازیکن: P. Foden پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 11
ردیف: 17 نام بازیکن: R. Firmino پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 11
ردیف: 18 نام بازیکن: A. Isak پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 10
ردیف: 19 نام بازیکن: A. Mac Allister پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 10
ردیف: 20 نام بازیکن: E. Eze پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 10