بهترین گلزن

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد گل زده
ردیف: 1 نام بازیکن: E. Håland پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 7
ردیف: 2 نام بازیکن: B. Mbeumo پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 4
ردیف: 3 نام بازیکن: E. Ferguson پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 4
ردیف: 4 نام بازیکن: O. Édouard پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 4
ردیف: 5 نام بازیکن: C. Wilson پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 6 نام بازیکن: Hwang Hee-Chan پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 7 نام بازیکن: J. Bowen پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 8 نام بازیکن: S. March پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 9 نام بازیکن: Son پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 10 نام بازیکن: T. Awoniyi پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 11 نام بازیکن: A. Isak پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 12 نام بازیکن: B. Saka پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 13 نام بازیکن: C. Romero پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 14 نام بازیکن: D. Kulusevski پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 15 نام بازیکن: D. Luiz پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 16 نام بازیکن: D. Núñez پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 17 نام بازیکن: D. Solanke پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 18 نام بازیکن: E. Nketiah پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 19 نام بازیکن: G. Hamer پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 20 نام بازیکن: J. Álvarez پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2