بهترین گلزن

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد گل زده
ردیف: 1 نام بازیکن: Everton پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 2 نام بازیکن: P. Guerrero پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 3 نام بازیکن: A. Sánchez پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 4 نام بازیکن: Agüero پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 5 نام بازیکن: Coutinho پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 6 نام بازیکن: D. Zapata پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 7 نام بازیکن: E. Cavani پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 8 نام بازیکن: É. FLORES پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 9 نام بازیکن: E. Vargas پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 10 نام بازیکن: Gabriel Jesus پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 11 نام بازیکن: K. MIYOSHI پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 12 نام بازیکن: L. Suárez پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 13 نام بازیکن: Machís پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 14 نام بازیکن: Martínez پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 15 نام بازیکن: Roberto Firmino پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 16 نام بازیکن: Á. Mena پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 17 نام بازیکن: A. Vidal پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 18 نام بازیکن: Almoez Ali پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 19 نام بازیکن: Boualem Khoukhi پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 1
ردیف: 20 نام بازیکن: Casemiro پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 1